پیگیری تسهیلات اشتغال پیگیری تسهیلات اشتغال

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

تصاویر تصاویر

طرح های برتر استان طرح های برتر استان

نام طرح : درودگری

مجری طرح : محمد سلطانی

محل اجرای طرح : شهرستان قم

مبلغ تسهیلات :  300 میلیون ریال

تعداد اشتغال ایجاد شده : 4 نفر

۱۳۹۶/۰۶/۲۳ قم

نام طرح : کارگاه خیاطی

مجری طرح : داود رستمی

محل اجرای طرح : شهرستان قم

مبلغ تسهیلات :  200 میلیون ریال

تعداد اشتغال ایجاد شده : 4 نفر

۱۳۹۶/۰۶/۲۳ قم

نام طرح : صندل دوزی

مجری طرح : زهرا علی پور

محل اجرای طرح : شهرستان قم

مبلغ تسهیلات :  360 میلیون ریال

تعداد اشتغال ایجاد شده : 5 نفر

۱۳۹۶/۰۶/۲۳ قم

نام طرح : کارگاه قالیبافی

مجری طرح : حمیدرضا غلامی

محل اجرای طرح : شهرستان قم

مبلغ تسهیلات :  150 میلیون ریال

تعداد اشتغال ایجاد شده : 8 نفر

۱۳۹۶/۰۶/۲۳ قم

نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

جستجو 0.132 ثانیه طول کشید.
ردیف عنوان شهرستان نام رئيس تلفن نشاني
ردیف
عنوان
شهرستان
نام رئيس
تلفن
نشاني
۱
سرپرست صندوق کارآفريني اميد استان قم قم وهب مختاران 02537836602 قم،ميدان مصلي،بلوارشهيد منتظري،نبش کوچه 26،پلاک 34
۲
شعبه صندوق کارآفريني اميداستان قم قم سعيد اشعريون 02537836604 قم،ميدان مصلي،بلوار شهيد منتظري،نبش کوچه 26