آگهی مزایده استان آذربایجان غربی آگهی مزایده استان آذربایجان غربی

صندوق کارآفرینی امید استان آذربایجان غربی در نظر دارد 258سهم مشاع از 750 سهم عرصه و اعیان پلاک ثبتی 15/781،به متراژ 3/254مترمربع عرصه ،5/269مترمربع اعیان شامل 5/75متر مربع زیرزمین، 150مترمربع طبقه همکف ،24 مترمربع پارکینگ که در شهرستان سلماس- خیابان رضایی- تقاطع بلوار سربازگمنام- گذر10 متری شماره 4- پلاک1 واقع شده است، براساس قیمت هئیت کارشناسان رسمی به افراد حقیقی یا حقوقی از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

 

آگهی مزایده استان آذربایجان غربی

آگهی مناقصه عمومی استان یزد آگهی مناقصه عمومی استان یزد

صندوق کارآفرینی امید استان یزد در نظر دارد اجرای کلیه عملیات ساختمانی (سفت کاری ، نازک کاری ،صفر تا صد کار) مربوط به احداث دو دستگاه ساختمان تجاری(دارای بالکن)واداری(یک طبقه ای) با اسکلت بتونی به متراژ حدوداً 350مترمربع ، دیوارمحوطه به متراژ حدوداً 65مترطول و محوطه سازی به متراژ  حدوداٌ 350 متر مربع واقع در سایت اداری شهرستان میبد را بر اساس نقشه­ها ، دتایل­های اجرایی و دستورهای صادره از طرف مهندس ناظر و کارفرما را به شرکت های دارای صلاحیت فنی (رتبه 5 ابنیه) بومی استان واگذار نماید.

آگهی مناقصه عمومی استان یزد