پیگیری تسهیلات اشتغال پیگیری تسهیلات اشتغال

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

تصاویر تصاویر

طرح های برتر استان طرح های برتر استان

مجری طرح :  صغری کندری

عنوان طرح : تهیه غذای آماده

مبلغ تسهیلات:  350.000.000 ريال

شهرستان: زاهدان

تعداد اشتغال: 3 نفر

۱۳۹۶/۰۸/۳۰ سيستان و بلوچستان

مجری طرح :  معصومه دهمرده

عنوان طرح : تزئینات ساختمان

مبلغ تسهیلات:  300.000.000 ريال

شهرستان: زاهدان

تعداد اشتغال: 3 نفر

۱۳۹۶/۰۸/۳۰ سيستان و بلوچستان

مجری طرح :  سمیه کیقبادی

عنوان طرح : باشگاه بدن سازی بانوان

مبلغ تسهیلات:  500.000.000 ريال

شهرستان: زاهدان

تعداد اشتغال: 3 نفر

۱۳۹۶/۰۸/۳۰ سيستان و بلوچستان

مجری طرح :  امیر حسین بستانی

عنوان طرح : تولید درب و پنجره آلومینیمی

مبلغ تسهیلات:  200.000.000 ريال

شهرستان: زاهدان

تعداد اشتغال: 3 نفر

۱۳۹۶/۰۸/۳۰ سيستان و بلوچستان

نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

جستجو 0.075 ثانیه طول کشید.
ردیف عنوان شهرستان نام رئيس تلفن نشاني
ردیف
عنوان
شهرستان
نام رئيس
تلفن
نشاني
۱
صندوق کارآفرینی امید شهرستان ايرانشهر ايرانشهر رضا اسماعيل زاده 05437213297 بلوار کشاورز خيابان کشاورز شمالي نبش کشاورز 4
۲
صندوق کارآفرینی امید شهرستان خاش خاش محمد سنجراني 05433716157 خيابان رودگي ، رودکي 13
۳
صندوق کارآفرینی امید شهرستان زابل زابل علي ناصر باراني 05432234121 تقاطع مدرس و فردوسي
۴
صندوق کارآفرینی امید شهرستان زاهدان زاهدان زهرا راشکي 05433445878 زاهدان- خيابان خرمشهر - نبش خرمشهر3
۵
صندوق کارآفرینی امید شهرستان زهک زهک محمود حيدري 05432614551 خيابان 22 بهمن نبش کوچه 2
۶
صندوق کارآفرینی امید شهرستان سراوان سراوان رضا يادگاري فر 05437642200 بلوار انقلاب 21
۷
صندوق کارآفرینی امید شهرستان سرباز سرباز ---- 05437142900 راسک مجتمع اداري
۸
صندوق کارآفرینی امید شهرستان نيکشهر نيک شهر پيمان شيراني 05435225405 بلوار آزادي خيابان امام حسين (ع)
۹
صندوق کارآفرینی امید شهرستان چابهار چابهار محمدياسين افرازه 05435324673 بلوار شهيد ريگي روبروي فرماندهي انتظامي ساختمان هلال احمر طبقه اول