پیگیری تسهیلات اشتغال پیگیری تسهیلات اشتغال

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

تصاویر تصاویر

طرح های برتر استان طرح های برتر استان

نام طرح  : خریدخودرو ون

نام وام گیرنده :  مصطفی رضائی

نام شهرستان  : شهرکرد

مبلغ تسهیلات  :  پانصد و شصت میلیون ریال

تعداد اشتغال ایجاد شده : 1 نفر

۱۳۹۶/۰۳/۲۵ چهارمحال و بختياري

نام طرح  : خانه مسافر

نام وام گیرنده :  محمدرضا کوهی کمالی

نام شهرستان  :  شهرکرد

مبلغ تسهیلات :  دویست میلیون ریال

تعداد اشتغال ایجاد شده : 1 نفر
۱۳۹۶/۰۳/۲۵ چهارمحال و بختياري

نام طرح  : تولید انواع رنگ با پایه آب

نام وام گیرنده : محسن باقری

نام شهرستان : شهرکرد

مبلغ تسهیلات : یک میلیارد ریال

تعداد اشتغال ایجاد شده : 4 نفر

۱۳۹۶/۰۳/۲۵ چهارمحال و بختياري

نام طرح  : دفتر فنی و مهندسی

نام وام گیرنده : حسین جمشیدی پور

نام شهرستان : شهرکرد

مبلغ تسهیلات : سیصد میلیون ریال

تعداد اشتغال ایجاد شده : 1 نفر

۱۳۹۶/۰۳/۲۵ چهارمحال و بختياري

نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

جستجو 1.53 ثانیه طول کشید.
ردیف عنوان شهرستان نام رئيس تلفن نشاني
ردیف
عنوان
شهرستان
نام رئيس
تلفن
نشاني
۱
صندوق شهرستان اردل علي ظفري نيا 03834344055 اردل - خيابان پاسداران شمالي - کوچه شهيد اکبر بابادي - منازل سازماني
نمابر: 03834344137
۲
صندوق شهرستان بروجن ابراهيم قرباني گندماني 03834226640 بروجن - نبش ميدان مرکزي - طبقه فوقاني ثامن الحجج - نمابر: 03834226877
۳
مديريت استان شهرکرد 03833336820 شهرکرد - خيابان کاشاني شرقي - روبروي سالن غدير - پلاک 9 - طبقه سوم - نمابر: 03833332656
۴
شعبه مرکزي و صندوق شهرستان شهرکرد محمد ناصري دستنائي 03833333248 شهرکرد - خيابان کاشاني شرقي - روبروي سالن غدير - پلاک 9 - طبقه همکف - نمابر: 03833346150
۵
صندوق شهرستان فارسان علي اکبر عبدالله زاده سورشجاني 03833227250 فارسان - ميدان امام حسين - ابتداي خيابان شهيد بهشتي - نمابر: 03833230244
۶
صندوق شهرستان لردگان رحمت بيژني دشت پاگردي 03834449694 لردگان - بلوار اصلي - جنب اداره پست - نمابر: 03834448113
۷
صندوق شهرستان کوهرنگ خداکرم يدالهي 03833622490 کوهرنگ - خيابان اصلي - روبروي بانک کشاورزي - نمابر: 03833623040