آرشیو آرشیو

۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۱۳۹۷/۱۱/۰۹
بحران اقتصادي اخير شرکت‌ها را به نياز براي تلاش بيشتر در راستاي تقويت و پرورش وفاداري مشتري، آگاه کرده است. بسياري از مقالات در حال حاضر به موضوع اهميت فزاينده ارائه خدمات عالي به مشتريان در زمان بروز بحران‌هاي مختلف مثل بحران اقتصادي اخير مي‌پردازند.
۱۳۹۷/۱۱/۰۹
شايد اگر بخواهيم به مهمترين مهارت موفقيت در کار اشاره کنيم، غلبه بر احساسات و خصوصيات و عادات اخلاقي منفي باشد. اما مهارت‌هاي ديگري نيز هست که با يادگيري آن مي‌توانيد به موفقيت‌هاي قابل‌توجه‌تري در زندگي شغلي خود دست پيدا کنيد. در زير به 5 مورد از مهمترين آنها اشاره مي‌کنيم:
۱۳۹۷/۱۱/۰۹
سوال من از شما اين است که آيا روياهاي خود را يک به يک دنبال کرده‌ايد؟ کداميک از روياهايتان از همه مهم‌تر و بزرگ‌تر است؟ آيا روياها و بلندپروازي‌هاي خود را به درستي مي‌شناسيد؟ اگر چنين نيست، بررسي کنيد و ببينيد غريزه کارآفريني درون شما از چه زماني به خواب رفته يا به چرت زدن افتاده است؟ اما پيش از آنکه پاسخ سوال مرا بدهيد بهتر است سري به دوران تحصيل در مدرسه بزنيم.
۱۳۹۷/۱۱/۰۹
اين مطلب نتيجه تحقيق وب‌سايت فوربس از ميان شرکت هاي تجاري کوچک آمريکايي در سال 2013 ميلادي است. مديران اين شرکت ها در مورد رازهاي مديريتي خود مطالبي بيان کرده اند که براي کارآفرينان جوان بسيار مفيد خواهد بود.
۱۳۹۷/۱۱/۰۷
انگيزه شخصي براي موفقيت در تمام جنبه هاي زندگي از اهميتي حياتي برخوردار است. اگر انگيزه نداشته باشيم، به احتمال زياد وقت خود را تلف مي کنيم و اهداف شخصي و حرفه اي خود را ناديده مي گيريم. حتي مصمم ترين افراد روي زمين نيز گاهي انگيزه خود را از دست مي دهند. در زير چند راهنمايي براي حفظ انگيزه آورده ايم.
۱۳۹۷/۱۰/۲۵
کمک گرفتن از يک نظريه که تحت عنوان ضعف قدرت شناخته مي‌شود مي‌تواند در تلاش‌هاي ما براي مهربان بودن موثر باشد.