مدیران استانی مدیران استانی

محمد کريم زاده
مدير صندوق استان آذربايجان شرقي
azar.sharghi@karafariniomid.ir
صلاح الدين گل محمدي
مدير صندوق استان آذربايجان غربي
azar.gharbi@karafariniomid.ir
طهماسب فرهنگ
سرپرست صندوق استان اردبیل
ardebil@karafariniomid.ir
. .
مدير صندوق استان اصفهان
esfahan@karafariniomid.ir
جعفر شرف خاني
مدیر صندوق استان البرز
alborz@karafariniomid.ir
همت اله ناصري
سرپرست صندوق استان ايلام
ilam@karafariniomid.ir
محمدصادق حاجياني
مدير صندوق استان بوشهر
bushehr@karafariniomid.ir
فرهاد حکيم نيا
مدير صندوق استان تهران
tehran@karafariniomid.ir
حسين بيرانوند
سرپرست صندوق استان چهارمحال و بختياري
محمد زنگنه
مدير صندوق استان خراسان جنوبي
khjonoobi@karafariniomid.ir
امين خوش قامت
مدير صندوق استان خراسان رضوي
khorasan.razavi@karafariniomid.ir
رمضان حافظي
سرپرست صندوق استان خراسان شمالي
khorasan.shomali@karafariniomid.ir
مرتضي ليريايي
مدير صندوق استان خوزستان
khoozestan@karafariniomid.ir
علي عبدالهي
مدير صندوق استان زنجان
zanjan@karafariniomid.ir
مجتبي اخلاقي
سرپرست صندوق استان سمنان
semnan@karafariniomid.ir
غلامعلي صمصامي
مدير صندوق استان سيستان و بلوچستان
sistan.baloochestan@karafariniomid.ir
سجاد پارسائيان
سرپرست صندوق استان فارس
fars@karafariniomid.ir
محمود نصرتي قزويني نژاد
سرپرست صندوق استان قزوين
ghazvin@karafariniomid.ir
غلامرضا ترک
مدير صندوق استان قم
ghom@karafariniomid.ir
شهريار رحيمي
سرپرست صندوق استان کردستان
kordestan@karafariniomid.ir
يوسف پورواجد
مدير صندوق استان کرمان
kerman@karafariniomid.ir
طاهر عظيمي فشي
مدير صندوق استان کرمانشاه
kermanshah@karafariniomid.ir
کاظم حاجي پور
سرپرست صندوق استان کهگيلويه و بويراحمد
kohgilooyeh@karafariniomid.ir
حسن پهلووري
مدير صندوق استان گلستان
golestan@karafariniomid.ir
مرتضي شهبازي
مدير صندوق استان گیلان
gilan@karafariniomid.ir
مرتضي دالوند
سرپرست صندوق استان لرستان
lorestan@karafariniomid.ir
محمدرضا حاتمي
سرپرست صندوق استان مازندران
mazandaran@karafariniomid.ir
محمد امامي
مدير صندوق استان مرکزي
markazi@karafariniomid.ir
مجيد بلندنظر
سرپرست صندوق استان هرمزگان
hormozgan@karafariniomid.ir
محسن علي افروخته
مدير صندوق استان همدان
hamedan@karafariniomid.ir
عبدالصمد شهبازي
سرپرست صندوق استان يزد
yazd@karafariniomid.ir