پرسش و پاسخ پرسش و پاسخ

captcha بازخوانی تصویر

پرسش و پاسخ های متداول پرسش و پاسخ های متداول

درخصوص نامه آقاي سید سعید عطایی فرد ارسالي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
ارجاع به صندوق استان تهران جهت بررسی و رسيدگي
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ مطرح شده توسط : زهرا گنجي
درخصوص نامه آقاي سعيد صفي زاده ارسالي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
ارجاع به صندوق استان لرستان جهت رسيدگي و اقدام مقتضی
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ مطرح شده توسط : زهرا گنجي
درخصوص نامه آقاي بهنام فلاح ارسالي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
ارجاع به استان خراسان رضوي جهت رسيدگي و اقدام لازم
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ مطرح شده توسط : زهرا گنجي