پیشخوان نوروزی پیشخوان نوروزی

"رونق توليد" از جنس محتواي بومي
نظارت جدي بر بانک‌ها/ رانت‌خواران زيادند
توليدات مدرن نخستين اقدام براي رونق توليد
رونق توليد راه نجات اقتصاد کشور است
تمامي شماره تماس‌هاي مورد نياز سفرهاي نوروزي
داستان تغيير ساعت
سال ۹۸ سال فرصت‌ها و گشايش براي ملت ايران
ماموريت ۶ گانه بانک مرکزي در سال رونق توليد
کارگروه هاي مشترک وزارتخانه‌هاي اقتصادي براي رونق توليد
بهبود وضعيت معيشتي مردم از اولويت هاي جدي دولت است

توسط استاندار البرز
تقدير از عملکرد صندوق کارآفريني اميد استان البرز
۱۳۹۷/۱۲/۲۷