اطلاعیه ها اطلاعیه ها

تصاویر تصاویر

طرح های برتر استان طرح های برتر استان

نام طرح :  آرایشگری

 مجری طرح: آقای /خانم :میثم وزیری

محل اجرای طرح :   شهرستان زنجان

مبلغ تسهیلات : 150/000/000  ریال

تعداد اشتغال :  2نفر
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ زنجان

نام طرح :  بازیافت پلاستیک

 مجری طرح: آقای /خانم :مهرداد مغانلو

محل اجرای طرح :   شهرستان زنجان

مبلغ تسهیلات : 300/000/000   ریال

تعداد اشتغال :  2نفر
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ زنجان

نام طرح :  صافکاری

 مجری طرح: آقای /خانم :مسعود فرهادی

محل اجرای طرح :   شهرستان زنجان

مبلغ تسهیلات : 200/000/000   ریال

تعداد اشتغال :  1نفر

۱۳۹۵/۰۷/۰۴ زنجان

نام طرح :  نمایندگی سوخت آما

 مجری طرح: آقای /خانم :مریم رحیمی

محل اجرای طرح :   شهرستان زنجان

مبلغ تسهیلات : 400/000/000 ریال

تعداد اشتغال :  2نفر
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ زنجان

نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

جستجو 0.068 ثانیه طول کشید.
ردیف عنوان شهرستان نام رئيس تلفن نشاني
ردیف
عنوان
شهرستان
نام رئيس
تلفن
نشاني
۱
رئيس ابهر مهدي لطفي 02435226727 استان زنجان - ابهر - خيابان طالقاني جنوبي ، طبقه فوقاني موسسه آرمان
۲
رئيس ايجرود جمشيد مقدم پناه 02436722863 استان زنجان - زرين آباد - خ جمهوري اسلامي - خ شهيذ بهرامي
۳
رئيس خدابنده ربابه کتابي 02434220660 استان زنجان - خدابنده - خ امام (ره) - جنب فرمانداري
۴
رئيس خرمدره محمد بهرامي 02435537002 استان زنجان - خرمدره - خ سيد جمال الدين - بن بست چهارم
۵
رئيس زنجان اصغر مادآبادي 02433445753 زنجان- خ شيخ فضل اله نوري - نرسيده به ميدان ولي عصر(عج)
۶
مديراستان زنجان ناصر وفائي 02433445433 خ شيخ فضل اله نوري ، نرسيده به ميدان وليعصر (عج)
۷
رئيس سلطانيه مهدي لطفي 02435226727 استان زنجان - شهرستان ابهر - خيابان طالقاني جنوبي ، طبقه فوقاني موسسه آرمان
۸
رئيس طارم اسد حاجيلو 02432824003 استان زنجان - آب بر - جنب فرمانداري
۹
سرپرست ماهنشان محمد نوري 02436222971 استان زنجان - ماهنشان - خ آيت اله خويي - روبروي کلانتري 11