طرح های برتر استان طرح های برتر استان

نام طرح : آرایشگاه بانوان  

نام وام گیرنده : نرگس مردانی پور

نام شهرستان : شهرکرد

مبلغ تسهیلات : یکصدو ده میلیون ریال

تعداد اشتغال ایجاد شده : 1 نفر

سال اخذ تسهیلات : 99

۱۳۹۹/۰۵/۱۲ چهارمحال و بختياري

نام طرح :  کارگاه خیاطی

نام وام گیرنده : مهسا امیری شیرانی  

نام شهرستان :  لردگان

مبلغ تسهیلات : دویست میلیون ریال

تعداد اشتغال ایجاد شده : 1 نفر

سال اخذ تسهیلات : 99

۱۳۹۹/۰۵/۱۲ چهارمحال و بختياري

نام طرح : آموزشگاه آرایشگری

نام وام گیرنده :  مریم حیدری         

نام شهرستان :  شهرکرد      

مبلغ تسهیلات : یکصد میلیون ریال       

تعداد اشتغال ایجاد شده :    1 نفر

سال اخذ تسهیلات :  99

۱۳۹۹/۰۵/۱۲ چهارمحال و بختياري

نام طرح :  کارگاه خیاطی

نام وام گیرنده :  فاطمه باباپور آقائی   

نام شهرستان :  لردگان  

مبلغ تسهیلات :  هفتصد و سی  میلیون ریال   

تعداد اشتغال ایجاد شده :   2 نفر

سال اخذ تسهیلات :  99

۱۳۹۹/۰۵/۱۲ چهارمحال و بختياري

لیست دفاتر و شعب استان لیست دفاتر و شعب استان

جستجو 0.033 ثانیه طول کشید.
ردیف عنوان شهرستان نام رئيس تلفن نشاني
ردیف
عنوان
شهرستان
نام رئيس
تلفن
نشاني
۱
صندوق شهرستان کيار صادق جهانبازي 03832624613 کيار -شلمزار بلوار آزادي ساختمان فرمانداري کيار نمابر03832624613
۲
صندوق شهرستان کوهرنگ خداکرم يدالهي 03833622490 کوهرنگ - خيابان اصلي - روبروي بانک کشاورزي - نمابر: 03833623040
۳
صندوق شهرستان لردگان رحمت بيژني دشت پاگردي 03834449694 لردگان - بلوار اصلي - بلوار شهدا نبش ک 17 - نمابر: 03834448113
۴
صندوق شهرستان فارسان علي اکبر عبدالله زاده سورشجاني 03833227250 فارسان - ميدان امام حسين - ابتداي خيابان شهيد بهشتي - نمابر: 03833230244
۵
صندوق شهرستان بروجن ابراهيم قرباني گندماني 03834226640 بروجن - نبش ميدان مرکزي - طبقه فوقاني ثامن الحجج - نمابر: 03834226877
۶
صندوق شهرستان اردل علي ظفري نيا 03834344055 اردل - خيابان امام - کوچه ايثار- پللاک 3 نمابر: 03834344137
۷
شعبه مرکزي و صندوق شهرستان شهرکرد محمد ناصري دستنائي 03833333248 شهرکرد - خيابان کاشاني شرقي - روبروي سالن غدير - پلاک 9 - طبقه همکف - نمابر: 03833346150
۸
مديريت استان شهرکرد مرتضي ليريايي 03833336820 شهرکرد - خيابان کاشاني شرقي - روبروي سالن غدير - پلاک 9 - طبقه سوم - نمابر: 03833332656