پیشخوان پیشخوان

بولتن روزانه صندوق کارآفريني اميد 22 تير 1399
روزنامه هاي 22 تير 1399
بولتن روزانه صندوق کارآفريني اميد 21 تير 1399
رشد سه برابري شرکت‌هاي دانش‌بنيان خراسان شمالي
پرداخت ۱۸ ميليارد و ۵۰۰ميليون ريال تسهيلات کارآفريني درگتوند

انعقاد تفاهم نامه همکاري صندوق کارآفريني اميد و منطقه آزاد انزلي؛
توانمندسازي جوامع محلي منطقه آزاد انزلي با هدف توسعه کسب و کارهاي خانگي و کوچک
۱۳۹۹/۰۴/۲۳