پیگیری تسهیلات اشتغال پیگیری تسهیلات اشتغال

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

تصاویر تصاویر

طرح های برتر استان طرح های برتر استان

نام طرح  :  کمپ گردشگری

نام وام گیرنده : فریبرز غیبی

نام شهرستان : کوهرنگ

مبلغ تسهیلات : یک میلیارد ریال

تعداد اشتغال ایجاد شده : 4 نفر

۱۳۹۶/۰۹/۰۷ چهارمحال و بختياري

نام طرح : باشگاه بدنسازی

نام وام گیرنده  : محمود درویش زاده

نام شهرستان : بروجن

مبلغ تسهیلات  :  دویست و پنجاه میلیون ریال

تعداد اشتغال ایجاد شده : 1 نفر

۱۳۹۶/۰۹/۰۷ چهارمحال و بختياري

نام طرح :  خودروی نیسان

نام وام گیرنده : مصطفی نظری

نام شهرستان : اردل

مبلغ تسهیلات :  دویست میلیون ریال

تعداد اشتغال ایجاد شده : 1 نفر

۱۳۹۶/۰۹/۰۷ چهارمحال و بختياري

نام طرح  : پرورش ماهی

نام وام گیرنده  : سیاوش اردشیری

نام شهرستان  : لردگان

مبلغ تسهیلات   : پانصد میلیون ریال

تعداد اشتغال ایجاد شده  : 2 نفر

۱۳۹۶/۰۹/۰۷ چهارمحال و بختياري

نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

جستجو 0.138 ثانیه طول کشید.
ردیف عنوان شهرستان نام رئيس تلفن نشاني
ردیف
عنوان
شهرستان
نام رئيس
تلفن
نشاني
۱
صندوق شهرستان اردل علي ظفري نيا 03834344055 اردل - خيابان پاسداران شمالي - کوچه شهيد اکبر بابادي - منازل سازماني
نمابر: 03834344137
۲
صندوق شهرستان بروجن ابراهيم قرباني گندماني 03834226640 بروجن - نبش ميدان مرکزي - طبقه فوقاني ثامن الحجج - نمابر: 03834226877
۳
مديريت استان شهرکرد مرتضي ليريايي 03833336820 شهرکرد - خيابان کاشاني شرقي - روبروي سالن غدير - پلاک 9 - طبقه سوم - نمابر: 03833332656
۴
شعبه مرکزي و صندوق شهرستان شهرکرد محمد ناصري دستنائي 03833333248 شهرکرد - خيابان کاشاني شرقي - روبروي سالن غدير - پلاک 9 - طبقه همکف - نمابر: 03833346150
۵
صندوق شهرستان فارسان علي اکبر عبدالله زاده سورشجاني 03833227250 فارسان - ميدان امام حسين - ابتداي خيابان شهيد بهشتي - نمابر: 03833230244
۶
صندوق شهرستان لردگان رحمت بيژني دشت پاگردي 03834449694 لردگان - بلوار اصلي - جنب اداره پست - نمابر: 03834448113
۷
صندوق شهرستان کوهرنگ خداکرم يدالهي 03833622490 کوهرنگ - خيابان اصلي - روبروي بانک کشاورزي - نمابر: 03833623040