اعضای مجمع اعضای مجمع

دکتر حسن روحاني
رئیس جمهور و رئیس هیأت امناء
محمود واعظي
سرپرست نهاد ریاست جمهوری
علی ربیعی
وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
محمدباقر نوبخت
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور
عبدالرضا رحمانی فضلی
وزیر کشور
عباس احمد آخوندی
وزیر راه و شهرسازی
مسعود کرباسيان
وزیر امور اقتصادی و دارایی
مسعود سلطاني فر
وزیر ورزش و جوانان
محمد شريعتمداري
وزیر صنعت و معدن و تجارت
محمود حجتی
وزیر جهاد کشاورزی
سید ابوالفضل رضوی
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور معاون اول رئيس جمهور
اصغر نوراله زاده
مديرعامل صندوق
ceo@karafariniomid.ir