اطلاعیه ها اطلاعیه ها

تصاویر تصاویر

طرح های برتر استان طرح های برتر استان

مجری طرح :  محسن عباس زاده هاشمی
عنوان طرح : پرورش قارچ
آدرس محل اجراي طرح: بجنورد- میدان دفاع مقدس – خ باغ عزیز
مبلغ تسهيلات اعطايي : 230.000.0000 ریال
اشتغال ایجاد شده : 4 نفر
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ خراسان شمالي
مجری طرح :  حسین خدادادی
عنوان طرح : تزیینات اتومبیل
آدرس محل اجراي طرح: بجنورد- حد فاصل چهار راه خوشی و میدان دفاع مقدس
مبلغ تسهيلات اعطايي : 300.000.0000 ریال
اشتغال ایجاد شده : 1  نفر
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ خراسان شمالي
مجری طرح :  ابوالقاسم احمدی
عنوان طرح : لبنیات سنتی
آدرس محل اجراي طرح: بجنورد- شهرک امام خمینی- مطهری 13
مبلغ تسهيلات اعطايي : 300.000.0000 ریال
اشتغال ایجاد شده : 3  نفر
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ خراسان شمالي
مجری طرح :  سعید جاهدی
عنوان طرح : چاپ سه بعدی
آدرس محل اجراي طرح: بجنورد- حد فاصل چهارراه خوشی و میدان دفاع مقدس
مبلغ تسهيلات اعطايي : 250.000.0000 ریال
اشتغال ایجاد شده : 1  نفر
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ خراسان شمالي

نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

جستجو 0.046 ثانیه طول کشید.
ردیف عنوان شهرستان نام رئيس تلفن نشاني
ردیف
عنوان
شهرستان
نام رئيس
تلفن
نشاني
۱
صندوق شهرستان اسفراين محمود مسکني 05837220200 اسفراین- خيابان وليعصر - نبش ولیعصر10
نمابر 05837220200
۲
مديريت استان بجنورد امين خوش قامت 05832238438 بجنورد- میدان فردوسی -خيابان شهید امامی
نمابر 05832238895

کد پستي : 9414819536
۳
صندوق شهرستان بجنورد بجنورد عسگر بهادري 05832238795 بجنورد- میدان فردوسی -خيابان شهید امامی
نمابر 05832238895
کد پستي : 9414819536
۴
صندوق شهرستان جاجرم مرتضي منوچهري 05832277565 جاجرم-خیابان معلم-معلم3-پلاک78 - نمابر 05832277565
۵
صندوق شهرستان شيروان مجيد ظفري 05836228393 شیروان-روبروي شهرداري - خيابان فردوسي - نبش کوچه اول - نمابر 05836248161
۶
صندوق شهرستان فاروج حشمت اله فرهادي پور 05836423374 فاروج - ابتدای خیابان شهید نادری - نمابر 05836423374
۷
صندوق شهرستان مانه وسملقان اميد حاجي محمدخاني 05832921099 آشخانه - خیابان شهید هاشمی نژاد رو به روی شهرداری - نمابر 05832921099
۸
صندوق شهرستان کرمه مرتضي منوچهري 05832277565 جاجرم-خیابان معلم-معلم3-پلاک78 - نمابر 05832277565