پیگیری تسهیلات اشتغال پیگیری تسهیلات اشتغال

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

تصاویر تصاویر

طرح های برتر استان طرح های برتر استان

عنوان کسب و کار: کارگاه تولد پوشاک و تریکو ورزشی
مجری طرح : خانم زهرا عجم اکرامی
محل اجرای طرح : شاهرود
شماره قرارداد: 1-1790959-120-3013
مبلغ تسهیلات: 1000  میلیون ریال
تعداد اشتغال زايي : 10 نفر
۱۳۹۶/۰۵/۰۲ سمنان
عنوان کسب و کار : آرایشگاه مردانه
مجری طرح : آقای رسول ابراهیمی
محل اجرای طرح : گرمسار
شماره قرارداد: 1-1769302-110-3018
مبلغ تسهیلات: 80 میلیون ریال
تعداد اشتغال زايي : 1 نفر
۱۳۹۶/۰۳/۳۱ سمنان

نام طرح: شرکت انوشه بازرگانی امید ایرانیان گرمسار - تولید احجام نمکی

مجری طرح: سرکار خانم احمدی

مکان اجرای طرح: گرمسار روستای ریکان

مبلغ تسهیلات: 1.000.000.000 ریال

تعداد اشتغال: 3 نفر

۱۳۹۶/۰۲/۲۷ سمنان
عنوان کسب و کار : موتورسازی
مجری طرح : آقای رسول یادگاری
محل اجرای طرح : دامغان
مبلغ تسهیلات: 100 میلیون ریال
تعداد اشتغال زايي : 1
نوع کسب و کار:خویش فرمایی
آدرس محل اجرای طرح : دامغان - خ شهدا
۱۳۹۶/۰۱/۳۰ سمنان

نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

جستجو 0.131 ثانیه طول کشید.
ردیف عنوان شهرستان نام رئيس تلفن نشاني
ردیف
عنوان
شهرستان
نام رئيس
تلفن
نشاني
۱
صندوق کارآفريني اميد شهرستان دامغان دامغان حبيب اله حسن سعيدي 02335254010 دامغان - منبع آب، 18متری شهید قرنی ،ابتدای خیابان خرمشهر
۲
صندوق کارآفريني اميد شهرستان سمنان سمنان مجتبي اخلاقي 02333325665 سمنان - ميدان هفت تير - صندوق کارآفريني اميد
۳
صندوق کارآفريني اميد شهرستان شاهرود شاهرود احسان بينا 02332237367 شاهرود - خيابان 17 شهريور
۴
صندوق کارآفريني اميد شهرستان مهديشهر مهدي‌شهر محمدرضا جواهري 02333629217 مهديشهر- ميدان امام - بلوار بسيج
۵
صندوق کارآفريني اميد شهرستان گرمسار گرمسار جعفر عرب سرهنگي 02334204090 گرمسار - بلوار شهيد بهشتي - روبروي تامين اجتماعي