طرح های برتر استان طرح های برتر استان

عنوان طرح: کارگاه تولید لوله  خرطومی
نام و نام خانوادگی   وام گیرنده : محمد علی   پیلی
نام شهرستان : ایلام
مبلغ تسهیلات  اعطایی:4 میلیاردریال
تعداد اشتغال ایجاد شده :3 نفر
سال اخذ تسهیلات اعطایی:1399
آدرس محل کسب و کار : ایلام-هفت چشمه
تلفن  تماس مجری طرح:09187943027
 

۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ايلام

عنوان  طرح: صندوق خرد محلی
نام  و نام خانوادگی وام گیرنده : صغری راوند
نام شهرستان : آبدانان
مبلغ تسهیلات اعطایی :   500 میلیون یال
تعداد اشتغال ایجاد شده :10  نفر
سال اخذ تسهیلات اعطایی :   1399
آدرس محل کسب وکار : آبدانان  روستای ژیور
تلفن تماس مجری طرح : 09189457845
 

۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ايلام

عنوان  طرح: صندوق خرد محلی
نام  و نام خانوادگی وام گیرنده : صبا میرزایی
نام شهرستان : آبدانان
مبلغ تسهیلات اعطایی :  500  میلیون یال
تعداد اشتغال ایجاد شده :   10   نفر
سال اخذ تسهیلات اعطایی :   1399
آدرس محل کسب وکار : آبدانان-روستای چم کبود
تلفن تماس مجری طرح : 09182390058
 

۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ايلام

عنوان  طرح: صندوق خرد محلی
نام  و نام خانوادگی وام گیرنده : سیما  عبدی
نام شهرستان : آبدانان
مبلغ تسهیلات اعطایی :  500  میلیون یال
تعداد اشتغال ایجاد شده :  10 نفر
سال اخذ تسهیلات اعطایی :   1399
آدرس محل کسب وکار :آبدانان-  سراب باغ
تلفن تماس مجری طرح : 09183441605
 

۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ايلام

لیست دفاتر و شعب استان لیست دفاتر و شعب استان

جستجو 0.007 ثانیه طول کشید.
ردیف عنوان شهرستان نام رئيس تلفن نشاني
ردیف
عنوان
شهرستان
نام رئيس
تلفن
نشاني
۱
صندوق کار آفريني اميد شهرستان ايوان ايوان علي اسماعيلي 08433239309 استان ايلام - شهرستان ايوان - خيابان امام خميني(ره)-جنب بانک سپه
۲
صندوق کار آفريني اميد شهرستان ملکشاهي ملکشاهي رضا يارمحمدي 08433855485 استان ايلام-شهرستان ملکشاهي- ميدان شهيدبهشتي خيابان دکتر آيت -جنب اداره امورمالياتي
۳
صندوق کار آفريني اميد شهرستان دره شهر دره شهر سميه محمدپور 08435228623 استان ايلام- شهرستان دره شهر -خيابان پاسداران- روبروي بانک توسعه تعاون
۴
صندق کارآفريني اميد شهرستان آبدانان آبدانان محمد الماسي 08433627795 استان ايلام-شهرستان آبدانان-ميدان امام حسين(ع)- روبروي اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان
۵
صندوق کارآفريني اميد شهرستان چرداول چرداول حجت عبدالي 08434224990 استان ايلام-شهرستان سرابله-بلوار بسيج روبروي دبيرستان برکت
۶
صندوق شهرستان مهران مهران پيام عيدي 08433826294 شهرستان مهران-ميدان امام خميني(ره)-بلوار جانبازان-جنب تقاطع معلم
۷
صندوق شهرستان دهلران دهلران حسين مرغزاري 08433729363 شهرستان دهلران-جنب فرمانداري دهلران
۸
صندوق شهرستان ايلام ايلام جوادپورقيصر 08433340172 ايلام-ميدان امام خميني(ره)-جنب سرپرستي بانک ملي ايران