پیشخوان پیشخوان

 

مديرعامل صندوق کارآفريني اميد در گفت و گو با ايرنا:
نوآوري لازمه بقاي کسب و کارها
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
مدير صندوق کارآفريني استان اصفهان؛
حمايت از مشاغل خرد سنگ‌بناي صندوق کارآفريني اميد است
۱۳۹۸/۰۷/۲۱