طرح های برتر استان طرح های برتر استان

نام طرح : داروخانه دامپزشکی
مجری طرح : افسانه حسینی
محل اجرای طرح : سربیشه
مبلغ تسهیلات :  1500  میلیون ریال 
تعداد اشتغال زايي : 1  نفر   
آدرس اجرای محل طرح : خراسان جنوبی، سرییشه، خیابان مطهری

۱۳۹۹/۰۸/۰۶ خراسان جنوبی

نام طرح : کارگاه صنایع دستی
مجری طرح : رقیه طالبی
محل اجرای طرح : بیرجند
مبلغ تسهیلات :  1000  میلیون ریال 
تعداد اشتغال زايي : 6  نفر   
آدرس اجرای محل طرح : خراسان جنوبی، بیرجند، روستای سرچاه تازیان

۱۳۹۹/۰۸/۰۶ خراسان جنوبی

نام طرح : باشگاه پرورش اندام
مجری طرح : علی نوروزی
محل اجرای طرح : زیرکوه
مبلغ تسهیلات :  1000  میلیون ریال 
تعداد اشتغال زايي : 1  نفر   
آدرس اجرای محل طرح : خراسان جنوبی، زیرکوه، حاجی آباد، خیابان شهید مطهری، سالن تختی

۱۳۹۹/۰۸/۰۱ خراسان جنوبی
نام طرح : اقامتگاه بوم گردی
مجری طرح : فرزانه غلامزاده
محل اجرای طرح : طبس
مبلغ تسهیلات :  1000  میلیون ریال 
تعداد اشتغال زايي : 2  نفر   
آدرس اجرای محل طرح : خراسان جنوبی، طبس، جاده کال جنی، اردوگاه گردشگری
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ خراسان جنوبی

لیست دفاتر و شعب استان لیست دفاتر و شعب استان

جستجو 0.008 ثانیه طول کشید.
ردیف عنوان شهرستان نام رئيس تلفن نشاني
ردیف
عنوان
شهرستان
نام رئيس
تلفن
نشاني
۱
صندوق کارآفريني اميد شهرستان خوسف خوسف علي شاهي 05632074171 خوسف، ساختمان بخشداري
۲
صندوق کارآفريني اميد شهرستان زيرکوه زيرکوه عاليه رضائي (سرپرست صندوق) 05632502043 زيرکوه، حاجي آباد، بين بلوار جهاد 1 و 3
۳
صندوق کارآفريني اميد شهرستان بشرويه بشرويه حميد اسدي 05632760848 بشرويه ، بلوار امام خميني (ره) ، روبروي مخابرات
۴
صندوق کارآفريني اميد شهرستان نهبندان نهبندان محمد حسين پور(مسئول شهرستان) 05632625532 نهبندان ، خيابان شهدا ، بين شهدا 14 و 16
۵
صندوق کارآفريني اميد شهرستان فردوس فردوس محمد حيدرنيا 05632720083 فردوس ، بلوار جمهوري اسلامي ، روبروي تامين اجتماعي
۶
صندوق کارآفريني اميد شهرستان سرايان سرايان محمود يعقوب زاده 05632903430 سرايان ، ابتداي بلوار ولي عصر (عج)
۷
صندوق کارآفريني اميد شهرستان قاين قائن جواد حسيني 05632531265 قاين ، خيابان مبارزان ، بين مبارزان 7 و 9
۸
صندوق کارآفريني اميد شهرستان سربيشه سربيشه محمد حسين پور 05632664549 سربيشه ، خيابان شهدا ، بين شهدا 3و 5
۹
صندوق کارآفريني اميد شهرستان درميان درميان مجيد احمدي 05632129558 درميان ، اسديه ، بلوار وحدت ، روبروي شبکه بهداشت و درمان
۱۰
صندوق کارآفريني اميد شهرستان بيرجند بيرجند حسين نخعي شاه محمود 05632456525 بيرجند ، خيابان قدس غربي
۱۱
صندوق کارآفريني اميد شهرستان طبس طبس فاطمه مولوي 05632832900 طبس ، خيابان امام (ره) ، روبروي بانک کشاورزي