دو دستگاه سرور دو دستگاه سرور

صندوق کارآفرینی امید مرکز(تهران) در نظردارد دو دستگاه سرور بر اساس مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه از فروشندگان دارای مجوز، صلاحیت و خدمات پس از فروش معتبر بصورت نقدی خریداری نماید.

 

برای دریافت مدارک  گزینه زیر را کلیک کنید

دریافت مدارک