اعضای هیات مدیره اعضای هیات مدیره

دکتر علی ربیعی
رئيس هيأت مديره
دکتر محمد نهاونديان
معاون اقتصادي رئيس جمهور (عضو هیأت مدیره)
دکتر عبدالناصر همتی
رئيس کل بانک مرکزي ايران (نائب رئيس هيأت مديره)
سیاوش زراعتی
عضو هیأت مدیره
حجت الاسلام والمسلمین قدس محلاتی
عضو هیأت مدیره