نظارت بر پرداخت تسهیلات نظارت بر پرداخت تسهیلات

تسهیلات اعطایی در حوزه سرمایه گذاری و اشتغال از طریق برقراری نظام نظارت قبل، حین و پس از پرداخت تسهیلات مورد بررسی و پایش قرار می گیرند. این تسهیلات غالباً در چند مرحله پرداخت شده و در سال اول اجرا تا حداکثر 4 بار موردنظارت میدانی قرار می گیرند. کارشناسان ضمن پیگیری انحرافات احتمالی با انجام مشاوره های لازم نسبت به اصلاح عملکرد سرمایه گذاران اقدام می نمایند. همچنین در صورت عدم همکاری مجریان در اجرای طرح صندوق ضمن ارسال اخطار به ضامنین زمینه وصول یکجای مطالبات این دسته از افراد را در دستور کار قرار می دهد.
ضریب راه اندازی در طرحهای اشتغالزا در صندوق بالاتر از استانداردهای بین المللی در کسب و کارهای خرد و معادل 86 % می باشد.