نمایش محتوا نمایش محتوا

روستای بدون بیکار

 

سال 1396 به نام " اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال "  نام­گذاری شده است، یکی از مهم­ترین مولفه­ های رویکرد اقتصاد مقاومتی، تقویت توان تولید ملی است. پایگاه اصلی تولید ملی در هر کشوری در روستا شکل­ یافته و رشد می­ کند. طی دهه­ های گذشته در پی برخی تغییرات اجتماعی – اقتصادی ایجاد شده، روستاها به مثابه کانون اصلی تولید در کشور توسعه نیافتهاند. مهاجرت ­های بی­ رویه، کم آبی، فرهنگ علاقه به شهرنشینی از جمله عواملی هستند که موجب کاهش ظرفیت­ های تولیدی در روستاها شده­ اند.

یکی از ویژگی­ های مهم در طرح­های مرتبط با بهبود اقتصاد روستا، مشارکت جامعه محلی در تدوین نقشه راه توسعه روستا است، به بیان دیگر طرح ­های توسعه روستایی می ­بایست تبدیل به تلاشی مشترک بین گروه ­های مختلف جامعه محلی و متولیان دولتی و نهادهای مردمی قرار گیرند تا با هم ­افزایی ظرفیت­ های مشترک دستیابی به اهداف توسعه فراهم شوند. در واقع ضروری است با تمرکز تمامی فعالیت­ها و اقدامات محلی و حتی در سطح ملی موضوع توسعه روستا مورد توجه قرار گیرد. از اینرو ویژگی " مشارکت" می ­تواند زمینه­ ساز فرایند توسعه محلی قرار گیرد و امکان ایفای نقشی فعال برای تمامی ذی­نفعان (از جمله مردم، نهادهای مدنی و سازمان­های مردم نهاد و دولت) را فراهم نماید.

مولفه­ دوم در بهبود اقتصاد روستا و تقویت معیشت ساکنان مناطق روستایی، موضوع "توانمندسازی" است. توانمندسازی به معنای افزایش توانایی، مهارت و رفتار مسئولانه افراد در جامعه محلی است، بگونه­ ای که امکانات و دارایی­ های اندک جامعه روستایی از طریق رویکردی مشارکتی، منجر به اثرگذاری در زندگی افراد جامعه شود. از این­رو توانمندسازی جامعه محلی نقش کلیدی و بنیادین در جلب مشارکت، ارتقای سرمایه اجتماعی، شناسایی و تعریف درست کسب وکارهای محلی و در نهایت تحقق توسعه اقتصاد محلی دارد. توانمندسازی شامل آموزش­های مهارتی و حرف ه­ای برای فعالیت کسب و کاری خاص، مهارت­های مدیریتی مانند نحوه توسعه بازار و یا نحوه حضور در نمایشگاه­ های تخصصی و یا فروش مستقیم، افزایش توان در انجام مذاکرات تجاری و مدیریت و کنترل گردش مالی و به طور کلی نحوه و میزان دسترسی به منابع مالی، اطلاعاتی و دانشی است.

انتظار می­رود از طریق دو مولفه جلب مشارکت حداکثری و توانمندسازی افراد در جامعه محلی، امکان ساخت فعالانه آینده جامعه روستایی مبتنی بر درک واقعی از ظرفیت­ها و مزیت­های رقابت پذیر و پایدار فراهم شود.

در همین راستا صندوق کارآفرینی امید تلاش نموده است " طرح روستای بدون بیکار" را در راستای استراتژی صنعتی ­سازی روستاها و راهبرد منبع­ گرایی و مبتنی بر مزیت رقابتی روستاها بعنوان عامل و منبع مزیت رقابتی با همکاری تمامی دستگاه­ های مرتبط ملی، استانی و محلی با محوریت افزایش توانمندسازی و مشارکت پذیری افراد جامعه محلی به منظور اشتغال پایدار و ریشه­ کنی بیکاری به اجرا درآورد. تجربه موفق صندوق کارآفرینی امید در اجرای این الگو در روستاهایی مانند اسطلخ­ جان و دهنه­ سر شیجان در استان گیلان، ورزان مازندران و  سایر استانها مشوق تمامی مدیران ستادی و استانی صندوق در توسعه این الگو در 100 روستای هدفگذاری در سال " اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال" خواهد بود. بدین منظور این راهنما جهت اجرای هماهنگ و یکسان در سراسر کشور تنظیم و ابلاغ می گردد.