طرح های برتر استان طرح های برتر استان

نام طرح :   آموزشگاه خیاطی

نام وام گیرنده :  حمیرا طاهر زاده

نام شهرستان :   شهرکرد

مبلغ تسهیلات :   یکصدو پنجاه میلیون ریال   

تعداد اشتغال ایجاد شده :    1 نفر

سال اخذ تسهیلات :        99

۱۳۹۹/۰۷/۳۰ چهارمحال و بختياري

نام طرح :    کافه سنتی     

نام وام گیرنده :    حبیب نجفی    

نام شهرستان :    شهرکرد

مبلغ تسهیلات :       دو میلیارد ریال

تعداد اشتغال ایجاد شده :   4 نفر

سال اخذ تسهیلات :       99

۱۳۹۹/۰۷/۳۰ چهارمحال و بختياري

نام طرح :  قالیبافی

نام وام گیرنده :   عذارا قلائی

نام شهرستان :  لردگان

مبلغ تسهیلات :   دویست میلیون ریال

تعداد اشتغال ایجاد شده : 1 نفر

سال اخذ تسهیلات : 99

۱۳۹۹/۰۷/۱۰ چهارمحال و بختياري

نام طرح :  پخش مواد غذایی

نام وام گیرنده :  سیده لیلی حسینی فرادنبه

نام شهرستان :   بروجن

مبلغ تسهیلات :  یکصدو پنجاه میلیون ریال   

تعداد اشتغال ایجاد شده :   1 نفر

سال اخذ تسهیلات :   99

۱۳۹۹/۰۷/۱۰ چهارمحال و بختياري

لیست دفاتر و شعب استان لیست دفاتر و شعب استان

جستجو 0.012 ثانیه طول کشید.
ردیف عنوان شهرستان نام رئيس تلفن نشاني
ردیف
عنوان
شهرستان
نام رئيس
تلفن
نشاني
۱
صندوق شهرستان کيار صادق جهانبازي 03832624613 کيار -شلمزار بلوار آزادي ساختمان فرمانداري کيار نمابر03832624613
۲
صندوق شهرستان کوهرنگ سعيد يوسفي 03833622490 کوهرنگ - خيابان اصلي - روبروي بانک کشاورزي - نمابر: 03833623040
۳
صندوق شهرستان لردگان رحمت بيژني دشت پاگردي 03834449694 لردگان - بلوار اصلي - بلوار شهدا نبش ک 17 - نمابر: 03834448113
۴
صندوق شهرستان فارسان علي اکبر عبدالله زاده سورشجاني 03833227250 فارسان - ميدان امام حسين - ابتداي خيابان شهيد بهشتي - نمابر: 03833230244
۵
صندوق شهرستان بروجن ابراهيم قرباني گندماني 03834226640 بروجن - نبش ميدان مرکزي - طبقه فوقاني ثامن الحجج - نمابر: 03834226877
۶
صندوق شهرستان اردل خداکرم يدالهي دهکردي 03834344055 اردل - خيابان امام - کوچه ايثار- پللاک 3 نمابر: 03834344137
۷
شعبه مرکزي و صندوق شهرستان شهرکرد محمد ناصري دستنائي 03833333248 شهرکرد - خيابان کاشاني شرقي - روبروي سالن غدير - پلاک 9 - طبقه همکف - نمابر: 03833346150
۸
مديريت استان شهرکرد مرتضي ليريايي 03833336820 شهرکرد - خيابان کاشاني شرقي - روبروي سالن غدير - پلاک 9 - طبقه سوم - نمابر: 03833332656