آرشیو اخبار آرشیو اخبار

تاریخ انتشار : ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
بیشتر بخوانید
تاریخ انتشار : ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
بیشتر بخوانید
تاریخ انتشار : ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
بیشتر بخوانید
تاریخ انتشار : ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
ديدار صميمانه مديرعامل صندوق کارآفريني اميد و عوامل برنامه تلويزيوني ميدون

دیدار صمیمانه مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید و عوامل برنامه تلویزیونی میدون

دکتر نوراله زاده مديرعامل صندوق کارآفريني اميد در نشستي صميمي با داوران و عوامل فني مسابقه تلويزيوني استعداديابي شغلي ميدون ديدار کرد.

بیشتر بخوانید
تاریخ انتشار : ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
بیشتر بخوانید