چچ

اعضاء هیأت مدیره

دکتر محسن منصوری

رئیس هیأت مدیره

دکتر امیرحسین مدنی

نایب رئیس هیأت مدیره

دکتر نعمت اله رضایی

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

دکتر رحیم ممبینی

عضو هیأت مدیره

دکتر سید علی قریشی

عضو هیأت مدیره

حمیدرضا گل محمدی

دبیر هیات مدیره

آدرس کوتاه شده: