اعضای هیات مدیره اعضای هیات مدیره

دکتر علی ربیعی
وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی (رئیس هیأت مدیره)
دکتر محمد نهاونديان
معاون اقتصادي رئيس جمهور (عضو هیأت مدیره)
دکتر عبدالناصر همتی
رئيس کل بيمه مرکزي ايران (نائب رئیس هیأت مدیره)
سیاوش زراعتی
عضو هیأت مدیره
حجت الاسلام والمسلمین قدس محلاتی
عضو هیأت مدیره