اطلاعیه ها اطلاعیه ها

تصاویر تصاویر

طرح های برتر استان طرح های برتر استان

عنوان طرح : سفره خانه سنتی

مجری طرح : موسسه خیره الزهرا

محل اجرا : شهرستان قم

مبلغ تسهیلات : یک میلیارد ریال

تعداد اشتغال : 5 نفر

۱۳۹۵/۱۲/۲۳ قم

عنوان طرح : جوشکاری

مجری طرح : اسلام ویسی نیا

محل اجرا : شهرستان قم

مبلغ تسهیلات :100 میلیون ریال

تعداد اشتغال : 7 نفر

۱۳۹۵/۱۲/۲۳ قم

عنوان طرح : آریشگاه مردانه

مجری طرح : محمد جواد عساکره

محل اجرا : شهرستان قم

مبلغ تسهیلات : 100 میلیون ریال

تعداد اشتغال : 6 نفر

۱۳۹۵/۱۲/۲۳ قم

عنوان طرح : کارگاه بافندگی

مجری طرح : محمد پی سپار

محل اجرا : شهرستان قم

مبلغ تسهیلات : 300 میلیون ریال

تعداد اشتغال : 10 نفر

۱۳۹۵/۱۲/۲۳ قم

نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

جستجو 0.048 ثانیه طول کشید.
ردیف عنوان شهرستان نام رئيس تلفن نشاني
ردیف
عنوان
شهرستان
نام رئيس
تلفن
نشاني
۱
سرپرست صندوق کارآفريني اميد استان قم قم وهب مختاران 02537836602 قم،ميدان مصلي،بلوارشهيد منتظري،نبش کوچه 26،پلاک 34
۲
شعبه صندوق کارآفريني اميداستان قم قم سعيد اشعريون 02537836604 قم،ميدان مصلي،بلوار شهيد منتظري،نبش کوچه 26