پیگیری تسهیلات اشتغال پیگیری تسهیلات اشتغال

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

تصاویر تصاویر

طرح های برتر استان طرح های برتر استان

عنوان طرح: دامداری سنتی

مجری طرح: علی روستا

مبلغ تسهیلات: 150 میلیون ریال

تعداد اشتغال ایجاد شده: 1 نفر

محل اجرای طرح : شهرستان دنا

 

۱۳۹۶/۰۵/۱۰ کهگیلویه و بویراحمد

عنوان طرح: زنبور داری

مجری طرح: علی دسترس

مبلغ تسهیلات: 170 میلیون ریال

تعداد اشتغال ایجاد شده: 1 نفر

محل اجرای طرح : شهرستان دنا

۱۳۹۶/۰۵/۱۰ کهگیلویه و بویراحمد

عنوان طرح: فروشگاه لوازم الکتریکی

مجری طرح: علی اکبر ریاضی

مبلغ تسهیلات:  300میلیون ریال

تعداد اشتغال ایجاد شده: 1 نفر

محل اجرای طرح : شهرستان دنا

۱۳۹۶/۰۵/۱۰ کهگیلویه و بویراحمد

عنوان طرح: زنبور داری

مجری طرح: رضا رحیمی

مبلغ تسهیلات:  150میلیون ریال

تعداد اشتغال ایجاد شده: 1 نفر

محل اجرای طرح : شهرستان دنا

۱۳۹۶/۰۵/۱۰ کهگیلویه و بویراحمد

نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

جستجو 0.126 ثانیه طول کشید.
ردیف عنوان شهرستان نام رئيس تلفن نشاني
ردیف
عنوان
شهرستان
نام رئيس
تلفن
نشاني
۱
صندوق شهرستان بهمئي ارسلان عرب پور 07432824461 بهمئي- ليکک-خيابان امام خميني ( ره) - مجتمع ادارات فکس 07432824461
۲
شعبه مرکزي بويراحمد رحيم عزيزي 07433234993 ياسوج- خيابان شهيدچمران ( سه جو) - روبه رو پانسون دانشجويي امام رضا (ع)- فکس 7433234088
۳
صندوق شهرستان دنا رحمت اله رهبر 07433444948 دنا- سيسخت- ميدان امام خميني (ره)- ساختمان فرمانداري فکس 07433444070
۴
مديريت استان ياسوج ارسللن حسن پور 07433220123 ياسوج- خيابان شهيد چمران-( سه جو) - روبه رو پانسون دانشجويي امام رضا (ع)- فکس 7433234088
۵
صندوق شهرستان کهگيلويه خيراله تقي زاده 07432270694 کهگيلويه- دهدشت- ميدان مرکزي شهر- خيابان شهيد پناهي- کوچه کميته امداد امام خميني ( ره) فکس 07432260224
۶
صندوق شهرستان گچساران سيد بيت اله افروشه 07432220474 گچساران - جنب فرمانداري قديم - ساختمان اداره تعاون فکس 07432220484