پیشخوان پیشخوان

راهکار اتاق بازرگاني براي دور زدن تحريم‌ها
راه‌حل‌هاي نفتي براي روشن شدن موتور اينستکس
همه چيز درباره پدافند سايبري ايران
روزنامه‌هاي اقتصادي ۲۶ تير ۱۳۹۸
صندوق کارآفريني اميد در آينه رسانه بيستم و پنجم تير 98
روزنامه‌هاي اقتصادي ۲۵ تير ۱۳۹۸
صندوق کارآفريني اميد در آينه رسانه بيستم و چهارم تير 98
روزنامه‌هاي اقتصادي ۲۴ تير ۱۳۹۸
صندوق کارآفريني اميد در آينه رسانه بيستم و سوم تير 98
اختصاص ۸۵۰۰ ميليارد تومان به اشتغال روستايي

 

باحضور مديرعامل ورئيس هيات مديره صندوق کارآفريني اميد؛
آغاز عمليات ساخت مجتمع پژوهشي شهر سوخته
۱۳۹۸/۰۴/۲۷
آموزش نيروي انساني پيش نياز رونق توليد است
۱۳۹۸/۰۴/۲۳