پیگیری تسهیلات اشتغال پیگیری تسهیلات اشتغال

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

تصاویر تصاویر

طرح های برتر استان طرح های برتر استان

# نام طرح : ویسمن صنعت آسانبر

نام وام گیرنده : احسان ایمانی

مبلغ تسهیلات : 100.000.000 ریال 

تعداد اشتغال ایجاد شده : 2 نفر 

نوع کسب و کار : کار فرمایی

۱۳۹۶/۱۱/۲۴ البرز

# نام طرح : پرده دوزی

نام وام گیرنده : صدیقه دوستیلو

مبلغ تسهیلات : 250.000.000 ریال 

تعداد اشتغال ایجاد شده : 3 نفر 

نوع کسب و کار : خویش فرمایی

۱۳۹۶/۱۱/۲۴ البرز

# نام طرح : تعمیر و فروش عینک  

نام وام گیرنده : میثم دیلم صالحی 

مبلغ تسهیلات : 300.000.000 ریال 

تعداد اشتغال ایجاد شده : 1نفر 

نوع کسب و کار : خویش فرمایی

۱۳۹۶/۱۱/۲۴ البرز

# نام طرح : تولید لوله های صنعتی 

نام وام گیرنده : علی حسنی

مبلغ تسهیلات : 300.000.000 ریال 

تعداد اشتغال ایجاد شده : 2 نفر 

نوع کسب و کار : خویش فرمایی

۱۳۹۶/۱۰/۱۴ البرز

نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

جستجو 0.058 ثانیه طول کشید.
ردیف عنوان شهرستان نام رئيس تلفن نشاني
ردیف
عنوان
شهرستان
نام رئيس
تلفن
نشاني
۱
صندوق کارآفريني اميد شهرستان آران و بيدگل آران وبيدگل اکبر رضا زاده 03154736868 میدان شهید بهشتی ساختمان عاشقان حرم (طبقه همکف) صندق کارآفرینی امید شهرستان آران و بيدگل
۲
صندوق کارآفريني اميد شهرستان اردستان اردستان محمد رضا اکبري 03154248443 خیابان امام خمینی میدان امام خمینی نبش خیابان شریعتی صندق کارآفرینی امید
۳
صندوق کارآفريني اميد مديريت استان اصفهان اصفهان آقاي رسول شهرکي 03132648117 اصفهان - خيابان هشت بهشت غربي - بين چهارراه گلزار و ملک
۴
شعبه مرکزي استان اصفهان اصفهان حبيب خديور 03132648117 اصفهان - خيابان هشت بهشت غربي بين چهار راه گلزار و ملک
۵
صندوق کارآفريني اميد شهرستان برخوار برخوار و ميمه رضا بيدرام 03145858945 دولت آباد امام زاده ابراهيم نرسيده به امام زاده بين کوچه بعثت30 و بن بست شاکر جنب داروخانه دکترنادي
۶
صندوق کارآفريني اميد شهرستان تيران و کرون تيران وکرون مهدي ممتاز 03142228880 بلوار امام خميني طبقه فوقاني دفترخانه اسنادرسمي شماره 155 پ 852
۷
صندوق کارآفريني اميد شهرستان خميني شهر خميني شهر اصغر حيدري 03133516130 میدان 22 بهمن، ابتدای بلوار توحید، صندق کارآفرینی امید شهرستان خميني شهر
۸
صندوق کارآفريني اميد شهرستان خوانسار خوانسار عليرضا صدوقي 03157233606 بلوار معلم ساختمان اداره اوقاف طبقه اول صندوق کارآفريني اميد
۹
صندوق کارآفريني و اميد شهرستان خور و بيابانک خور و بيابانک محمد سلمان 03146324911 خیابان امام زاده سید داود روبروی تامین اجتماعی صندق کارآفرینی امید شهرستان خور و بيابانک
۱۰
صندوق کارآفريني اميد شهرستان دهاقان دهاقان مجتبي نيکبخت 03153337077 خيابان شهيد موسوي جنب داروخانه انصاري پ 100 صندوق کارآفريني اميد