پایانه های فروش پایانه های فروش


 

 

صندوق کارآفرینی امید با هدف جلب رضایت، افزایش بهره وری،ارائه خدمات ویژه وسهولت در گردش حساب مشتریان، طرح اعطای تسهیلات به پذیرندگان پایانه های فروش (پوز) راتقدیم می نماید.

مشتریان در این طرح می توانند با توجه به میانگین حساب متصل به دستگاه، از تسهیلات قرض الحسنه صندوق کارآفرینی امید تا سقف     ملیون ریال بهره مند شوند.