پرسش و پاسخ پرسش و پاسخ

captcha بازخوانی تصویر

پرسش و پاسخ های متداول پرسش و پاسخ های متداول

درخصوص نامه خانم لیلا رستمی ارسالي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
مقرر شد طرح ایشان مشاوره و بررسی و اقدام گردد و با نگاه به بازار ساماندهی شود
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ مطرح شده توسط : زهرا گنجي
درخصوص نامه آقاي محمود حیدری کاهکش ارسالي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
با توجه به عدم درج نشانی و شماره تماس در درخواست متقاضی، مراتب از طریق نشانی ایمیل ایشان در دست پیگیری می‌باشد.
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ مطرح شده توسط : زهرا گنجي
درخصوص نامه آقاي میثم راه انجام ارسالي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
ارجاع به صندوق استان کرمانشاه جهت بررسی و اقدام مقتضی
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ مطرح شده توسط : زهرا گنجي
درخصوص نامه آقاي سید سعید عطایی فرد ارسالي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
ارجاع به صندوق استان تهران جهت بررسی و رسيدگي
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ مطرح شده توسط : زهرا گنجي
درخصوص نامه آقاي سعيد صفي زاده ارسالي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
ارجاع به صندوق استان لرستان جهت رسيدگي و اقدام مقتضی
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ مطرح شده توسط : زهرا گنجي
درخصوص نامه آقاي بهنام فلاح ارسالي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
ارجاع به استان خراسان رضوي جهت رسيدگي و اقدام لازم
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ مطرح شده توسط : زهرا گنجي