آرشیو اخبار آرشیو اخبار

تاریخ انتشار : ۱۹ خرداد ۱۴۰۰
بیشتر بخوانید
تاریخ انتشار : ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
بیشتر بخوانید
تاریخ انتشار : ۲۷ فروردين ۱۴۰۰
مانع زدايي واحدهاي توليدي در دستور کار

مانع زدایی واحدهای تولیدی در دستور کار

مديرعامل صندوق کارآفريني اميد با اشاره به اينکه روستاها پايگاه توليدملي در کشور هستند گفت:طرح هر روستا يک محصول و روستاهاي بدون بيکاري و کسب و کارهاي روستايي با مزيت رقابتي با نگاه به شعار سال دنبال مي شود.

بیشتر بخوانید