چچ

ستاد خبری حراست

ستاد خبری حراست جهت انعکاس نظرات ارزشمند و دریافت گزارشات مردمی می توانید از طریق تلفن گویا، سامانه پیامکی و یا ارتباط مستقیم با مدیریت حراست با ما در ارتباط باشید.

021-66401040

تلفن گویا

021-66401040

سامانه پیامک

021-66401050

ارتباط مستقیم

021-66401050

دورنگار

آدرس کوتاه شده: