نمایش محتوا نمایش محتوا

صندوق کارآفرینی امید از موسسات خیریه اشتغالزا که در مناطق محروم و کمتر برخوردار مشغول فعالیت می باشند حمایت مالی می نماید.

مدیران این موسسات می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفاتر صندوق کارآفرینی امید در سراسر کشور مراجعه نمایند.