پیگیری تسهیلات اشتغال پیگیری تسهیلات اشتغال

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

تصاویر تصاویر

طرح های برتر استان طرح های برتر استان

نام طرح : تولیدی پوشاک و خیاطی
مجری طرح : فاطمه دلاوری
محل اجرای طرح : شهرستان طبس
مبلغ تسهیلات :  500 میلیون ریال 
تعداد اشتغال زايي :   8  نفر
تلفن تماس مجری طرح  :  09139153328
آدرس اجرای محل طرح : طبس – خیابان امام حسین 7

۱۳۹۶/۱۱/۲۴ خراسان جنوبی

نام طرح :  تراشکاری
مجری طرح : یحیی مرادزاده اسکندری
محل اجرای طرح : شهرستان قاین
مبلغ تسهیلات :  500 میلیون ریال 
تعداد اشتغال زايي :   2  نفر
تلفن تماس مجری طرح  :  0915 5640756
آدرس اجرای محل طرح : قاین - روستای شاهیک-جنب خیابان شهید عبدالله نژاد کوچه اول

۱۳۹۶/۱۱/۲۴ خراسان جنوبی

نام طرح : تولیدی شیرینی خانگی (پشتیبان)
مجری طرح : امیر اسماعیلی
محل اجرای طرح : شهرستان قاین
مبلغ تسهیلات :  500 میلیون ریال 
تعداد اشتغال زايي :   6  نفر
تلفن تماس مجری طرح  :  0937 5633362
آدرس اجرای محل طرح : قاین – شهرک ولیعصر- بلوار شهید کاوه- روبروی خیابان حافظ

۱۳۹۶/۱۱/۲۴ خراسان جنوبی

نام طرح :  دفترفنی خدمات
مجری طرح : یاسر صادقی فرزقی
محل اجرای طرح : شهرستان بیرجند
مبلغ تسهیلات :  500 میلیون ریال 
تعداد اشتغال زايي :   2  نفر
تلفن تماس مجری طرح  :  09151607137
آدرس اجرای محل طرح : بیرجند.خ معلم.نبش باهنرشرقی.طبقه دوم

۱۳۹۶/۱۱/۱۲ خراسان جنوبی

نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

جستجو 0.122 ثانیه طول کشید.
ردیف عنوان شهرستان نام رئيس تلفن نشاني
ردیف
عنوان
شهرستان
نام رئيس
تلفن
نشاني
۱
صندوق کارآفريني اميد شهرستان بشرويه بشرويه حميد اسدي (مسئول شهرستان) 05632760848 بشرويه ، بلوار امام خميني (ره) ، روبروي مخابرات
۲
صندوق کارآفريني اميد شهرستان بيرجند بيرجند حسين نخعي شاه محمود 05632456525 بيرجند ، خيابان قدس غربي
۳
صندوق کارآفريني اميد شهرستان درميان درميان مجيد احمدي (مسئول شهرستان) 05632124558 درميان ، اسديه ، بلوار وحدت ، روبروي شبکه بهداشت و درمان
۴
صندوق کارآفريني اميد شهرستان سرايان سرايان محمود يعقوب زاده ( مسئول شهرستان) 05632903430 سرايان ، ابتداي بلوار ولي عصر (عج) ، روبروي بانک توسعه تعاون
۵
صندوق کارآفريني اميد شهرستان سربيشه سربيشه مرتضي اکبري (مسئول شهرستان) 05632664549 سربيشه ، خيابان شهدا ، بين شهدا 3و 5
۶
صندوق کارآفريني اميد شهرستان طبس طبس فاطمه مولوي 05632832900 طبس ، خيابان امام (ره) ، روبروي بانک کشاورزي
۷
صندوق کارآفريني اميد شهرستان فردوس فردوس محمد حيدرنيا(مسئول شهرستان) 05632720083 فردوس ، خيابان طالقاني ، روبروي دبيرستان فرزانگان
۸
صندوق کارآفريني اميد شهرستان قاين قائن جواد حسيني 05632531265 قاين ، خيابان مبارزان ، بين مبارزان 7 و 9
۹
صندوق کارآفريني اميد شهرستان نهبندان نهبندان محمد حسين پور(مسئول شهرستان) 05632625532 نهبندان ، خيابان شهدا ، بين شهدا 14 و 16