پیشخوان نوروزی پیشخوان نوروزی

سقوط سنگين وال‌استريت با نگراني از رشد اقتصاد جهان
مصرف بي رويه سوخت و چاره اي بنام انرژي هاي پاک
زيان سنگين برگزيت براي اقتصاد اروپا
اوضاع اقتصادي منطقه يورو ضعيف‌تر شد
رونق توليد به داد اشتغال برسد
"رونق توليد" از جنس محتواي بومي
نظارت جدي بر بانک‌ها/ رانت‌خواران زيادند
توليدات مدرن نخستين اقدام براي رونق توليد
رونق توليد راه نجات اقتصاد کشور است
تمامي شماره تماس‌هاي مورد نياز سفرهاي نوروزي

توسط استاندار البرز
تقدير از عملکرد صندوق کارآفريني اميد استان البرز
۱۳۹۷/۱۲/۲۷