طرح های برتر استان طرح های برتر استان

عنوان طرح :  اقامتگاه بومگردی

مجری طرح : سمیه سارونی

محل اجرای طرح : شهرستان تایباد –شهر باخرز –روستای ارزنه

مبلغ تسهیلات: نهصدمیلیون ریال

تعداد اشتغال زايي : 2 نفر

سال پرداخت : 1398

۱۳۹۹/۰۵/۲۲ خراسان رضوی

عنوان طرح :  شرکت صنایع دستی فرش دستباف امید فردای مرندیز

مجری طرح : فاطمه صفا

محل اجرای طرح : شهر بجستان روستای مرندیز

مبلغ تسهیلات: شش میلیارد ریال

تعداد اشتغال ایجاد شده : 25 نفر

۱۳۹۹/۰۳/۱۹ خراسان رضوی

عنوان طرح : اقامتگاه بوم گردی

مجری طرحمحمد خاکشور

محل اجرای طرح : شهرستان بردسکن روستای باب الحکم

مبلغ تسهیلات :  1میلیارد و 400 میلیون ریال

تعداد اشتغال ایجاد شده  : 2 نفر

 

۱۳۹۹/۰۳/۱۱ خراسان رضوی

عنوان طرح : کارگاه قالیشویی

مجری طرح : هادی امینی

محل اجرای طرح : شهرستان بجستان روستای یونسی

مبلغ تسهیلات: 700 میلیون ریال

تعداد اشتغال ایجاد شده  : 2 نفر

سال پرداخت : 1398

 

۱۳۹۹/۰۳/۰۳ خراسان رضوی

لیست دفاتر و شعب استان لیست دفاتر و شعب استان

جستجو 0.01 ثانیه طول کشید.
ردیف عنوان شهرستان نام رئيس تلفن نشاني
ردیف
عنوان
شهرستان
نام رئيس
تلفن
نشاني
۱
صندوق شهرستان داورزن ابراهيم کيميايي 44924346 حاشيه ميدان امام علي (ع)
۲
صندوق شهرستان چناران مهدي مظفري نيا 46130200 خيابان امام خميني بين امام خميني 31 و 33 پلاک 33 نمابر 46132525
۳
صندوق شهرستان مه ولات --------------
۴
مديريت استان مشهد علي آبيلي 37122430 بلوار شهيد قرني - نبش شهيد قرني 34 نمابر : 37122438
۵
صندوق شهرستان جوين هادي فيض 45220346 نقاب - بلوار امام رضا (ع)- نبش امام رضا (ع) 23 ، روبروي بانک تجارت نمابر : 45220347
۶
صندوق شهرستان جغتاي علي اصغر گفتي 45621183 حاشيه بلوار آزادگان ، بين آزادگان 1 و 3 نمابر : 45621185
۷
صندوق شهرستان کلات حميدرضا ميرزايي چهارراه 34722245 کلات - خيابان امام خميني - بين امام خميني 8 و 10 نمابر : 34723997
۸
صندوق شهرستان فريمان حسين سالار 34630893 بلوار امام رضا شرقی - امام رضا 2 - پلاک 3 نمابر : 34630891
۹
صندوق شهرستان سرخس محسن اسماعيلي 34521177 سرخس ، خيابان طالقاني غربي ، بين طالقاني غربي32 و 34 ، جنب اداره پست نمابر : 34521176
۱۰
صندوق شهرستان خواف حبيب اله تيموري 54225658 خواف خيابان حافظ ابرو نمابر : 54228722
۱۱
صندوق شهرستان چناران مهدي مظفري نيا 46130200 چناران - خيابان امام خميني - بين امام 23 و 25 - پلاک 471 نمابر : 46132525
۱۲
صندوق شهرستان نيشابور رضا نجفي 42626620 بلوار جانبازان - نبش جانبازان 4 - صندوق کارآفريني اميد نمابر : 42626620
۱۳
شعبه مرکزي مشهد مجيد دشتبان 37232485 بلوار شهيد قرني - نبش شهيد قرني 34 نمابر : 37232485
۱۴
صندوق شهرستان گناباد مهدي نوري زاده 57259334 خيابان امام خميني - بين امام خميني 13 و 15 نمابر : 57259333
۱۵
صندوق شهرستان کاشمر محمود مجيدي 55246001 خ 17 شهريور-طبقه فوقاني- مدرسه علميه عتيق( امام جعفر صادق ع ) نمابر : 55246002
۱۶
صندوق شهرستان قوچان ابوالفضل معروف 47128122 ابتداي بلوار مصلي - مقابل فروشگاه 15 خرداد نمابر : 47218122
۱۷
صندوق شهرستان سبزوار قاسم کيقبادي زاده 44220026 خيابان بيهق - بيهق 20- داخل کوچه نمابر : 44220025
۱۸
صندوق شهرستان درگز بهرام سرداري ارتياني 46231271 بلوار شهید بهشتی ، امام خمینی 7 ، روبروی پمپ بنزین-پ 9 نمابر : 46231271
۱۹
صندوق شهرستان تربت جام علي ميرکي 52520746 تربت جام ، بلوار امام خميني ، بين امام خميني 14 و 16 ، پلاک 715 نمابر : 52533454
۲۰
صندوق شهرستان تربت حيدريه احسان خدابنده بايگي 52233754 خيابان 28 متري (شهيد رجائي ) شهيد رجائي 14 - پلاک نمابر : 52233753