طرح های برتر استان طرح های برتر استان

نام طرح : تابلو نویسی ( خدمات لیزر)

مجری طرح : میثم جباری

مبلغ تسهیلات : 1 میلیارد ریال

تعداد اشتغال ایجاد شده : 2 نفر

سال اجرای طرح : 1399

۱۳۹۹/۱۰/۲۴ قم

نام طرح : ساخت و تولید اتصالات و قالبهای بتن-تفاهم نامه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

مجری طرح : مسعود عباس زاده

مبلغ تسهیلات : 4 میلیارد ریال

تعداد اشتغال ایجاد شده : 3 نفر

سال اجرای طرح : 1399

۱۳۹۹/۱۰/۲۴ قم

عنوان طرح : مصنوعات چوبی- کابینت سازی

مجری طرح :آقای محمد سلطانی

محل اجرای طرح : قم

مبلغ تسهیلات : 300.000.000ريال

اشتغال ایجاد شده : 3 نفر

سال اجرای طرح 1399

۱۳۹۹/۰۸/۲۷ قم

عنوان طرح : مصنوعات چوبی- کابینت سازی

مجری طرح :آقای محمد آقاحسین

محل اجرای طرح : قم

مبلغ تسهیلات : 300.000.000ريال

اشتغال ایجاد شده : 3 نفر

سال اجرای طرح 1399

۱۳۹۹/۰۸/۲۷ قم

لیست دفاتر و شعب استان لیست دفاتر و شعب استان

جستجو 0.006 ثانیه طول کشید.
ردیف عنوان شهرستان نام رئيس تلفن نشاني
ردیف
عنوان
شهرستان
نام رئيس
تلفن
نشاني
۱
شعبه صندوق کارآفريني اميداستان قم قم سعيد اشعريون 02537836604 قم،ميدان مصلي،بلوار شهيد منتظري،نبش کوچه 26
۲
مدير صندوق کارآفريني اميد استان قم قم غلامرضا ترک 02537836602 قم،ميدان مصلي،بلوارشهيد منتظري،نبش کوچه 26،پلاک 34