پیگیری تسهیلات اشتغال پیگیری تسهیلات اشتغال

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

تصاویر تصاویر

طرح های برتر استان طرح های برتر استان

وام گیرنده:خانم الهه موسوی فرد

عنوان طرح:توليد فرش دستباف

محل اجرای طرح:شهرستان جهرم روستای حسین آباد

مبلغ تسهیلات:500 میلیون ریال

تعداد اشتغالزایی:20نفر

۱۳۹۶/۱۱/۲۹ فارس

مجری طرح:سمیه ده بزرگی

عنوان طرح:فروشگاه کیف وکفش

شهرستان:شیراز

مبلغ تسهیلات اعطایی:300میلیون ریال

تعداد اشتغالزایی: نفر2

۱۳۹۶/۱۱/۱۲ فارس

مجری طرح:منصور فرد

عنوان طرح:باشگاه ورزشی

شهرستان:شیراز

مبلغ تسهیلات اعطایی:1 میلیارد ریال

تعداد اشتغالزایی:4 نفر
۱۳۹۶/۱۱/۱۲ فارس

مجری طرح:ونوس طینوش

عنوان طرح:کارگاه خاتم سازی

شهرستان:شیراز

مبلغ تسهیلات اعطایی:500 میلیون ریال

تعداد اشتغالزایی:9 نفر
۱۳۹۶/۱۱/۱۲ فارس

نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

جستجو 0.1 ثانیه طول کشید.
ردیف عنوان شهرستان نام رئيس تلفن نشاني
ردیف
عنوان
شهرستان
نام رئيس
تلفن
نشاني
۱
صندوق شهرستاني آباده حبيب اله خسروي 07144364042 خيابان امام- جنب بيمه تامين اجتماعي-فکس:07144347800
۲
صندوق شهرستاني ارسنجان سيده اعظم حسيني فر 07143528888 بلوار دکتر اسکندري-فکس:07143528188
۳
صندوق شهرستاني استهبان محمد سجاد بستاني 07153234013 خيابان کارگر-فکس:53233013
۴
صندوق شهرستاني اقليد حميدرضا جليلي 07144529962 خيابان انقلاب کوچه مسجدجامع-فکس:44529963
۵
صندوق شهرستاني بوانات حسام تقي زاده 07144405300 سوريان خيابان امام-فکس:07144405301
۶
صندوق شهرستاني جهرم ابوذر رضايي 07154331067 ميدان سپاه نبش خيابان خيام-فکس:07154331026
۷
صندوق شهرستاني خرم بيد روح اله شريفي ارداني 07144455420 صفا شهر-بلوارامام-فکس:07144454638
۸
صندوق شهرستاني خنج حجت طيبي 0715268071 خيابان رسالت-فکس:0715268071
۹
صندوق شهرستاني داراب ابوطالب خاموش 07153548391 خيابن سلمان فارسي-فکس:07153548391
۱۰
صندوق شهرستاني زرين دشت زهرارضايي 07153720362 خيابان امام روبروي بانک ملي-07153720202