ارتباط با ما ارتباط با ما

کارشناس سایت : آقای علی پور جدی

تماس با کارشناس سایت : 64371255- 64371305

شماره شعبه مرکزی:64371045 الی 48

تلفن تماس میز امداد :  64370 - داخلی 3
مرکز ارتباطات مردمی : 64371107-64371357
مرکز تلفن : 64370
پیام گیر صوتی : 64371358
فکس روابط عمومی : 66484584
کد پستی : 1416893931
نشانی : تهران - خیابان آیت ا... طالقانی - بین میدان فلسطین و خیابان شهید سرپرست - پلاک 518
آدرس پست الکترونیکی : info@karafariniomid.ir