نمایش محتوا نمایش محتوا

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 6-99

صندوق کارآفرینی امید در نظر دارد راه اندازی سیستم ارسال و دریافت پیام کوتاه از طریق sms proxyخود را در به مدت یک سال شمسی از 1400/4/1لغایت 1401/4/1 )از طریق مناقصه عمومی به شرکت های دارای صلاحیت فنی و مجوز رسمی واگذار نماید.

لذا از شرکتهای دارای صلاحیت و مجوز که سوابق عملی و مرتبط با موضوع دارند دعوت می­شود ظرف مدت15 روز از تاریخ درج آگهی نوبت اول و8 روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم  جهت دریافت اسناد مناقصه به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات(سازمان برنامه و بودجه کشور) با کد508/089/53یا به آدرس سایت صندوق کارآفرینی امید به نشانی: www.karafariniomid.ir مراجعه کنند.همچنین جهت تحویل پاکت پیشنهادات به آدرس:تهران- خیابان طالقانی بین میدان فلسطین و خیابان شهید سرپرست، ساختمان صندوق کارآفرینی امید پلاک518 طبقه دوم مدیریت پشتیبانی مراجعه نمایند.

 

برای دریافت اسناد مناقصه

اینجا را کلیک کنید