پیشخوان پیشخوان

هدفگذاري بيش از ۸۰ هزار فرصت شغلي براي خراسان رضوي
روستا منبع مولد پويا در اقتصاد
روزنامه هاي 12 خرداد 1399
بولتن روزانه صندوق کارآفريني اميد11 خرداد 1399
روزنامه هاي 11 خرداد 1399
چهارمين منظومه روستايي کشور در خلخال اجرا مي‌شود
مشکلات ۵۰۰ واحد توليدي راکد و نيمه فعال در کهگيلويه و بويراحمد رفع مي شود
معرفي فيلم‌هايي که وام ۳۰۰ ميليوني مي‌گيرند
هدف‌گذاري تعيين دستوري تورم نيست
روزنامه هاي 10 خرداد 1399

اختصاص 2500 ميليارد تومان اعتبار براي اشتغال روستايي
۱۳۹۹/۰۳/۱۲
صندوق کارآفريني اميد حامي اشتغال جوانان
۱۳۹۹/۰۳/۱۲