طرح های برتر استان طرح های برتر استان

مجری طرح:حمید رضا غلامزاده
عنوان طرح:بومگردی
شهرستان:لامرد
مبلغ تسهیلات اعطایی:2500 میلیون ریال
تعداد اشتغالزایی:3
سال دریافت تسهیلات :1399
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ فارس
مجری طرح:زهره قاسمی
عنوان طرح:بومگردی
شهرستان:شیراز
مبلغ تسهیلات اعطایی:1900 میلیون ریال
تعداد اشتغالزایی:3
سال دریافت تسهیلات :1399
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ فارس
مجری طرح:حمید عزیزی
عنوان طرح:آموزشگاه هنری
شهرستان:شیراز
مبلغ تسهیلات اعطایی:500 میلیون ریال
تعداد اشتغالزایی:2
سال دریافت تسهیلات :1399
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ فارس
مجری طرح:آیت اله محمدی
عنوان طرح:آزمایشگاه همکار پلیمر و برق
شهرستان:شیراز
مبلغ تسهیلات اعطایی:2000 میلیون ریال
تعداد اشتغالزایی:5
سال دریافت تسهیلات :1399
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ فارس

لیست دفاتر و شعب استان لیست دفاتر و شعب استان

جستجو 0.01 ثانیه طول کشید.
ردیف عنوان شهرستان نام رئيس تلفن نشاني
ردیف
عنوان
شهرستان
نام رئيس
تلفن
نشاني
۱
صندوق شهرستاني خرامه مهدي هزار 07132723724 شهرستان خرامه-خيابان شهيد چمران-فکس 07132723725
۲
صندوق کارآفريني اميد ستاد استان فارس شيراز بهرام لطيفي 07138331992 شيراز-بلوار پاسداران-ايستگاه 3 زرهي-فکس 07138331991
۳
صندوق شهرستاني لارستان معصومه خداپرستي 07152241336 شهر جديد لارستان-خيابان ابن سينا-روبروي بانک ملي
۴
صندوق شهرستاني سروستان روح اله هنرور 07137845948 چهاراه بهداري-خ خسرو رضايي
۵
صندوق شهرستاني خنج جابرهدايت 0715268071 خنج -خيابان شعيبي- ساختمان پزشکان طبقه اول واحد 12 -کد پستي 7443141489
۶
صندوق شهرستاني پاسارگاد علي محمد غفاري 07143567133 سعات شهر-خيابان امام زاده- فکس07143567621
۷
صندوق شهرستاني فراشبند حجت طيبي 07138755960 بلوار انقلاب-کوچه15- فکس07138756171
۸
صندوق شهرستاني مهر اکبرشهيدي پور 07152824288 خيابان بهارستان-فکس:07152824388
۹
صندوق شهرستاني قيروکارزين سيدرسول حسنيان 07154525214 بلوار امام علي نبش خيابان معلم-فکس 54525412
۱۰
صندوق شهرستاني زرين دشت ابراهيم کريم نيا 07153720203 خيابان امام- ساختمان کيان
۱۱
صندوق شهرستاني خرم بيد روح اله شريفي ارداني 07144455420 خيابان امام خميني-جنب بهداري سابق-فکس:07144455420
۱۲
صندوق شهرستاني ارسنجان سيده اعظم حسيني فر 07143528888 بلوار دکتر اسکندري-فکس:07143528188
۱۳
صندوق شهرستاني بوانات حسام تقي زاده 07144405300 سوريان خيابان امام-فکس:07144405301
۱۴
صندوق شهرستاني ني ريز امين تهمتني 07153834880 خيابان جانبازان-فکس:07153834881
۱۵
صندوق شهرستاني ممسني محمدجواد حيدري 07142522840 خيابان طالقاني جنب بانک سپه مرکزي-فکس:07142542825
۱۶
صندوق شهرستاني مرودشت رامين جمشيدي 07143341136 خيابان انقلاب روبروي خ مسجدالرسول طبقه فوقاني عکاسي تبسم-فکس07143341135
۱۷
صندوق شهرستاني لامرد سيدهادي هاشمي 07152722557 بلوارمعلم-ساختمان جهادکشاورزي-اتاق27-فکس07152725370
۱۸
صندوق شهرستاني کازرون علي سلطاني 07142330675 خيابان نطنج-روبروي ورزشگاه-فکس 07142330679
۱۹
صندوق شهرستاني فيروزآباد حسن پناهي نژاد 07138735076 خيابان امام خميني جنوبي-فکس:07138735075
۲۰
صندوق شهرستاني فسا محمد اسماعيل احمديان کوشک قاضي 07153314981 باغ ملي-ابتداي خيابان سلمان فارسي -ضلع جنوبي -فکس:07153314982