پیگیری تسهیلات اشتغال پیگیری تسهیلات اشتغال

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

تصاویر تصاویر

طرح های برتر استان طرح های برتر استان

عنوان طرح : تولید شیرآلات خانگی

مجری طرح : حسن مویدی

محل اجرای طرح : شهرستان قم

مبلغ تسهیلات :  1000 میلیون ریال

 تعداد اشتغال ایجاد شده : 5 نفر

۱۳۹۶/۰۴/۳۱ قم

عنوان طرح :  پرورش قارچ

مجری طرح : حمیدرضا امانی

محل اجرای طرح : شهرستان قم

مبلغ تسهیلات : 300 میلیون ریال

 تعداد اشتغال ایجاد شده :  14 نفر

۱۳۹۶/۰۴/۳۱ قم

عنوان طرح : سوهانپزی

مجری طرح : رسول کرامتی پور

محل اجرای طرح : شهرستان قم

مبلغ تسهیلات : 300 میلیون ریال

 تعداد اشتغال ایجاد شده :  4 نفر

۱۳۹۶/۰۴/۳۱ قم

عنوان طرح : تولید افزودنیهای بتن

مجری طرح : مهدی صدر نژاد

محل اجرای طرح : شهرستان قم

مبلغ تسهیلات : 500 میلیون ریال

 تعداد اشتغال ایجاد شده :  10 نفر

۱۳۹۶/۰۴/۳۱ قم

نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

جستجو 0.118 ثانیه طول کشید.
ردیف عنوان شهرستان نام رئيس تلفن نشاني
ردیف
عنوان
شهرستان
نام رئيس
تلفن
نشاني
۱
سرپرست صندوق کارآفريني اميد استان قم قم وهب مختاران 02537836602 قم،ميدان مصلي،بلوارشهيد منتظري،نبش کوچه 26،پلاک 34
۲
شعبه صندوق کارآفريني اميداستان قم قم سعيد اشعريون 02537836604 قم،ميدان مصلي،بلوار شهيد منتظري،نبش کوچه 26