اعضای هیأت امناء اعضای هیأت امناء

دکتر حسن روحاني
رئیس جمهور و رئیس هیأت امناء
محمود واعظي
سرپرست نهاد ریاست جمهوری
محمدباقر نوبخت
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور
عبدالرضا رحمانی فضلی
وزیر کشور
محمد شريعتمداري
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي
عليرضا رزم حسيني
وزير صنعت و معدن و تجارت
مسعود سلطاني فر
وزیر ورزش و جوانان
فرهاد دژپسند
وزير امور اقتصادي و دارايي
دکتر علي‌اصغر مونسان
وزيرميراث‌فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي
کاظم خاوازي
وزیر جهاد کشاورزی
سورنا ستاري
معاون علمي و فناوري رئيس‌جمهور
اصغر نوراله زاده
مديرعامل صندوق
ceo@karafariniomid.ir