طرح های برتر استان طرح های برتر استان

مجری طرح: لیلی چوبداری

مبلغ تسهیلات  15000میلیون ریال

محل اجرای طرح: گالیکش روستای محمدآباد

تعداد اشتغال : 12نفر
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ گلستان

مجری طرح: ناصر تاری

مبلغ تسهیلات 5000میلیون ریال

محل اجرای طرح: بندرترکمن

تعداد اشتغال : 10 نفر
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ گلستان

مجری طرح: خانم صدیقه خلقتی

مبلغ تسهیلات 1000میلیون ریال

محل اجرای طرح: مراوه تپه روستای چناران

تعداد اشتغال : 2 نفر

۱۴۰۰/۰۶/۳۰ گلستان

مجری طرح: شرکت نانک پخت گلستان

مبلغ تسهیلات 20000 میلیون ریال

محل اجرای طرح: علی آباد ناحیه صنعتی

تعداد اشتغال : 15 نفر

۱۴۰۰/۰۶/۳۰ گلستان

لیست دفاتر و شعب استان لیست دفاتر و شعب استان

ردیف عنوان شهرستان نام رئيس تلفن نشاني
ردیف
عنوان
شهرستان
نام رئيس
تلفن
نشاني
۱
صندوق کارآفريني اميد شهرستان گميشان گميشيان طه محمدي 01734461796 گميشان - خيابان امام خميني - روبروي ستاد فرماندهي نيروي انتظامي 01734461795
۲
صندوق کارآفريني اميد شهرستان مراوه تپه مراوه تپه عليرضا سرگلزايي 01735451310 شهرستان مراوه تپه ، ميدان مرکزي (فراغي) صندوق کارآفريني اميد
۳
ستاد گلستان گرگان حسن پهلووري 01732331732 گرگان خيابان پنجم آذر بين آذر 7 و 9
۴
صندوق کارآفريني اميد شهرستان آق قلا آق قلا سيد حسن حسيني فر 01734526975 آق قلا-خيابان شهيد رجايي کوچه اتحاد يکم -ساختمان امان محمدي - طبقه دوم واحد 8
۵
صندوق کارآفريني اميد شهرستان راميان راميان تاج محمد شاهي 35881043 رامیان-خيابان امام(ره)- جنب امام 36
۶
صندوق کارآفريني اميد شهرستان آزادشهر آزادشهر صادق سرگلزايي 35734727 آزاد شهر- خ امام -ولایت 5
۷
صندوق کارآفريني اميد شهرستان کلاله کلاله سيد مرتضي عباسي 35446050 کلاله - خ شهيدبهشتي -روبروي جهاد
۸
صندوق کارآفريني اميد شهرستان مينودشت مينودشت محمود حاجيلري پسرکلو 35226885 مینودشت - خ شهید علیرضا - روبروی دارایی
۹
صندوق کارآفريني اميد شهرستان گنبد گنبدکاووس جانعلي قورچايي 33347903 گنبد -خ امام خمینی جنوبی - چهار راه راهنمایی - ابتدای خ مدرس
۱۰
صندوق کارآفريني اميد شهرستان گرگان گرگان حسن دنکوب 32348085 گرگان - خ 5 آذر - بین آذر 7 و 9
۱۱
صندوق کارآفريني اميد شهرستان کردکوي کردکوي محمد رضاپورطاشي 34351181 کردکوی - میدان شهرداری - ضلع شرقی میدان شهرداری - طبقه فوقانی
۱۲
صندوق کارآفريني اميد شهرستان علي آباد علي آباد عقيل علي آبادي 34236838 علی آباد - خ امام رضا (ع)- جنب جهاد کشاورزي
۱۳
صندوق کارآفريني اميد شهرستان بندرترکمن ترکمن روح اله نادران 01734434573 ترکمن - خ آزادی - آزادي 21-نبش جانباز 2
۱۴
صندوق کارآفريني اميد شهرستان بندرگز بندرگز حسن شهرياري 01734367131 بندرگز خیابان اسدي عرب، جنب پارک جنت