اطلاعیه ها اطلاعیه ها

تصاویر تصاویر

طرح های برتر استان طرح های برتر استان

عنوان کسب و کار:   تولید نان حجیم و غیر حجیم
مجری طرح : آقای هادی کاکو
شماره قرارداد: 1-1683511-120-3001
مبلغ تسهیلات: 1000  میلیون ریال
تعداد اشتغال زايي : 4 نفر
۱۳۹۵/۱۲/۲۶ سمنان
عنوان کسب و کار:   تولید مکنه وسایر اقلام سوزن دوزی
مجری طرح : سرکار خانم فاطمه خادمیان
شماره قرارداد: 1-1540439-162-3023
مبلغ تسهیلات:  500  میلیون ریال
تعداد اشتغال زايي : 3 نفر
۱۳۹۵/۱۲/۲۶ سمنان

عنوان کسب و کار: کارگاه تولید پوشاک
مجری طرح : سرکار خانم راضیه عرب عامری  
محل اجرای طرح : شاهرود
شماره قرارداد: 1-1768609-162-3013
مبلغ تسهیلات: 1000  میلیون ریال
تعداد اشتغال زايي : 10 نفر

 

۱۳۹۵/۱۱/۳۰ سمنان
عنوان کسب و کار : تولید انواع لباس مردانه و کار
مجری طرح : آقای فرهاد کنشلو
محل اجرای طرح : شهرستان گرمسار-آرادان
شماره قرارداد: 1-695025-162-3038
مبلغ تسهیلات: 1000 میلیون ریال
تعداد اشتغال زايي : 15 نفر
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ سمنان

نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

جستجو 0.052 ثانیه طول کشید.
ردیف عنوان شهرستان نام رئيس تلفن نشاني
ردیف
عنوان
شهرستان
نام رئيس
تلفن
نشاني
۱
صندوق کارآفريني اميد شهرستان دامغان دامغان حبيب اله حسن سعيدي 02335254010 دامغان - منبع آب، 18متری شهید قرنی ،ابتدای خیابان خرمشهر
۲
صندوق کارآفريني اميد شهرستان سمنان سمنان مجتبي اخلاقي 02333325665 سمنان - ميدان هفت تير - صندوق کارآفريني اميد
۳
صندوق کارآفريني اميد شهرستان شاهرود شاهرود احسان بينا 02332237367 شاهرود - خيابان 17 شهريور
۴
صندوق کارآفريني اميد شهرستان مهديشهر مهدي‌شهر محمدرضا جواهري 02333629217 مهديشهر- ميدان امام - بلوار بسيج
۵
صندوق کارآفريني اميد شهرستان گرمسار گرمسار جعفر عرب سرهنگي 02334204090 گرمسار - بلوار شهيد بهشتي - روبروي تامين اجتماعي