اعضای هیأت امناء اعضای هیأت امناء

دکتر سيد ابراهيم رئيسي
رئیس جمهور و رئیس هیأت امناء
سيد صولت مرتضوي
سرپرست نهاد رياست جمهوري
سيد مسعود ميرکاظمي
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور
احمد وحيدي
وزیر کشور
حجت الله عبدالملکي
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي
سيدرضا فاطمي امين
وزير صنعت و معدن و تجارت
سيدحميد سجادي هزاوه
وزیر ورزش و جوانان
سيد احسان خاندوزي
وزير امور اقتصادي و دارايي
سيدعزت الله ضرغامي
وزيرميراث‌فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي
سيد جواد ساداتي نژاد
وزیر جهاد کشاورزی
سورنا ستاري
معاون علمي و فناوري رئيس‌جمهور
نعمت اله رضايي
مديرعامل صندوق کار آفريني اميد و دبير مجمع
ceo@karafariniomid.ir