پیشخوان پیشخوان

آمريکا گرفتار آنچه براي ما پيش بيني کرده شده است
روزنامه هاي 13 خرداد 1399
بولتن روزانه صندوق کارآفريني اميد 12 خرداد 1399
هدفگذاري بيش از ۸۰ هزار فرصت شغلي براي خراسان رضوي
روستا منبع مولد پويا در اقتصاد
روزنامه هاي 12 خرداد 1399
بولتن روزانه صندوق کارآفريني اميد11 خرداد 1399
روزنامه هاي 11 خرداد 1399
چهارمين منظومه روستايي کشور در خلخال اجرا مي‌شود
مشکلات ۵۰۰ واحد توليدي راکد و نيمه فعال در کهگيلويه و بويراحمد رفع مي شود

اختصاص 2500 ميليارد تومان اعتبار براي اشتغال روستايي
۱۳۹۹/۰۳/۱۲
صندوق کارآفريني اميد حامي اشتغال جوانان
۱۳۹۹/۰۳/۱۲