طرح های برتر استان طرح های برتر استان

طرح برتر شهرستان مياندوآب در مهرماه

نام طرح : تولید مربا و شربت خوش طعم

نام مجری طرح: شرکت تعاونی 978

مبلغ تسهیلات: 2میلیارد و پانصد میلیون ریال

 تعداداشتغال ایجادی: 3نفر

 محل اجرای طرح: روستای چالخماز میاندوآب

سال اخذ تسهیلات: 1399

۱۳۹۹/۰۷/۰۶ آذربایجان غربي
طرح برتر شهرستان مياندوآب در مهرماه

نام طرح : بسته بندی حبوبات

نام مجری طرح: طاهره صادقی

مبلغ تسهیلات: 2 میلیارد ریال

 تعداداشتغال ایجادی: 3نفر

 محل اجرای طرح: روستای نصیرکندی میاندوآب

سال اخذ تسهیلات: 1399

۱۳۹۹/۰۷/۰۶ آذربایجان غربي
طرح برتر شهرستان شاهين دژ در مهرماه

نام طرح : بوجاری ، بسته بندی و ضد عفونی حبوبات

نام مجری طرح: محمدامیدی

مبلغ تسهیلات: 1200 میلیون ریال

 تعداداشتغال ایجادی: 8 نفر

 محل اجرای طرح: روستای صفاخانه شاهین دژ

سال اخذ تسهیلات: 1399

 

۱۳۹۹/۰۷/۰۶ آذربایجان غربي
طرح برتر شهرستان اروميه در شهريورماه

نام طرح: تولید مبلمان و صنایع چوبی

نام مجری طرح: اسماعیل آقایی

محل اجرای طرح: روستای قزل عاشق ارومیه

 مبلغ تسهیلات : 5 میلیارد ریال

 تعداد اشتغال ایجادی :4 نفر

سال اخذ تسهیلات : 1399

۱۳۹۹/۰۶/۱۶ آذربایجان غربي

لیست دفاتر و شعب استان لیست دفاتر و شعب استان

جستجو 0.019 ثانیه طول کشید.
ردیف عنوان شهرستان نام رئيس تلفن نشاني
ردیف
عنوان
شهرستان
نام رئيس
تلفن
نشاني
۱
ستاد مرکزي - شعبه مرکزي اروميه ساسان قادري 33469912 اروميه: بلوار امامت- روبروي اتو بانک شهر پلاک 164 صندوق کارآفريني اميد
۲
دفتر صندوق کارآفريني اميد شهرستان پلدشت پلدشت فرهاد فرج زاده 04434285130 پلدشت : مجتمع ادارت طبقه اول دفتر صندوق کارآفريني اميد شهرستان پلدشت
۳
صندوق شهرستان چايپاره چايپاره علي عبداله زاده 04436730667 چايپاره - مجتمع ادارات شهرستان چايپاره
۴
صندوق کارآفريني اميد شهرستان چالدران چالدران احد رحماني 04434266185 چالدران : خيابان امام (ره) خيابان سليماني صندوق کارآفريني اميد
۵
صندوق کارآفريني شهرستان اميد اشنويه اشنويه ماهر آزاد صورمان آبادي 04444632878 اشنويه : خيايان کارگر-پايين تر از بانک تجارت : صندوق کارآفريني اميد
۶
صندوق کارآفريني اميد شهرستان تکاب تکاب سيد سجاد رشيدپور 04445533933 تکاب: خيابان امام (ره) خيابان نسرين پور صندوق کارآفريني اميد
۷
صندوق کارآفريني اميد شهرستان شاهين دژ شاهين دژ اسمعيل فيضي الاسقال 04446332070 شاهين دژ : خيابان معلم شمالي صندوق کار آفريني اميد
۸
صندوق کار آفريني اميد شهرستان بوکان بوکان يونس قزان 04446248540 بوکان: سه راه پهلواني نرسيده به فرمانداري صندوق کارآفريني اميد
۹
صندوق کار آفريني اميد شهرستان نقده نقده مرتضي ابراهيمي 04435632466 نقده : خيابان امام - روبروي بانک سپه -کوچه معبودي- ساختمان قديم اداره تعاون کار و رفاه اجتماعي- صندوق کارآفريني اميد
۱۰
صندوق کار آفريني اميد شهرستان مياندوآب مياندوآب بيت اله افشاري 04445249186 مياندوآب : خيايان 15 خرداد صندوق کارآفريني اميد
۱۱
صندوق کارآفريني اميد شهرستان مهاباد مهاباد کامران کريمي آذر 04442222843 مهاباد : خيابان جمهوري نرسيده به چهارراه مولوي صندوق کار آفريني اميد
۱۲
صندوق کار آفريني اميد شهرستان ماکو ماکو مهدي نيکخو 04434229304 ماکو : چهارراه مرکزي صندوق کارآفريني اميد
۱۳
صندوق کار آفريني اميد سلماس سلماس فريدون حسن پور 04435220105 سلماس : خيابان امام (ره) روبروي پمپ بنزين مرزبان صندوق کار آفريني اميد
۱۴
صندوق کار آفريني اميد شهرستان سردشت سردشت رحمت خضرپور 04444333767 سردشت : خيايان شهيد صالحي صندوق کار آفريني اميد
۱۵
صندوق کار آفريني شهرستان خوي خوي عبداله جمشيدي 04436351880 خوي : فلکه شيخ نوايي - بلوار مدرس صندوق کار آفريني اميد
۱۶
صندوق کار آفريني اميد شهرستان پيرانشهر پيرانشهر محمدسالار رحمن پور 04442334741 پيرانشهر: خ قدس - سه راهي سعدي شرقي صندوق کار آفريني اميد