استان فارس- لامرد استان فارس- لامرد

صندوق کارآفرینی امید استان فارس در نظردارد اجرای کلیه عملیات ساختمانی (سفت کاری ، نازک کاری ،صفر تا صد کار) مربوط به احداث یک دستگاه ساختمان دو طبقه اداری با اسکلت بتونی به متراژ حدوداً 245 مترمربع وهمچنین دیوارمحوطه به متراژ حدوداً 80 متر واقع در سایت اداری شهرستان لامرد را بر اساس نقشه­ها ، دتایل­های اجرایی و دستورهای صادره از طرف مهندس ناظر و کارفرما را به شرکت های دارای صلاحیت فنی (دارای رتبه بندی) واگذار نماید.

مناقصه فارس - لامرد