طرح های برتر استان طرح های برتر استان

طرح هاي برتر فروردين ماه 1400 صندوق استان کرمانشاه
الف) مجري طرح : مرضیه نامداران
1 - نام فعاليت: کارگاه تولیدی ماسک
2 - محل تسهيلات: تفاهم نامه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
3 - مبلغ تسهيلات : 5 میلیارد ریال
4 - اشتغال ايجاد شده : 5 نفر
5 - سال پرداخت : 1399
نشاني طرح: کرمانشاه ، کیهانشهر ، خیابان مسکن مهر رازی ، روبروی مسجد  . تلفن :09183880197
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ کرمانشاه
طرح هاي برتر فروردين ماه 1400 صندوق استان کرمانشاه
الف) مجري طرح : یگانه جمال خامه چی
1 - نام فعاليت: تولیدی پوشاک
2 - محل تسهيلات: تفاهم نامه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
3 - مبلغ تسهيلات : 5 میلیارد ریال
4 - اشتغال ايجاد شده : 5 نفر
5 - سال پرداخت : 1399
نشاني طرح: کرمانشاه ، کیلومتر 3 جاده سنندج ، شهرک شهید عسگری  . تلفن :09035420384
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ کرمانشاه
طرح هاي برتر فروردين ماه 1400 صندوق استان کرمانشاه
الف) مجري طرح : کیانوش ایمانی
1 - نام فعاليت: پرورش بوقلمون
2 - محل تسهيلات: منابع تفاهم نامه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
3 - مبلغ تسهيلات :  500 میلیون ریال
4 - اشتغال ايجاد شده : 1 نفر
5 - سال پرداخت : 1399
نشاني طرح: صحنه ، دینور ، روستای کرتویج . تلفن : 09100989260
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ کرمانشاه
طرح هاي برتر اسفند ماه 99 صندوق استان کرمانشاه
الف) مجري طرح : مهدی کرمی تالان دشتی
1 - نام فعاليت: واحد پرورش گوسفند 250 راسی
2 - محل تسهيلات: منابع اشتغال مناطق روستايي و عشايري
3 - مبلغ تسهيلات : 7 میلیارد و 500 میلیون ریال
4 - اشتغال ايجاد شده : 5 نفر
5 - سال پرداخت : 1399
نشاني طرح: کرمانشاه ، بخش سرفیروزآباد منطقه تالاندشت روستای طاویران علیا . تلفن : 09183326289
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ کرمانشاه
طرح هاي برتر اسفند ماه 99 صندوق استان کرمانشاه
 الف) مجري طرح : الهه امیری
1 - نام فعاليت: پرورش گوساله 50 راسی
2 - محل تسهيلات: منابع اشتغال مناطق روستايي و عشايري
3 - مبلغ تسهيلات : 5 میلیارد ریال
4 - اشتغال ايجاد شده : 4 نفر
5 - سال پرداخت : 1397
نشاني طرح: صحنه ، روستای کهریز . تلفن : 09188394339
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ کرمانشاه
طرح هاي برتر بهمن ماه 99 صندوق استان کرمانشاه
 الف) مجري طرح : زهرا حیدری
1 - نام فعاليت: گلخانه محصولات خارج از فصل
2 - محل تسهيلات: منابع اشتغال مناطق روستايي و عشايري
3 - مبلغ تسهيلات : 17 میلیارد ریال
4 - اشتغال ايجاد شده : 13 نفر
5 - سال پرداخت : 1398
نشاني طرح: کرمانشاه ،بخش ماهیدشت ، جاده جنب کارخانه روغن نباتی نازگل ، محدوده روستای جامه شوران . تلفن : 09185644246
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ کرمانشاه
طرح هاي برتر بهمن ماه 99 صندوق استان کرمانشاه
 الف) مجري طرح : علی اکبر صفری
1 - نام فعاليت: خرید تراکتور
2 - محل تسهيلات: منابع اشتغال مناطق روستايي و عشايري
3 - مبلغ تسهيلات : 400 میلیون ریال
4 - اشتغال ايجاد شده : 1 نفر
5 - سال پرداخت : 1399
نشاني طرح: دالاهو ، روستای کامران بیگرضا . تلفن : 09187255955
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ کرمانشاه
طرح هاي برتر بهمن ماه 99 صندوق استان کرمانشاه
 الف) مجري طرح : زهره شرفی
1 - نام فعاليت: سرای مطالعه ( پانسیون)
2 - محل تسهيلات: منابع تفاهم نامه صندوق اعتباری هنر
3 - مبلغ تسهيلات : 2 میلیارد ریال
4 - اشتغال ايجاد شده : 3 نفر
5 - سال پرداخت : 1399
نشاني طرح: اسلام آباد غرب ، خیابان شهید منتظری . تلفن : 09378976842
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ کرمانشاه
طرح هاي برتر بهمن ماه 99 صندوق استان کرمانشاه

 الف) مجري طرح : لادن ایل بیگی
1 - نام فعاليت: اقامتگاه بومگردی
2 - محل تسهيلات: طرح همیار
3 - مبلغ تسهيلات : 400 میلیون ریال
4 - اشتغال ايجاد شده : 1 نفر
5 - سال پرداخت : 1399
نشاني طرح: دالاهو ، شهر کرند غرب . تلفن : 09187251600

 

۱۳۹۹/۱۱/۰۸ کرمانشاه
طرح هاي برتر دي ماه 99 صندوق استان کرمانشاه
 الف) مجري طرح : شهرام جوهریان
1 - نام فعاليت: تولید شن و ماسه
2 - محل تسهيلات: منابع اشتغال مناطق روستايي و عشايري
3 - مبلغ تسهيلات : 20 میلیارد ریال
4 - اشتغال ايجاد شده : 10 نفر
5 - سال پرداخت : 1399
نشاني طرح: کرمانشاه ، جاده ماهیدشت ، کمربندی شرقی ، جنب باشگاه سوارکاری جوهریان . تلفن : 09123008724
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ کرمانشاه
طرح هاي برتر دي ماه 99 صندوق استان کرمانشاه
 الف) مجري طرح : آرش رشیدی
1 - نام فعاليت: خرید گوسفند داشتی
2 - محل تسهيلات: منابع اشتغال مناطق روستايي و عشايري
3 - مبلغ تسهيلات : 300 میلیون ریال
4 - اشتغال ايجاد شده : 1 نفر
5 - سال پرداخت : 1398
نشاني طرح: اسلام آباد غرب ، روستای میله سر . تلفن : 093707883199
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ کرمانشاه
طرح هاي برتر دي ماه 99 صندوق استان کرمانشاه
 الف) مجري طرح : انور کرمی
1 - نام فعاليت: کارگاه نگین زنی
2 - محل تسهيلات: منابع جبران خسارات زلزله
3 - مبلغ تسهيلات : 2 میلیارد و 500 میلیون ریال
4 - اشتغال ايجاد شده : 14 نفر
5 - سال پرداخت : 1398
نشاني طرح: جوانرود ، خیابان 22 بهمن ، پشت شیرینی سرای مولوی . تلفن : 09185821084
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ کرمانشاه
طرح هاي برتر دي ماه 99 صندوق استان کرمانشاه
 الف) مجري طرح : علی کریمی
1 - نام فعاليت: گلخانه صیفی جات خارج از فصل
2 - محل تسهيلات: منابع جبران خسارات زلزله
3 - مبلغ تسهيلات : 4 میلیارد و 970 میلیون ریال
4 - اشتغال ايجاد شده : 5 نفر
5 - سال پرداخت : 1397
نشاني طرح: سرپل ذهاب ، روستای آسیاب قرمز . تلفن : 09183353875
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ کرمانشاه
طرح هاي برتر آذرماه 99 صندوق استان کرمانشاه
 الف) مجري طرح : ابراهیم باباخانی
1 - نام فعاليت: پرورش زنبور عسل
2 - محل تسهيلات: منابع اشتغال مناطق روستايي و عشايري
3 - مبلغ تسهيلات : 500 میلیون ریال
4 - اشتغال ايجاد شده : 1 نفر
5 - سال پرداخت : 1397
نشاني طرح: سرپل ذهاب ، روستای سراب گرم . تلفن : 09181280096
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ کرمانشاه
طرح هاي برتر آذرماه 99 صندوق استان کرمانشاه
 الف) مجري طرح : ملیحه زارعی
1 - نام فعاليت: پرورش ماهی سردآبی
2 - محل تسهيلات: منابع اشتغال مناطق روستايي و عشايري
3 - مبلغ تسهيلات : 1 میلیارد و 100 میلیون ریال
4 - اشتغال ايجاد شده : 1 نفر
5 - سال پرداخت : 1399
نشاني طرح:  پاوه ، روستای داریان . تلفن : 09184682921
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ کرمانشاه
طرح هاي برتر آذرماه 99 صندوق استان کرمانشاه
 الف) مجري طرح : علی حیدر محمدی
1 - نام فعاليت: اقامتگاه بومگردی
2 - محل تسهيلات: منابع اشتغال مناطق روستايي و عشايري
3 - مبلغ تسهيلات : 1 میلیارد و 800 میلیون ریال
4 - اشتغال ايجاد شده : 3 نفر
5 - سال پرداخت : 1397
نشاني طرح: هرسین ، بخش بیستون ، روستای هدف گردشگری نجوبران . تلفن : 09183314723
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ کرمانشاه
طرح هاي برتر آذرماه 99 صندوق استان کرمانشاه
 الف) مجري طرح : کریم محمودی
1 - نام فعاليت: کارگاه چاپ بنر و فلکس
2 - محل تسهيلات:  منابع جبران خسارات زلزله
3 - مبلغ تسهيلات : 4 میلیارد ریال
4 - اشتغال ايجاد شده : 3 نفر
5 - سال پرداخت : 1399
نشاني طرح: ثلاث باباجانی ، بلوار امام ، نبش خیابان فردوسی. تلفن : 09183328068
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ کرمانشاه
طرح هاي برتر آذرماه 99 صندوق استان کرمانشاه
 الف) مجري طرح : سجاد نظری
1 - نام فعاليت: پیرایشگری مردانه
2 - محل تسهيلات: منابع تفاهم نامه سازمان زندانها
3 - مبلغ تسهيلات : 400 میلیون ریال
4 - اشتغال ايجاد شده : 1 نفر
5 - سال پرداخت : 1399
نشاني طرح:  اسلام آباد غرب ، خ شهید خسروآبادی . تلفن : 09189910904
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ کرمانشاه
طرح هاي برتر آبان ماه 99 صندوق استان کرمانشاه
الف) مجري طرح : یزدان مقصودی
1 - نام فعاليت: پرورش میش داشتی
2 - محل تسهيلات: منابع اشتغال مناطق روستايي و عشايري
3 - مبلغ تسهيلات : 2 میلیارد و 460 میلیون ریال
4 - اشتغال ايجاد شده : 2 نفر
5 - سال پرداخت : 1398
نشاني طرح: عشایر کوچ رو شهرستان کنگاور . تلفن : 09187557105
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ کرمانشاه
طرح هاي برتر آبان ماه 99 صندوق استان کرمانشاه
الف) مجري طرح : تیمور نامجو
1 - نام فعاليت: سرد خانه 500 تنی محصولات کشاورزی
2 - محل تسهيلات: منابع جبران خسارات زلزله
3 - مبلغ تسهيلات : 9 میلیارد ریال
4 - اشتغال ايجاد شده : 6 نفر
5 - سال پرداخت : 1398
نشاني طرح: روانسر ، شرک صنعتی . تلفن : 09183395645
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ کرمانشاه
طرح هاي برتر مهر ماه 99 صندوق استان کرمانشاه
الف) مجري طرح : حشمت جعفری
1 - نام فعاليت: ساخت جایگاه دام و پرورش گوسفند 300 راسی
2 - محل تسهيلات: منابع جبران خسارات زلزله
3 - مبلغ تسهيلات : 7 میلیارد ریال
4 - اشتغال ايجاد شده : 4 نفر
5 - سال پرداخت : 1397
نشاني طرح: گیلانغرب ، بخش گووار ، روستای میان راه . تلفن : 09188878263
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ کرمانشاه
طرح هاي برتر مهر ماه 99 صندوق استان کرمانشاه
الف) مجري طرح : مختار زارعی
1 - نام فعاليت: اقامتگاه بومگردی و گردشگری
2 - محل تسهيلات: منابع اشتغال مناطق روستايي و عشايري
3 - مبلغ تسهيلات : 2 میلیارد ریال
4 - اشتغال ايجاد شده : 3 نفر
5 - سال پرداخت : 1398
نشاني طرح: کرمانشاه ، کوزران ، روستای چقاخزان . تلفن : 09182944247
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ کرمانشاه
طرح هاي برتر شهريور ماه 99 صندوق استان کرمانشاه
الف) مجري طرح : حجت اله اکبرآبادی
1 - نام فعاليت: احداث جایگاه دام و پرورش گاو شیری
2 - محل تسهيلات: منابع اشتغال مناطق روستايي و عشايري
3 - مبلغ تسهيلات : 2 میلیارد و 400 میلیون ریال
4 - اشتغال ايجاد شده : 2 نفر
5 - سال پرداخت : 1397
نشاني طرح: کنگاور ، روستای نهرالدوله . تلفن : 09185810576
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ کرمانشاه
طرح هاي برتر شهريور ماه 99 صندوق استان کرمانشاه
الف) مجري طرح : مهدی سیافی
1 - نام فعاليت: ساخت جایگاه و خرید دام
2 - محل تسهيلات: منابع اشتغال مناطق روستايي و عشايري
3 - مبلغ تسهيلات : 2 میلیارد و 950 میلیون ریال
4 - اشتغال ايجاد شده : 3 نفر
5 - سال پرداخت : 1398
نشاني طرح: صحنه ، روستای کلکان نثار . تلفن : 09107833205
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ کرمانشاه
طرح هاي برتر شهريور ماه 99 صندوق استان کرمانشاه
الف) مجري طرح : لیلا قیصری
1 - نام فعاليت: کارگاه خیاطی
2 - محل تسهيلات: منابع جبران خسارات زلزله
3 - مبلغ تسهيلات : 500 میلیون ریال
4 - اشتغال ايجاد شده : 1 نفر
5 - سال پرداخت : 1399
نشاني طرح: دالاهو ، کرند ، شهرک سیصد دستگاه . تلفن : ۰۹۱۸۹۱۸۸۲۸۷
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ کرمانشاه
طرح هاي برتر شهريور ماه 99 صندوق استان کرمانشاه
الف) مجري طرح : بختیار حسینی
1 - نام فعاليت: واحد مرغ گوشتی
2 - محل تسهيلات: منابع جبران خسارات زلزله
3 - مبلغ تسهيلات : 960 میلیون ریال
4 - اشتغال ايجاد شده : 2 نفر
5 - سال پرداخت : 1397
نشاني طرح: اسلام آبادغرب ، روستای بوربور شیان  . تلفن : 9188310789
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ کرمانشاه
طرح هاي برتر شهريور ماه 99 صندوق استان کرمانشاه
الف) مجري طرح : سیروس رضایی زاده
1 - نام فعاليت: کارگاه بسته بندی پودر زغال سنگ
2 - محل تسهيلات: منابع اشتغال مناطق روستايي و عشايري
3 - مبلغ تسهيلات : 3 میلیارد و 700 میلیون ریال
4 - اشتغال ايجاد شده : 4 نفر
5 - سال پرداخت : 1398
نشاني طرح: گیلانغرب ، روستای قاسم آباد  . تلفن : 09106416118
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ کرمانشاه
طرح هاي برتر مرداد ماه 99 صندوق استان کرمانشاه
الف) مجري طرح : عابدین ملکی
1 - نام فعاليت: گلخانه گلهای زینتی
2 - محل تسهيلات: منابع اشتغال مناطق روستايي و عشايري
3 - مبلغ تسهيلات : 17 میلیارد و 800 میلیون ریال
4 - اشتغال ايجاد شده : 11 نفر
5 - سال پرداخت : 1398
نشاني طرح: کرمانشاه ، بخش درودفرامان ، روستای گاوپناه . تلفن : 09188398683
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ کرمانشاه
طرح هاي برتر مرداد ماه 99 صندوق استان کرمانشاه
الف) مجري طرح : اسماعیل شیخمرادی
1 - نام فعاليت: کارخانه دانه بندی شن وماسه
2 - محل تسهيلات: منابع جبران خسارات زلزله
3 - مبلغ تسهيلات : 10 میلیارد ريال
4 - اشتغال ايجاد شده : 7 نفر
5 - سال پرداخت : 1398
نشاني طرح: جوانرود ، روستای بیاشوش. تلفن : 09187212513
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ کرمانشاه
طرح هاي برتر تير ماه 99 صندوق استان کرمانشاه
الف) مجري طرح : علی الفتی
1 - نام فعاليت: باشگاه ورزشی
2 - محل تسهيلات: منابع جبران خسارات زلزله
3 - مبلغ تسهيلات : 2 میلیارد ريال
4 - اشتغال ايجاد شده : 2 نفر
5 - سال پرداخت : 1398
نشاني طرح: گیلانغرب ، خ شهدا ، محله علیرضاوندی. تلفن : 09351615416
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ کرمانشاه
طرح هاي برتر تير ماه 99 صندوق استان کرمانشاه
الف) مجري طرح : سیف اله حرمتی
1 - نام فعاليت: گاو شیری صنعتی ( 20 راسی نژاد هلشتاین)
2 - محل تسهيلات: منابع جبران خسارات زلزله
3 - مبلغ تسهيلات : 4 ميليارد ريال
4 - اشتغال ايجاد شده : 3 نفر
5 - سال پرداخت : 1399
نشاني طرح: ثلاث باباجاني ، روستای میرآباد ، مجتمع گاوشیری . تلفن : 09186194348
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ کرمانشاه
طرح هاي برتر خرداد ماه 99 صندوق استان کرمانشاه

الف) مجري طرح : محمود عزيزي
1 - نام فعاليت: مرغداري گوشتي 10 هزار قطعه اي
2 - محل تسهيلات: منابع جبران خسارات زلزله
3 - مبلغ تسهيلات : 1 ميليارد  و 100 ميليون ريال
4 - اشتغال ايجاد شده : 2 نفر
5 - سال پرداخت : 1398
نشاني طرح: ثلاث باباجاني ، روستاي قلقله . تلفن : 09188302410

 

۱۳۹۹/۰۳/۱۰ کرمانشاه
طرح هاي برتر خرداد ماه 99 صندوق استان کرمانشاه

الف) مجري طرح : طوبي فقيهي
1 - نام فعاليت: پرورش گاو شيري 10 راسي
2 - محل تسهيلات: منابع جبران خسارات زلزله
3 - مبلغ تسهيلات : 1 ميليارد  و 620 ميليون ريال
4 - اشتغال ايجاد شده : 2 نفر
5 - سال پرداخت : 1398
نشاني طرح: ثلاث باباجاني ، روستاي ميرآباد ، تلفن : 09182331360

 

۱۳۹۹/۰۳/۰۹ کرمانشاه
طرح هاي برتر ارديبهشت ماه 99 صندوق استان کرمانشاه

الف) مجري طرح : مريم قرباني
1 - نام فعاليت: بسته بندي حبوبات
2 - محل تسهيلات: منابع اشتغال مناطق روستايي و عشايري
3 - مبلغ تسهيلات : 2 ميليارد و 480 ميليون ريال
4 - اشتغال ايجاد شده : 2 نفر
5 - سال پرداخت : 1397
نشاني طرح: روانسر ، دهستان حسن آباد، تلفن : 09184246744

 

۱۳۹۹/۰۳/۰۹ کرمانشاه
طرح هاي برتر ارديبهشت ماه 99 صندوق استان کرمانشاه

الف) مجري طرح : مرضيه نجاتي
1 - نام فعاليت: توليدي پوشاک
2 - محل تسهيلات: منابع اشتغال مناطق روستايي و عشايري
3 - مبلغ تسهيلات :  500 ميليون ريال
4 - اشتغال ايجاد شده : 2 نفر
5 - سال پرداخت : 1398
نشاني طرح: گيلانغرب ، گواور ، حيدريه ، روستاي بابارستم ، تلفن : 09183346984

 

۱۳۹۹/۰۳/۰۹ کرمانشاه
طرح هاي برتر ارديبهشت ماه 99 صندوق استان کرمانشاه

الف) مجري طرح : يوسف درويشي
1 - نام فعاليت: دفتر کارگزاري بيمه
2 - محل تسهيلات: تفاهم نامه ورزش و جوانان
3 - مبلغ تسهيلات : 1 ميليارد ريال
4 - اشتغال ايجاد شده : 9 نفر
5 - سال پرداخت : 1398
نشاني طرح: کرمانشاه ، سه راه برق ، روبروي کلانتري پل چوبي ، تلفن : 09181305281

 

۱۳۹۹/۰۳/۰۹ کرمانشاه
طرح هاي برتر ارديبهشت ماه 99 صندوق استان کرمانشاه

الف) مجري طرح : معصومه کرمي
1 - نام فعاليت: پرورش گاو شيري و فراوري محصولات لبني شبکه اي
2 - محل تسهيلات: منابع اشتغال مناطق روستايي و عشايري
3 - مبلغ تسهيلات : 3 ميليارد  و 500 ميليون ريال
4 - اشتغال ايجاد شده : 4 نفر
5 - سال پرداخت : 1398
نشاني طرح: صحنه ، روستاي رشيد آباد ، تلفن : 09189941284

 

۱۳۹۹/۰۳/۰۹ کرمانشاه
طرح هاي برتر ارديبهشت ماه 99 صندوق استان کرمانشاه

الف) مجري طرح : کاکه برا صالحي
1 - نام فعاليت: مرغداري گوشتي 20 هزار قطعه اي
2 - محل تسهيلات: منابع جبران خسارات زلزله
3 - مبلغ تسهيلات : 2 ميليارد  و 200 ميليون ريال
4 - اشتغال ايجاد شده : 3 نفر
5 - سال پرداخت : 1398
نشاني طرح: ثلاث باباجاني ، روستاي ظلمه سور ، تلفن : 09188853226

 

۱۳۹۹/۰۳/۰۹ کرمانشاه
طرح هاي برتر ارديبهشت ماه 99 صندوق استان کرمانشاه

الف) مجري طرح : امين باباجاني
1 - نام فعاليت: گاوداري شيري 30 راسي
2 - محل تسهيلات: منابع جبران خسارات زلزله
3 - مبلغ تسهيلات : 1 ميليارد  و 650 ميليون ريال
4 - اشتغال ايجاد شده : 2 نفر
5 - سال پرداخت : 1398
نشاني طرح: ثلاث باباجاني ، روستاي تازه آباد امين ، تلفن : 09184235646

 

۱۳۹۹/۰۳/۰۹ کرمانشاه
طرح هاي برتر فروردين ماه 99 صندوق استان کرمانشاه

الف) مجري طرح : حميدرضا نبردي
1 - نام فعاليت: پرورش گوسفند داشتي 100 راسي و ساخت جايگاه
2 - محل تسهيلات: منابع اشتغال مناطق روستايي و عشايري
3 - مبلغ تسهيلات : 1 ميليارد و 400 ميليون ريال
4 - اشتغال ايجاد شده : 3 نفر
5 - سال پرداخت : 1398
نشاني طرح: گيلانغرب ، ديره ، روستاي نصار ، تلفن : 09188342179

 

۱۳۹۹/۰۳/۰۹ کرمانشاه
طرح هاي برتر فروردين ماه 99 صندوق استان کرمانشاه

الف) مجري طرح : الهه بالوند
1 - نام فعاليت: خريد گوسفند داشتي
2 - محل تسهيلات: منابع اشتغال مناطق روستايي و عشايري
3 - مبلغ تسهيلات :  500 ميليون ريال
4 - اشتغال ايجاد شده : 1 نفر
5 - سال پرداخت : 1398
نشاني طرح: اسلام آبادغرب ، بخش حميل ،روستاي قوچمي نامدار ، تلفن : 09100495863

 

۱۳۹۹/۰۳/۰۹ کرمانشاه
طرح هاي برتر فروردين ماه 99 صندوق استان کرمانشاه

الف) مجري طرح : محمود احمدي
1 - نام فعاليت: ساخت جايگاه و پرورش ميش داشتي
2 - محل تسهيلات: منابع اشتغال مناطق روستايي و عشايري
3 - مبلغ تسهيلات : 2 ميليارد و 500 ميليون ريال
4 - اشتغال ايجاد شده : 2 نفر
5 - سال پرداخت : 1398
نشاني طرح: سنقر ، روستاي ليلمانج  ، تلفن : 09188377166

 

۱۳۹۹/۰۳/۰۹ کرمانشاه
طرح هاي برتر فروردين ماه 99 صندوق استان کرمانشاه

الف) مجري طرح : محي الدين نوروزي
1 - نام فعاليت: پرورش گوسفند داشتي
2 - محل تسهيلات: منابع اشتغال مناطق روستايي و عشايري
3 - مبلغ تسهيلات : 7 ميليارد  و 200 ميليون ريال
4 - اشتغال ايجاد شده : 5 نفر
5 - سال پرداخت : 1398
نشاني طرح: دالاهو ، بخش مرکزي ، روستاي گاوسور ، تلفن : 09188341584

 

۱۳۹۹/۰۳/۰۹ کرمانشاه
طرح هاي برتر فروردين ماه 99 صندوق استان کرمانشاه

الف) مجري طرح : عبدالسلام عثماني
1 - نام فعاليت: جايگاه سوخت
2 - محل تسهيلات: منابع جبران خسارات زلزله
3 - مبلغ تسهيلات : 800 ميليون ريال
4 - اشتغال ايجاد شده : 2 نفر
5 - سال پرداخت : 1398
نشاني طرح: ثلاث باباجاني ، خروجي شرقي ، تلفن : 09188571439

 

۱۳۹۹/۰۳/۰۹ کرمانشاه
طرح هاي برتر فروردين ماه 99 صندوق استان کرمانشاه

الف) مجري طرح : جلال عزيزي
1 - نام فعاليت: مرغداري گوشتي 15 هزار قطعه اي
2 - محل تسهيلات: منابع جبران خسارات زلزله
3 - مبلغ تسهيلات : 3 ميليارد  و 500 ميليون ريال
4 - اشتغال ايجاد شده : 3 نفر
5 - سال پرداخت : 1398
نشاني طرح: ثلاث باباجاني ، روستاي کاني دانيال ، تلفن : 09188397187

 

۱۳۹۹/۰۳/۰۹ کرمانشاه
طرح هاي برتر فروردين ماه 99 صندوق استان کرمانشاه

الف) مجري طرح : افسانه مرادي
1 - نام فعاليت: آرايشگاه بانوان
2 - محل تسهيلات: منابع جبران خسارات زلزله
3 - مبلغ تسهيلات : 500 ميليون ريال
4 - اشتغال ايجاد شده : 1 نفر
5 - سال پرداخت : 1398
نشاني طرح: روانسر ، روبروي ميدان زمين شهري ، تلفن : 09901208156

 

۱۳۹۹/۰۳/۰۹ کرمانشاه
طرح هاي برتر اسفند ماه 98 صندوق استان کرمانشاه

الف) مجري طرح : شهاب خسروي
1 - نام فعاليت: ساخت جايگاه و پرواربندي بره 500 راسي
2 - محل تسهيلات: منابع اشتغال مناطق روستايي و عشايري
3 - مبلغ تسهيلات : 7 ميليارد  ريال
4 - اشتغال ايجاد شده : 4 نفر
5 - سال پرداخت : 1397
نشاني طرح: هرسين ، بخش بيستون ، روستاي بزن آباد سفلي  ، تلفن : 09185739908

 

۱۳۹۹/۰۳/۰۹ کرمانشاه
طرح هاي برتر اسفند ماه 98 صندوق استان کرمانشاه

الف) مجري طرح : مظفر بهرامي
1 - نام فعاليت: پوشاک فروشي
2 - محل تسهيلات: منابع جبران خسارات زلزله
3 - مبلغ تسهيلات :  600 ميليون ريال
4 - اشتغال ايجاد شده : 1 نفر
5 - سال پرداخت : 1398
نشاني طرح: روانسر ، مجتمع اورامان  ، تلفن : 09183334997

 

۱۳۹۹/۰۳/۰۹ کرمانشاه
طرح هاي برتر اسفند ماه 98 صندوق استان کرمانشاه

الف) مجري طرح : لولاو يارويسي
1 - نام فعاليت: فروشگاه فرش
2 - محل تسهيلات: منابع جبران خسارات زلزله
3 - مبلغ تسهيلات : 4 ميليارد  و 500 ميليون ريال
4 - اشتغال ايجاد شده : 3 نفر
5 - سال پرداخت : 1398
نشاني طرح: ثلاث باباجاني ، شهر تازه آباد ، پايين تر از پاساژ امامي . تلفن : 09128574299

 

۱۳۹۹/۰۳/۰۹ کرمانشاه
طرح هاي برتر اسفند ماه 98 صندوق استان کرمانشاه

الف) مجري طرح : سوسن سليمان آبادي
1 - نام فعاليت: باشگاه ورزشي
2 - محل تسهيلات: منابع اشتغال مناطق روستايي و عشايري
3 - مبلغ تسهيلات : 1 ميليارد و 300 ميليون ريال
4 - اشتغال ايجاد شده : 2 نفر
5 - سال پرداخت : 1398
نشاني طرح: کنگاور ، روستاي کارخانه  ، تلفن : 09188379196

 

۱۳۹۹/۰۳/۰۹ کرمانشاه

لیست دفاتر و شعب استان لیست دفاتر و شعب استان

جستجو 0.004 ثانیه طول کشید.
ردیف عنوان شهرستان نام رئيس تلفن نشاني
ردیف
عنوان
شهرستان
نام رئيس
تلفن
نشاني
۱
صندوق کارآفريني اميد شهرستان ثلاث باباجاني ثلاث باباجاني اسماعيل موسي 08346729250 ثلاث باباجاني ، خيابان امام ، نبش ميدان الله اکبر
۲
صندوق کارآفريني اميد شهرستان روانسر روانسر آزاد عبدالهي 08346527225 خيابان اصلي ، روبروي بانک رفاه
۳
صندوق کارآفريني اميد شهرستان دالاهو دالاهو حسين نورايي 08343724768 کرند ، خيابان راه کربلا ، پشت پمپ بنزين ، مجتمع اداري دالاهو
۴
صندوق کارآفريني اميد شهرستان پاوه پاوه محمد يوسفي پور 08346139471 پاوه - خیابان شهدای 26 مرداد ، بلوار جانبازان ، جنب بانک ملی ، صندوق کارآفرینی امید
۵
صندوق کارآفريني اميد شهرستان گيلانغرب گيلانغرب ملکي 08343227475 گيلانغرب ، خيابان امام ، جنب کميته امداد امام خميني (ره)
۶
صندوق کارآفريني اميد شهرستان جوانرود جوانرود رستگار بياباني پور 08346228309 جوانرود ، خيابان 22 بهمن ، روبروي نمايشگاه خودرو
۷
صندوق کارآفريني اميد شهرستان هرسين هرسين نوربخش شمسي 08345132299 هرسین ، بلوار شهدا ، ساختمان ترویج خدمات و حومه ، صندوق کارآفرینی امید
۸
صندوق کارآفريني اميد شهرستان سرپل ذهاب سرپل ذهاب مهرداد رضانژادي 08342230655 سرپل ذهاب ، بلوار راه کربلا ، روبروي بانک کشاورزي
۹
صندوق کارآفريني اميد شهرستان کنگاور کنگاور امير جوکار 08348228177 کنگاور ، انتهای خیابان مطهری ، ساختمان کمیسیون بانوان فرمانداری ، صندوق کارآفرینی امید
۱۰
صندوق کارآفريني اميد شهرستان صحنه صحنه بيژن شاکري 08348326622 صحنه ، خيابان مولوي ، کوي اقاقيا ، جنب ثبت اسناد
۱۱
صندوق کارآفريني اميد شهرستان قصرشيرين قصرشيرين مهدي نجفي 08342427154 قصرشيرين خيابا شهدا
۱۲
صندوق کارآفريني اميد شهرستان سنقر سنقر جواد دهنوي 08348435900 سنقر - بلوار فلسطین ، پایین تر از خدمات درمانی ، صندوق کارآفرینی امید
۱۳
صندوق کارآفريني اميد شهرستان اسلام آباد غرب اسلام آبادغرب يوسف رضايي 08345243377 اسلام آباد غرب - خیابان شهید مفتح ، جنب درمانگاه بسیجیان ، صندوق کارآفرینی امید
۱۴
شعبه مرکزي صندوق کارآفريني اميد کرمانشاه پژمان شيخي 08338238228 کرمانشاه ، چهار راه بسيج ، جنب مسجد الغدير - صندوق کارآفريني اميد