نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

نتایج جستجو نتایج جستجو

جستجو در اخبار جستجو در اخبار

تاریخ انتشار : ۸ مهر ۱۳۹۹
پالايش و ساماندهي در پرداخت تسهيلات نامه هاي ضروري

پالایش و ساماندهی در پرداخت تسهیلات نامه های ضروری

در راستاي ابلاغ اعتبار، بابت نامه هاي تسهيلات ضروري و اشتغال سفر رياست محترم جمهوري به استان سمنان جلسه اي با حضور شهرکي مدير صندوق کارآفريني اميد ، معاون استان، کارشناسان و روساي شهرستان هاي سمنان و شاهرود در جهت پالايش و ساماندهي در پرداخت تسهيلات نامه هاي ضروري برگزار گرديد.

بیشتر بخوانید