طرح های برتر استان طرح های برتر استان

طرح برترشهریور ماه 1400 استان  بوشهر

عنوان طرح: تولیدی پوشاک

مجری طرح: آقاي امين کارگر

شهرستان: تنگستان

مبلغ تسهیلات اعطایی: ،3،000،000،000ریال

تعداد اشتغال ایجاد شده: 4 نفر

۱۴۰۰/۰۹/۰۲ بوشهر

طرح برترشهریور ماه 1400 استان  بوشهر

عنوان طرح: تجهیز سینما

مجری طرح: آقاي سيدمحمد گلافان

شهرستان: بوشهر

مبلغ تسهیلات اعطایی: 1،500،000،000 ریال

تعداد اشتغال ایجاد شده: 2نفر

۱۴۰۰/۰۸/۳۰ بوشهر

طرح برترشهریور ماه 1400 استان  بوشهر

عنوان طرح: مغازه ترشی/سبزیجات

مجری طرح: خانم معصومه تفنود

شهرستان: بوشهر

مبلغ تسهیلات اعطایی: 200،000،000 ریال

تعداد اشتغال ایجاد شده: 1نفر

۱۴۰۰/۰۸/۳۰ بوشهر

طرح برترمرداد ماه 1400 استان  بوشهر

عنوان طرح: مغازه پوشاک

مجری طرح: کبري ذوالفقاري

شهرستان: دشتستان

مبلغ تسهیلات اعطایی: 500،000،000 ریال

تعداد اشتغال ایجاد شده: 1نفر

۱۴۰۰/۰۸/۱۸ بوشهر

لیست دفاتر و شعب استان لیست دفاتر و شعب استان

ردیف عنوان شهرستان نام رئيس تلفن نشاني
ردیف
عنوان
شهرستان
نام رئيس
تلفن
نشاني
۱
صندوق کارآفريني اميد شهرستان عسلويه کنگان آقاي حسين صالح کار 07737220366 کنگان- خيابان دارائي-روبرو اداره صنعت و معدن و تجارت
۲
صندوق شهرستان دير دير آقاي حسين صالح کار 07737220366 کنگان- خيابان دارائي-روبرو اداره صنعت و معدن و تجارت
۳
صندوق شهرستان جم جم آقاي سيد روح اله موسوي 07737624540 جم- خيابان پژوهش
۴
صندوق شهرستان ديلم ديلم آقاي مصطفي خدري 07733244380 ديلم-خيابان فرهنگيان-روبروي آموزشگاه رانندگي نوين
۵
صندوق شهرستان گناوه گناوه خانم زهرا علي پور 07733150115 گناوه-خيابان امام حسين-پشت مدرسه 13 آبان-روبرو مرکز مخابرات امام علي(ع)
۶
صندوق شهرستان کنگان کنگان آقاي حسين صالح کار 07737220366 کنگان- خيابان دارائي-روبرو اداره صنعت و معدن و تجارت
۷
صندوق شهرستان دشتي دشتي آقاي سعيد ملاح زاده 07735321684 خورموج-خيابان مطهري-جنب بانک رفاه
۸
صندوق شهرستان دشتستان دشتستان خانم کيميا کوهکن 07734243549 برازجان-ميدان کارگر-روبرو کانون امام-نبش کوچه مولوي 4
۹
صندوق شهرستان تنگستان تنگستان آقاي غلامحسين شباني 07735225527 اهرم-خيابان امام-کوچه جويبار جنوبي
۱۰
صندوق شهرستان و شعبه مرکزي بوشهر بوشهر آقاي جاسم سلمان پور 07733563656 بوشهر-خيابان شهيد بهشتي-تقاطع خيابان عاشوري و خيابان فرودگاه-جنب بانک صادرات