مزایده نظافت ساختمان های صندوق کارآفرینی امید مزایده نظافت ساختمان های صندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امید در نظر دارد امور پذیرایی، تنظیفات و آبدارخانه ساختمانهای خود را در سال 1400که در تهران و سایر مراکز استانها واقع شده است ازطریق مناقصه عمومی به شرکت­های دارای صلاحیت و مجوز رسمی واگذار نماید. لذا از شرکتهای دارای صلاحیت و مجوز که سوابق عملی و مرتبط با موضوع دارند دعوت می­شود ظرف مدت 20 روز از تاریخ درج آگهی نوبت اول با احتساب تعطیلات جهت دریافت اسناد مناقصه به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات(سازمان برنامه و بودجه کشور) با کد فراخوان898/865/34و یا به آدرس سایت صندوق کارآفرینی امید به نشانی: www.karafariniomid.ir  مراجعه کنند.همچنین جهت تحویل پاکت پیشنهادات به آدرس:تهران- خیابان طالقانی بین میدان فلسطین و خیابان شهید سرپرست، ساختمان صندوق کارآفرینی امید پلاک518 طبقه دوم مدیریت پشتیبانی مراجعه نمایند.

 

جهت دریافت مدارک گزینه زیر را کلیک کنید

مدارک مورد نیاز

سیستم ارسال و دریافت پیام کوتاه سیستم ارسال و دریافت پیام کوتاه

صندوق کارآفرینی امید در نظر دارد راه اندازی سیستم ارسال و دریافت پیام کوتاه از طریق sms proxyخود را در سال 1400 (به مدت یک سال شمسی ) از طریق مناقصه عمومی به شرکت های دارای صلاحیت فنی و مجوز رسمی واگذار نماید.

 

جهت دریافت مدارک گزینه زیر را کلیک کنید

خدمات نقلیه ستاد مرکزی خدمات نقلیه ستاد مرکزی

صندوق کارآفرینی امید در نظردارد خدمات نقلیه ستاد مرکزی خود واقع در تهران را در ساعات اداری و غیر اداری، داخل شهر یا خارج شهر را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای دارای صلاحیت، مجوز رسمی و دارای دفتر مرکزی در تهران واگذار نماید. 

 

جهت دریافت مدارک گزینه زیر را کلیک کنید