پیگیری تسهیلات اشتغال پیگیری تسهیلات اشتغال

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

تصاویر تصاویر

طرح های برتر استان طرح های برتر استان

عنوان طرح : درودگری

مجری طرح : ابوالفضل داودی

محل اجرای طرح : شهرستان قم

مبلغ تسهیلات : 150 میلیون ریال

تعداد اشتغال ایجاد شده : 4 نفر

۱۳۹۶/۰۳/۳۰ قم

عنوان طرح : تولیدی مبل

مجری طرح : آقای رضا جامع کیا

محل اجرا : شهرستان قم

مبلغ تسهیلات :  500 میلیون ریال

تعداد اشتغال :  30 نفر

 
 
۱۳۹۶/۰۳/۲۸ قم

عنوان طرح : کاروانسرای شاه عباسی پاسنگان

مجری طرح : آقای سعید ابراهیم پور

محل اجرا : شهرستان قم

مبلغ تسهیلات :  یک میلیارد ریال

تعداد اشتغال :  5 نفر

۱۳۹۶/۰۳/۲۸ قم

عنوان طرح : درودگری

مجری طرح : آقای علی فتح اللهی پور

محل اجرا : شهرستان قم

مبلغ تسهیلات : 500 میلیون ریال

تعداد اشتغال :  8 نفر

۱۳۹۶/۰۳/۲۸ قم

نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

جستجو 0.28 ثانیه طول کشید.
ردیف عنوان شهرستان نام رئيس تلفن نشاني
ردیف
عنوان
شهرستان
نام رئيس
تلفن
نشاني
۱
سرپرست صندوق کارآفريني اميد استان قم قم وهب مختاران 02537836602 قم،ميدان مصلي،بلوارشهيد منتظري،نبش کوچه 26،پلاک 34
۲
شعبه صندوق کارآفريني اميداستان قم قم سعيد اشعريون 02537836604 قم،ميدان مصلي،بلوار شهيد منتظري،نبش کوچه 26