طرح های برتر استان طرح های برتر استان

نام طرح : پرورش شتر-تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری

مجری طرح : خانم طاهره کشاورزیان

محل اجرای طرح : شهرستان قم-روستای کوه سفید

مبلغ تسهیلات : 1.600.000.000 ريال

اشتغال ایجاد شده : 4 نفر

سال اجرای طرح : 1398

۱۳۹۹/۰۱/۲۰ قم

عنوان طرح : تولید صندلی چوبی- هروستا یک محصول- روستای صرم بخش کهک

مجری طرح : آقای داود بشرخواه

محل اجرای طرح : شهرستان قم

مبلغ تسهیلات :  500 میلیون ریال

اشتغال ایجاده شده : 8 نفر

سال اجرای طرح : 1398

۱۳۹۸/۱۰/۰۷ قم

عنوان طرح : تولید پوشاک-اشتغال پایدار روستایی-کمیته امداد

مجری طرح : آقای حمیدرضا متقیان فرد

محل اجرای طرح : شهرستان قم

مبلغ تسهیلات : 300 میلیون ریال

اشتغال ایجاده شده :5 نفر

سال اجرای طرح : 1398

۱۳۹۸/۱۰/۰۷ قم

عنوان طرح : کشت گیاهان داروئی

مجری طرح : آقای سلیمان شریف زاده

محل اجرای طرح : شهرستان قم

مبلغ تسهیلات : 2/500/000/000 ریال

اشتغال ایجاده شده : 5 نفر

سال اجرای طرح : 1398

۱۳۹۸/۱۰/۰۷ قم

لیست دفاتر و شعب استان لیست دفاتر و شعب استان

جستجو 0.014 ثانیه طول کشید.
ردیف عنوان شهرستان نام رئيس تلفن نشاني
ردیف
عنوان
شهرستان
نام رئيس
تلفن
نشاني
۱
شعبه صندوق کارآفريني اميداستان قم قم سعيد اشعريون 02537836604 قم،ميدان مصلي،بلوار شهيد منتظري،نبش کوچه 26
۲
مدير صندوق کارآفريني اميد استان قم قم غلامرضا ترک 02537836602 قم،ميدان مصلي،بلوارشهيد منتظري،نبش کوچه 26،پلاک 34