اعضای مجمع اعضای مجمع

دکتر حسن روحاني
رئیس جمهور و رئیس هیأت امناء
محمود واعظي
سرپرست نهاد ریاست جمهوری
انوشيروان محسني بندپي
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
محمدباقر نوبخت
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور
عبدالرضا رحمانی فضلی
وزیر کشور
سيد رحمت الله اکرمي
سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي
مسعود سلطاني فر
وزیر ورزش و جوانان
محمد شريعتمداري
وزیر صنعت و معدن و تجارت
محمود حجتی
وزیر جهاد کشاورزی
علي اصغر مونسان
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
اصغر نوراله زاده
مديرعامل صندوق
ceo@karafariniomid.ir
سورنا ستاري
معاون علمي و فناوري رئيس‌جمهور