طرح های برتر استان طرح های برتر استان

عنوان طرح :  کارگاه خشک کردن چای (اشتغال روستایی –کمیته امداد)     

مجری طرح :  حسین قربانی

محل دقیق اجرای طرح: لاهیجان روستای زمیدان

تعداد اشتغالزایی: 1نفر

تسهیلات دریافتی :     500 میلیون ریال

طرح اجرا شده در ماه:   شهریور  98

۱۳۹۹/۰۳/۱۷ گيلان

عنوان طرح :    دامداری شیری ( اشتغال روستایی –کمیته امداد)        

مجری طرح :  لاله ابراهیم پور

محل دقیق اجرای طرح:  لاهیجان رودبنه روستای شیرجوپشت روستای حسنعلی ده

تعداد اشتغالزایی: 1نفر

تسهیلات دریافتی :    250   میلیون ریال

طرح اجرا شده در ماه:   شهریور 98

۱۳۹۹/۰۳/۱۷ گيلان

عنوان طرح :   میکانیکی  ( اشتغال روستائی - کمیته امداد)      

مجری طرح :  محمد فرضی

محل دقیق اجرای طرح:   لاهیجان میدان سردار جنگل خ فرهنگ تعمیر گاه استاندارد

تعداد اشتغالزایی:  1 نفر

تسهیلات دریافتی :    500 میلیون ریال

طرح اجرا شده در ماه:   شهریور 98

۱۳۹۹/۰۳/۱۷ گيلان

عنوان طرح :   پوشاک زنانه (اشتغال روستائی - کمیته امداد)   

مجری طرح :  معصومه زنبوری

محل دقیق اجرای طرح:لاهیجان  رودبنه روستای شیرجوپشت روستای امیر آباد

تعداد اشتغالزایی: 1 نفر

تسهیلات دریافتی :    300 میلیون ریال

طرح اجرا شده در ماه :   شهریور 98

۱۳۹۹/۰۳/۱۷ گيلان

عنوان طرح :  آرایشگاه زنانه (اشتغال روستائی- کمیته امداد)   

مجری طرح :  مریم بابایی بارکوسرائی

محل دقیق اجرای طرح: لاهیجان رودبنه روستای بارکوسرا

تعداد اشتغالزایی: 1نفر

تسهیلات دریافتی :    200میلیون ریال

طرح اجرا شده در ماه:   مرداد 98

۱۳۹۹/۰۳/۱۷ گيلان

عنوان طرح:   ادوات کشاورزی

مجری طرح: موسی وطن خواه

محل دقیق اجرای طرح: بندرانزلی :کپورچال روستای اشبلاء

تعداد اشتغال:  1 نفر

ماه پرداخت :شهریورر ماه

تسهیلات: 400/000/000 ریال

 

 

۱۳۹۸/۱۰/۰۱ گيلان

عنوان طرح:   ادوات کشاورزی

مجری طرح: پویا داداشی

محل دقیق اجرای طرح: بندرانزلی :کپورچال روستای کچلک

تعداد اشتغال:  1 نفر

ماه پرداخت :شهریورر ماه

تسهیلات: 225/000/000 ریال

 

 

۱۳۹۸/۱۰/۰۱ گيلان

عنوان طرح:   ادوات کشاورزی

مجری طرح: سعید روبین

محل دقیق اجرای طرح: بندرانزلی :طالب اباد روستای شانگهای برده

تعداد اشتغال:  1 نفر

ماه پرداخت :آذر ماه

تسهیلات: 450/000/000 ریال

 

 

۱۳۹۸/۱۰/۰۱ گيلان
روابط عمومي صندوق شهرستان صومعه سرا
 عنوان طرح : دستگاه دروگر و تیلر کشاورزی
مجری طرح : یاسین احسان طلب
محل دقیق: اجرای طرح: صومعه سرا ، روستای ازگم
تعداد اشتغالزایی: 1
تسهیلات دریافتی : 270  ميليون  ریال
طرح اجرا شده در ماه: مهرماه 98
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ گيلان
روابط عمومي صندوق شهرستان صومعه سرا

عنوان طرح : کارگاه مبل سازی
مجری طرح : سعید قلی زاده
محل دقیق: اجرای طرح: صومعه سرا ، هنده خاله ، خیابان جمهوری
تعداد اشتغالزایی: 1
تسهیلات دریافتی : 400  ميليون  ریال
طرح اجرا شده در ماه: آبان 98
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ گيلان
روابط عمومي صندوق شهرستان صومعه سرا
 عنوان طرح : پرده سرا
مجری طرح : مونا عابد محزون پسند
محل دقیق: اجرای طرح: صومعه سرا ، خیابان برشنود، کوچه یوسفی
تعداد اشتغالزایی: 1
تسهیلات دریافتی : 250  ميليون  ریال
طرح اجرا شده در ماه: مهرماه 98
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ گيلان
روابط عمومي صندوق شهرستان صومعه سرا
 عنوان طرح : دستگاه نشاء
مجری طرح : مجتبی امامی بهمبری
محل دقیق: اجرای طرح: صومعه سرا ، ضیابر، روستای قراباء
تعداد اشتغالزایی: 1
تسهیلات دریافتی : 250  ميليون  ریال
طرح اجرا شده در ماه: مهر 98
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ گيلان
روابط عمومي صندوق شهرستان صومعه سرا
عنوان طرح : پرورش اردک و غاز محلی
مجری طرح : عباس دیده بان
محل دقیق: اجرای طرح: تولم شهر ، روستای شیخ محله
تعداد اشتغالزایی: 2 نفر
تسهیلات دریافتی : 800/000/000  میلیون ریال
طرح اجرا شده در ماه: شهریور 98
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ گيلان
روابط عمومي صندوق شهرستان صومعه سرا
عنوان طرح : سوپرمارکت
مجری طرح : رضوان یحیی پور
محل دقیق: اجرای طرح: صومعه سرا ، تولم شهر ، مرجغل
تعداد اشتغالزایی: 1
تسهیلات دریافتی : 400  ميليون  ریال
طرح اجرا شده در ماه: مهر 98
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ گيلان
روابط عمومي صندوق شهرستان صومعه سرا
 عنوان طرح : سوپرمارکت
مجری طرح : رضا ابراهیم زاده
محل دقیق: اجرای طرح: صومعه سرا ، روستای کلیدبر
تعداد اشتغالزایی: 1
تسهیلات دریافتی : 200  ميليون  ریال
طرح اجرا شده در ماه: مهرماه 98
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ گيلان
روابط عمومي صندوق شهرستان صومعه سرا
 عنوان طرح : دستگاه نشاء
مجری طرح : حسین رهبری یاملق
محل دقیق: اجرای طرح: صومعه سرا ، روستای میانده
تعداد اشتغالزایی: 1
تسهیلات دریافتی : 250  ميليون  ریال
طرح اجرا شده در ماه: آبان98
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ گيلان
روابط عمومي صندوق شهرستان صومعه سرا
عنوان طرح : تیلر کشاورز
مجری طرح : حجت پور حنیفه
محل دقیق: اجرای طرح: صومعه سرا ، روستای کهنه سر
تعداد اشتغالزایی: 1
تسهیلات دریافتی : 200  ميليون  ریال
طرح اجرا شده در ماه: مهر 98
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ گيلان
روابط عمومي صندوق شهرستان صومعه سرا

عنوان طرح : پرورش زنبور عسل
مجری طرح : اشکان جلالی
محل دقیق: اجرای طرح: صومعه سرا ، روستای نوکاشت
تعداد اشتغالزایی: 1
تسهیلات دریافتی : 300  ميليون  ریال
طرح اجرا شده در ماه: مهر 98

 

۱۳۹۸/۰۸/۰۶ گيلان
عنوان طرح : پرورش اردک و غاز محلی
مجری طرح : عباس دیده بان
محل دقیق: اجرای طرح: تولم شهر ، روستای شیخ محله
تعداد اشتغالزایی: 2 نفر
تسهیلات دریافتی : 800/000/000  میلیون ریال
طرح اجرا شده در ماه: فروردین 98
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ گيلان
عنوان طرح : باشگاه ورزشی
مجری طرح : سید محمدقوامی
محل دقیق: اجرای طرح: صومعه سرا ، بلوار برادران سرشاد
تعداد اشتغالزایی: 2 نفر
تسهیلات دریافتی : 1/000/000/000  میلیارد ریال
طرح اجرا شده در ماه: اردیبهشت 98
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ گيلان
عنوان طرح : تولید مصنوعات چوبی
مجری طرح : رضوان پورحسن
محل دقیق: اجرای طرح: صومعه سرا ، لیفشاگرد
تعداد اشتغالزایی: 2نفر
تسهیلات دریافتی : 1/500/000/000میلیارد ریال
طرح اجرا شده در ماه: فروردین 98
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ گيلان
عنوان طرح : بانک نشاء برنج
مجری طرح : میلاد بخشعلی زاده
محل دقیق: اجرای طرح: صومعه سرا ، کسماء ، کلسر
تعداد اشتغالزایی: 2 نفر
تسهیلات دریافتی : 1/800/000/000  میلیارد ریال
طرح اجرا شده در ماه: اردیبهشت 98
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ گيلان
عنوان طرح : کارگاه خیاطی
مجری طرح : ولی اقبالی پور
محل دقیق: اجرای طرح: صومعه سرا ،  تولم شهر
تعداد اشتغالزایی: خوداشتغالی
تسهیلات دریافتی : 100 ميليون  ریال
طرح اجرا شده در ماه:  اردیبهشت 98
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ گيلان
عنوان طرح : فروشگاه لوازم خانگی
مجری طرح : نوید عاطف مقدم
محل دقیق: اجرای طرح: صومعه سرا ،  خیابان برشنورد
تعداد اشتغالزایی: خوداشتغالی
تسهیلات دریافتی : 200 ميليون  ریال
طرح اجرا شده در ماه:  فروردین  98
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ گيلان
 عنوان طرح : آتلیه عکاسی و فیلمبرداری
مجری طرح : مهیار مرواریدی
محل دقیق: اجرای طرح: صومعه سرا ،  خیابان  فضیلت
تعداد اشتغالزایی: خوداشتغالی
تسهیلات دریافتی : 200 ميليون  ریال
طرح اجرا شده در ماه:  اردیبهشت  98
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ گيلان
عنوان طرح : خرید ادوات کشاورزی
مجری طرح : سیدعلی موسوی لشمرزمخی
محل دقیق: اجرای طرح: صومعه سرا ، روستای  لشمرزمخ
تعداد اشتغالزایی: خوداشتغالی
تسهیلات دریافتی : 500  ميليون  ریال
طرح اجرا شده در ماه: فروردین  98
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ گيلان
 عنوان طرح : پرورش مرغ بومی
مجری طرح : سیداسماعیل میرزاده چنه سری
محل دقیق: اجرای طرح: صومعه سرا ، روستای چنه سر
تعداد اشتغالزایی: خوداشتغالی
تسهیلات دریافتی : 200  ميليون  ریال
طرح اجرا شده در ماه: اردیبهشت  98
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ گيلان
عنوان طرح : خیاطی
مجری طرح : اکرم بهرام زاده
محل دقیق: اجرای طرح: صومعه سرا ، تولم شهر ، خیابان شهید لطفی زاده
تعداد اشتغالزایی: مشاغل خانگی
تسهیلات دریافتی : 140ميليون  ریال
طرح اجرا شده در ماه: فروردین 98
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ گيلان

عنوان طرح:   ادوات کشاورزی

مجری طرح: پویا داداشی

محل دقیق اجرای طرح: بندرانزلی :روستای کچلک

تعداد اشتغال:  1 نفر

ماه پرداخت : شهریورماه

تسهیلات: 225/000/000 ریال

۱۳۹۸/۰۷/۲۳ گيلان

عنوان طرح : کابینت سازی

مجری طرح :  سید زاهد سیدترابی

محل دقیق اجرای طرح: تالش- روستا محمود آباد لیسار

تعداد اشتغالزایی:  1

تسهیلات پرداختی :  500.000.000(به ریال)

طرح اجرا شده در ماه :  مرداد 98
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ گيلان

عنوان طرح :  گلیم بافی و بافته های سنتی

مجری طرح : عفیفه صمدی

محل دقیق اجرای طرح: تالش –روستا خلیفه کری

تعداد اشتغالزایی:  5

تسهیلات پرداختی : 1.000.000.000(به ریال)

طرح اجرا شده در ماه :  اردیبهشت 98

۱۳۹۸/۰۷/۰۷ گيلان

عنوان طرح :  بسته بندی ادویه جات و حبوبات  

مجری طرح : فهیمه میکائیلی

محل دقیق اجرای طرح: تالش –روستا دیگه سرا

تعداد اشتغالزایی:  4 نفر

تسهیلات پرداختی :  1.500.000.000(به ریال)

طرح اجرا شده در ماه :  مرداد 98

۱۳۹۸/۰۷/۰۷ گيلان

عنوان طرح :  کارگاه گلیم بافی  

مجری طرح : آیدین بیانی فر

محل دقیق اجرای طرح:  تالش- روستا بالاده اسالم

تعداد اشتغالزایی: 5 نفر

تسهیلات پرداختی :  1.000.000.000 (به ریال)

طرح اجرا شده در ماه :  فروردین 98

۱۳۹۸/۰۷/۰۷ گيلان

عنوان طرح : زنبورداری

مجری طرح :  ایرج تبریکی   

محل دقیق اجرای طرح: تالش-لیسارامحله خطبه سرا  

تعداد اشتغالزایی:  1نفر

تسهیلات دریافتی :  300 میلیون ریال

طرح اجرا شده در ماه: خرداد ماه 1398

 

 

 

 

۱۳۹۸/۰۷/۰۷ گيلان

عنوان طرح :    خیاطی

مجری طرح :  معصومه محمودی اسپندی

محل دقیق اجرای طرح:  رضوانشهر- پره سر

تعداد اشتغالزایی:  1 نفر

تسهیلات دریافتی :      250 میلیون ریال

طرح اجرا شده در ماه: تیر ماه/1398

۱۳۹۸/۰۷/۰۷ گيلان

عنوان طرح :  دستگاه نشاء کار (اشتغال روستائی _  کمیته امداد)  

مجری طرح :   بهزاد رضا نژاد بین کلائی

محل دقیق اجرای طرح:   لاهیجان رودبنه بین کلایه

تعداد اشتغالزایی:  1 نفر

تسهیلات دریافتی :    200  میلیون ریال

طرح اجرا شده در ماه:   خرداد 98

۱۳۹۸/۰۶/۲۶ گيلان

عنوان طرح:   مشاوراملاک

مجری طرح: محمد علی بخشی

محل دقیق اجرای طرح: بندرانزلی :کلویریک،خیابان رازی،بلوارخلخال

تعداد اشتغال:  1 نفر

تسهیلات: 200/000/000 ریال

ماه پرداخت : مرداد ماه 98

۱۳۹۸/۰۶/۱۷ گيلان

عنوان طرح: تولید البسه محلی (خانگی)

مجری طرح : کتی ناز پیشقدم سیاهکل

محل دقیق اجرای طرح: سیاهکل خیابان بصیرت روبروی هلال احمر منزل جمهور وفایی

تعداد اشتغالزائی: 1 نفر

تسهیلات دریافتی: 150 میلیون ریال

طرح اجرا شده در ماه : مرداد 98

۱۳۹۸/۰۵/۲۶ گيلان

عنوان طرح: تولید البسه محلی (خانگی)

مجری طرح : پیمانه پیشقدم سیاهکل

محل دقیق اجرای طرح: سیاهکل خیابان شهید شیرودی کوچه 5 پلاک30

تعداد اشتغالزائی: 1 نفر

تسهیلات دریافتی: 150 میلیون ریال

طرح اجرا شده در ماه : مرداد 98

۱۳۹۸/۰۵/۲۶ گيلان

عنوان طرح : پرورش زالو

مجری طرح : مجتبی مهری     

محل دقیق اجرای طرح : املش-روستای پیلدره  

تعداد اشتغالزایی : 2 نفر

تسهیلات دریافتی :  1,000.000.000 ریال

طرح اجرا شده در ماه : مرداد 98

۱۳۹۸/۰۵/۱۷ گيلان

عنوان طرح :  سوپرمارکت  (اشتغال روستائی _ کمیته امداد)

مجری طرح :   رضا اطاعت گر

محل دقیق اجرای طرح:  لاهیجان  رودبنه روستای بارکوسرا

تعداد اشتغالزایی:  1 نفر

تسهیلات دریافتی : 300 میلیون ریال

طرح اجرا شده در ماه:  اردیبهشت 98

۱۳۹۸/۰۵/۱۶ گيلان

عنوان طرح :    سوپرمارکت

مجری طرح :  فرشید جهانبخشی آقمسجد

محل دقیق اجرای طرح:  رضوانشهر- روستای رینج محله

تعداد اشتغالزایی:  1 نفر

تسهیلات دریافتی :      250 میلیون ریال

طرح اجرا شده در ماه: اردیبهشت ماه/1398

۱۳۹۸/۰۵/۰۸ گيلان

عنوان طرح :    خیاطی خانگی

مجری طرح :  شهره لطیفی

محل دقیق اجرای طرح:  رضوانشهر-روستای رینج محله

تعداد اشتغالزایی:  1 نفر

تسهیلات دریافتی :      200 میلیون ریال

طرح اجرا شده در ماه: اردیبهشت ماه/1398

۱۳۹۸/۰۵/۰۸ گيلان

عنوان طرح : کارگاه جوشکاری

مجری طرح :  ابراهیم عبدالهی لاکتاسرائی

محل دقیق اجرای طرح:  رضوانشهر

تعداد اشتغالزایی:   4 نفر

تسهیلات دریافتی : 800 میلیون ریال

طرح اجرا شده در ماه: فروردین ماه/1398

۱۳۹۸/۰۵/۰۸ گيلان

عنوان طرح :   پرورش زنبور عسل

مجری طرح :  شهرام هاشم پور

محل دقیق اجرای طرح: آستارا،روستای دربند

تسهیلات دریافتی :       400.000.000    ریال

طرح اجرا شده در ماه: اردیبهشت  1398

 

 

 

۱۳۹۸/۰۴/۲۹ گيلان

عنوان طرح :   پرورش پرندگان زینتی

مجری طرح :  کاظم جوینده

محل دقیق اجرای طرح: آستارا،لوندویل ،خیابان آبشار

تسهیلات دریافتی :       150.000.000    ریال

طرح اجرا شده در ماه: اردیبهشت  1398

 

 

 

۱۳۹۸/۰۴/۲۹ گيلان
عنوان طرح: تولید البسه محلی (خانگی)
مجری طرح: طیبه مجاوری مسلم
محل دقیق اجرای طرح: سیاهکل خیابان امام کوچه شهید حکیم پور
تعداد اشتغالزایی: 1 نفر
تسهیلات دریافتی: 150 میلیون ریال
طرح اجرا شده در ماه : تیر98
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ گيلان
عنوان طرح: تولید البسه محلی (خانگی)
مجری طرح: نگین امیرپور دیلمی
محل دقیق اجرای طرح: سیاهکل روستای سپردان مسکن مهر
تعداد اشتغالزایی: 1 نفر
تسهیلات دریافتی: 150 میلیون ریال
طرح اجرا شده در ماه : تیر98
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ گيلان

عنوان طرح : تولید البسه محلی (خانگی)

مجری طرح : خانم آیه قربانی

محل دقیق اجرای طرح: سیاهکل فاضل خان محله جنب اداره بنیاد شهید

تعداد اشتغالزایی: 1 نفر

تسهیلات دریافتی: 150 میلیون ریال

طرح اجرا شده در ماه : تیر98

 

۱۳۹۸/۰۴/۲۷ گيلان

عنوان طرح : پرورش دام شیری 

مجری طرح : حسین جمال دوست 

محل دقیق اجرای طرح : املش ، البرز ، پیلدره 

تعداد اشتغال : 1 نفر 

مبلغ تسهیلات: 200،000،000 ریال 

ماه پرداخت: بهمن 97

۱۳۹۸/۰۴/۲۶ گيلان

عنوان طرح :فروش فرآورده های لبنی 

مجری طرح :نرگس زمانی قشلاقی 

محل دقیق اجرای طرح :املش ، رانکوه ، جنب قصابی حسین زاده 

تعداد اشتغال : 2 نفر 

مبلغ تسهیلات : 300،000،000 ریال 

ماه پرداخت : اسفند 97

۱۳۹۸/۰۴/۲۶ گيلان

عنوان طرح : نانوایی

مجری طرح : احمد علی میرزایی سویری 

محل دقیق اجرای طرح :املش ، رانکوه ، گرمابسرا 

تعداد اشتغال : 2 نفر 

مبلغ تسهیلات : 200،000،000 ریال 

ماه پرداخت :خرداد 98

۱۳۹۸/۰۴/۲۶ گيلان

عنوان طرح : پرورش دام شیری 

مجری طرح : بلال علیمحمدی 

محل دقیق اجرای طرح : املش ، یاعلی گوابر 

تعداد اشتغال : 1 نفر 

مبلغ تسهیلات : 200،000،000 ریال 

ماه پرداخت :اردیبهشت 98

۱۳۹۸/۰۴/۲۶ گيلان

عنوان طرح : پرورش ماهی سردآبی 

مجری طرح :صاحبه صوفی نژاد 

محل اجرای طرح : املش ، رانکوه ، سویر 

تعداد اشتغال : 2 نفر 

مبلغ تسهیلات : 300،000،000 ریال 

ماه پرداخت تسهیلات :اردیبهشت 98

۱۳۹۸/۰۴/۲۶ گيلان

عنوان طرح : پرورش دام شیری 

مجری طرح : مقداد علیجان پور 

محل دقیق اجرای طرح : املش ، کشکلایه 

 تعداد اشتغال : 1 نفر 

مبلغ تسهیلات :200،000،000 ریال 

ماه پرداخت :فروردین 98

 

۱۳۹۸/۰۴/۲۶ گيلان

طرح برتر صندوق شهرستان لنگرود

عنوان طرح  :  آشپزخانه مرکزی

مجری طرح : سحر عبدالوهابی فتیده

محل دقیق اجرای طرح:   لنگرود   - شلمان - روبروی پارک کودک - آشپزخانه مرکزی پلاک شهر

تعداد اشتغالزایی:   2 نفر

تسهیلات دریافتی  :     200،000،000  ریال

طرح اجرا شده در ماه :   خرداد 1398

۱۳۹۸/۰۴/۲۵ گيلان

 

 

 

 

 

 

                                                                

                                                          عنوان طرح:  آرایش و پیرایش مردانه

مجری طرح: مهدی عزیزی کله سر

محل دقیق اجرای طرح: آستارا: خیابان شریعتی شرقی

تعداد اشتغال:  2 نفر

ماه پرداخت : فروردین ماه

تسهیلات: 500/000/000 ریال

 

 

 

۱۳۹۸/۰۳/۲۳ گيلان

 

 

 

 

 

 

                                                                

                                                          عنوان طرح:  تولیدی جعبه و پالت

مجری طرح: شرکت تولیدی جعبه دالقالار خزر

محل دقیق اجرای طرح: آستارا: روستای کانرود

تعداد اشتغال:  3 نفر

ماه پرداخت : فروردین ماه

تسهیلات: 2/300/000/000 ریال

 

 

 

۱۳۹۸/۰۳/۱۹ گيلان

 

 

 

 

 

 

                                                                

                                                          عنوان طرح:  اماکن اقامتی(vip)

مجری طرح: علی شرقپور

محل دقیق اجرای طرح: آستارا: روستای گیلده

تعداد اشتغال:  2 نفر

ماه پرداخت : فروردین ماه

تسهیلات: 2/100/000/000 ریال

 

 

 

۱۳۹۸/۰۳/۱۹ گيلان

 

 

 

 

 

 

                                                                

                                                          عنوان طرح:   سوپرمارکت

مجری طرح: بهروز رضایی سیاه اسطلخی

محل دقیق اجرای طرح: بندرانزلی :طالب اباد بطرف روستای شانگهای برده

تعداد اشتغال:  1 نفر

ماه پرداخت : فروردین ماه

تسهیلات: 250/000/000 ریال

 

۱۳۹۸/۰۲/۱۶ گيلان

طرح برتر صندوق شهرستان فومن

عنوان طرح  : مسافر کاشانه حاجتی

مجری طرح : آقای یاسر حاجتی

محل دقیق اجرای طرح:    فومن روستای فوشه

تعداد اشتغالزایی: 1 نفر

تسهیلات دریافتی  :     400/000/000 ریال

طرح اجرا شده در ماه :  اسفند  1397

۱۳۹۸/۰۱/۲۸ گيلان

طرح برتر صندوق شهرستان فومن

عنوان طرح  : تولید پوشاک - طرح خانگی

مجری طرح : خانم فرشته احمدزاده

محل دقیق اجرای طرح:    فومن روستای سند بالا

تعداد اشتغالزایی:  1 نفر

تسهیلات دریافتی  :      100/000/000 ریال

طرح اجرا شده در ماه :  اسفند  1397

۱۳۹۸/۰۱/۲۸ گيلان

طرح برتر صندوق شهرستان فومن

عنوان طرح  : کارگاه تولیدی چوب و درب و پنجره سنتی

مجری طرح : آقای اکبر پور محسن

محل دقیق اجرای طرح:    فومن ماکلوان - روستای خانوانه

تعداد اشتغالزایی:  1 نفر

تسهیلات دریافتی  :      /348/500/000 ریال

طرح اجرا شده در ماه :  بهمن 1397

۱۳۹۸/۰۱/۲۸ گيلان

طرح برتر صندوق شهرستان فومن

عنوان طرح  : صنایع دستی و سوغات طوطیا

مجری طرح : خانم فاطمه عربانی

محل دقیق اجرای طرح:    فومن روستای گورابپس روبروی مرکز بهداشت

تعداد اشتغالزایی:  1 نفر

تسهیلات دریافتی  :      355/000/000 ریال

طرح اجرا شده در ماه :  بهمن 1397

۱۳۹۸/۰۱/۲۸ گيلان

طرح برتر صندوق شهرستان فومن

عنوان طرح  : مسافر کاشانه

مجری طرح : خانم طاهره فقیر حلقه بسته

محل دقیق اجرای طرح:    فومن روستای شالده خیابان شهید هدایت پناه

تعداد اشتغالزایی: 1 نفر

تسهیلات دریافتی  :     400/000/000 ریال

طرح اجرا شده در ماه :  بهمن  1397

۱۳۹۸/۰۱/۲۸ گيلان

طرح برتر صندوق شهرستان فومن

عنوان طرح  : پرورش گاو شیری

مجری طرح : آقای کریم نوراله نژاد

محل دقیق اجرای طرح:    فومن روستای زیده

تعداد اشتغالزایی: 1نفر

تسهیلات دریافتی  :      400/000/000ریال

طرح اجرا شده در ماه :  اسفند  1397

۱۳۹۸/۰۱/۲۸ گيلان

طرح برتر صندوق شهرستان فومن

عنوان طرح  : کارگاه تولیدی چوب  حقیری

مجری طرح : آقای  عبدالرحیم حقیری لیمودهی

محل دقیق اجرای طرح:    فومن روستای خسمخ

تعداد اشتغالزایی:  2 نفر

تسهیلات دریافتی  :     1/250/000/000ریال

طرح اجرا شده در ماه :  اسفند  1397

۱۳۹۸/۰۱/۲۸ گيلان

طرح برتر صندوق شهرستان فومن

عنوان طرح  : مسافر کاشانه به یاد پدر

مجری طرح : خانم معصومعه محمدی علیسرائی

محل دقیق اجرای طرح:    فومن روستای شکالگوراب بالا

تعداد اشتغالزایی:  2 نفر

تسهیلات دریافتی  :     1/000/000/000ریال

طرح اجرا شده در ماه :  اسفند  1397

۱۳۹۸/۰۱/۲۸ گيلان

طرح برتر صندوق شهرستان فومن

عنوان طرح  : کارگاه تولیدی چوب و MDF پور محسن

مجری طرح : آقای اکبر پور محسن

محل دقیق اجرای طرح:    فومن روستای لولمان - دهستان شنبه بازار 

تعداد اشتغالزایی:  4 نفر

تسهیلات دریافتی  :     2/400/000/000ریال

طرح اجرا شده در ماه :  اسفند  1397

۱۳۹۸/۰۱/۲۸ گيلان

طرح برتر صندوق شهرستان فومن

عنوان طرح  : کارگاه تولیدی پوشاک -18 

مجری طرح : خانم سمانه قویدل

محل دقیق اجرای طرح:    فومن -   روستای سنگبیجار

تعداد اشتغالزایی:  4 نفر

تسهیلات دریافتی  :     1/300/000/000  ریال

طرح اجرا شده در ماه :  اسفند  1397

۱۳۹۸/۰۱/۲۸ گيلان

طرح برتر صندوق شهرستان لنگرود

عنوان طرح  : کارگاه تولیدی پوشاک

مجری طرح : شهربانو صفری سخاوت

محل دقیق اجرای طرح:    لنگرود - میدان  انقلاب ک رسالت خ شهید مدرس پاساژ جوادی ط اول

تعداد اشتغالزایی:   2  نفر

تسهیلات دریافتی  :     300،000،000  ریال

طرح اجرا شده در ماه :   اسفند 1397

۱۳۹۷/۱۲/۲۸ گيلان

طرح برتر صندوق شهرستان لنگرود

عنوان طرح  : دبیرستان غیر انتفاعی دخترانه

مجری طرح : مهری مصلح لیف شاگرد

محل دقیق اجرای طرح:    لنگرود -   پشت اداره برق دبیرستان دخترانه ایراندخت

تعداد اشتغالزایی:  4 نفر

تسهیلات دریافتی  :     300،000،000  ریال

طرح اجرا شده در ماه :  اسفند  1397

۱۳۹۷/۱۲/۲۸ گيلان

عنوان طرح :تهیه و تولید و توزیع لوازم ساختمانی(تفاهم نامه تربیت بدنی)

مجری طرح : حسام خلیل زاده      

محل دقیق اجرای طرح: لاهیجان خیابان جمهوری جنب میدان جمهوری

تعداد اشتغالزایی:  2 نفر

تسهیلات دریافتی :   1 میلیارد ریال

طرح اجرا شده در ماه:  اسفند 97

۱۳۹۷/۱۲/۲۷ گيلان

عنوان طرح :    بوم گردی (صندوق توسعه ملی)

مجری طرح : ابراهیم جعفری

محل دقیق اجرای طرح: لاهیجان  رودبنه  روستای صداپشته

تعداد اشتغالزایی:  1 نفر

تسهیلات دریافتی :    760 میلیون ریال

طرح اجرا شده در ماه:  بهمن 97

۱۳۹۷/۱۲/۲۷ گيلان

عنوان طرح :    فروشگاه عطر و ادکلن

مجری طرح :  فائزه شریفی

محل دقیق اجرای طرح:  رضوانشهر

تعداد اشتغالزایی:  1 نفر

تسهیلات دریافتی :      200 میلیون ریال

طرح اجرا شده در ماه: اسفند ماه/1397

۱۳۹۷/۱۲/۲۷ گيلان

لیست دفاتر و شعب استان لیست دفاتر و شعب استان

جستجو 0.007 ثانیه طول کشید.
ردیف عنوان شهرستان نام رئيس تلفن نشاني
ردیف
عنوان
شهرستان
نام رئيس
تلفن
نشاني
۱
صندوق کارآفريني اميد شهرستان ماسال ماسال جناب آقاي حامد وزيري 01344660252 ماسال - خيابان لوحه سرا - پارک ساحلی - ساختمان خانه جوان - طبقه دوم-صندوق کارآفريني اميد
۲
صندوق کارآفريني اميد شهرستان لنگرود لنگرود جناب آقاي جلال نبي زاده 01342538600 لنگرود-ميدان نوراني-جنب کنارگذر پارک فجر-خانه جوان شهرستان-صندوق کارآفريني اميد
۳
صندوق کارآفريني اميد شهرستان لاهيجان لاهيجان جناب آقاي رحيم آزموده 01342243005 لاهيجان-خيابان انقلاب-جنب بانک ملت-روبروي ساختمان الماس-صندوق کارآفريني اميد
۴
صندوق کارآفريني اميد شهرستان فومن فومن جناب آقاي سيد علي هاشمي منش 01334732181 فومن-خيابان شهدا - کوچه شهيد افتخاري - روبروي آژانس پرتوي - ساختمان پرتوي-صندوق کارآفريني اميد
۵
صندوق کارآفريني اميد شهرستان صومعه سرا صومعه سرا جناب آقاي حسن ائمه دوست 01344322769 صومعه سرا-خيابان سردارجنگل -نبش کوچه رحماني- پلاک 45-صندوق کارآفريني اميد
۶
صندوق کارآفريني اميد شهرستان شفت شفت جناب آقاي حامد شاد 01334785143 شفت-خيابان وليعصر-کوچه بوعلي سينا-روبروي مطب دکتر سلسبيلي-ساختمان شمسي پور-صندوق کارآفريني اميد
۷
صندوق کارآفريني اميد شهرستان سياهکل سياهکل جناب آقاي بهزاد کحالي مقدم 01342326094 سیاهکل-خیابان باهنر-فلکه نهضت-جنب هنرستان کار و دانش دخترانه حجاب-صندوق کارآفريني اميد
۸
صندوق کارآفريني اميد شهرستان رودسر رودسر جناب آقاي رسول محمدپور 01342611766 رودسر-خیابان 72 تن-روبروی پارک ملت-ساختمان خانه جوان-صندوق کارآفريني اميد
۹
صندوق کارآفريني اميد شهرستان رودبار رودبار سرکار خانم زهرا ساغري 01334621187 رودبار - وسط بازار- جنب کلانتري 11 -صندوق کارآفريني اميد
۱۰
صندوق کارآفريني اميد شهرستان رضوانشهر رضوانشهر جناب آقاي ابراهيم جلاليان 01344625088 رضوانشهر- خيابان امام خميني (ره) - پشت اداره برق -کوي حجاب- جنب کانون شهيد فهميده-صندوق کارآفريني اميد
۱۱
صندوق کارآفريني اميد شهرستان تالش تالش جناب آقاي سيد بابک نوري 01344230351 تالش-خیابان سردار جنگل-سد ساحلی-خانه جوان شهرستان-صندوق کارآفريني اميد
۱۲
صندوق کارآفريني اميد شهرستان بندرانزلي بندرانزلي جناب آقاي عبداله عزيزاوغلي 01344434917 بندرانزلي - بلوار آيت اله پيشواي-روبروي هنرستان شهيد خدادادي-مجتمع اداري شهيد رجايي - طبقه همکف-صندوق کارآفريني اميد
۱۳
صندوق کارآفريني اميد شهرستان آستانه اشرفيه آستانه اشرفيه جناب آقاي محمد حسين داودي 01342133400 آستانه اشرفیه-اول خیابان جهاد-صندوق کارآفريني اميد
۱۴
صندوق کارآفريني اميد شهرستان آستارا آستارا جناب آقاي غلامرضا ملکي نژاد 01344818180 آستارا-خیابان فارابی-روبروی پست بانک مرکزی-طبقه دوم-صندوق کارآفريني اميد
۱۵
صندوق کارآفريني اميد شهرستان املش املش جناب آقاي سيروس جعفرپور 01342720021 املش-انتهاي بلوار ميرزا حبيب اله املشي-بعد از نمايندگي سايپا-نرسيده به ميدان چاي-صندوق کارآفريني اميد
۱۶
شعبه صندوق کارآفريني اميد شهرستان رشت رشت جناب آقاي حمزه قنبري قلعه رودخاني 01333728886 رشت-بلوار شهيد انصاري-نرسيده به گلباغ نماز-روبروي سرپرستي بانک مهر اقتصاد - صندوق کارآفريني اميد
۱۷
ستاد صندوق کارآفريني اميد استان گيلان رشت جناب آقاي مرتضي شهبازي 01333763947 رشت-بلوار شهيد انصاري-نرسيده به گلباغ نماز-روبروي سرپرستي بانک مهر اقتصاد - صندوق کارآفريني اميد