طرح های برتر استان طرح های برتر استان

عنوان طرح : آپاراتی

 مجری طرح : کاوه جاودان پور

مبلغ تسهیلات: 210  میلیون  ریال

تعداد اشتغال زايي :   1  نفر

محل اجرای طرح : کردستان، سقز

۱۳۹۹/۱۰/۰۷ کردستان

عنوان طرح : چرم دوزی

 مجری طرح : محمدمهدی سرهنگی

مبلغ تسهیلات : 500  میلیون  ریال

تعداد اشتغال زايي :   1  نفر

محل اجرای طرح : کردستان، قروه

۱۳۹۹/۰۹/۰۹ کردستان

عنوان طرح : خرید تراکتور      

 مجری طرح : قادر داستوار 

مبلغ تسهیلات: 500  میلیون  ریال

تعداد اشتغال زايي :   1  نفر

محل اجرای طرح : کردستان، مریوان روستای کال سفلی

۱۳۹۹/۰۹/۰۹ کردستان

عنوان طرح : پرورش گوسفند

 مجری طرح : محمود کنعانی

مبلغ تسهیلات: 310  میلیون  ریال

تعداد اشتغال زايي :   1  نفر

محل اجرای طرح : کردستان، دهگلان روستای قادرمرز

۱۳۹۹/۰۹/۰۹ کردستان

لیست دفاتر و شعب استان لیست دفاتر و شعب استان

جستجو 0.007 ثانیه طول کشید.
ردیف عنوان شهرستان نام رئيس تلفن نشاني
ردیف
عنوان
شهرستان
نام رئيس
تلفن
نشاني
۱
صندوق کارآفرینی امید شهرستان سنندج سنندج خديجه ميرزايي 08733246167 سنندج بلوار بعثت حدفاصل چهارراه فلسطین صندوق کارآفرینی امید
۲
صندوق کارآفرینی امید شهرستان دهگلان دهگلان سيد محمد حسيني 08735126777 دهگلان بلوار بعثت بالاتر از شرکت نفت صندوق کارآفرینی امید
۳
صندوق کارآفرینی امید شهرستان سروآباد سروآباد سبحان خدامرادي 08734823111 سروآباد ساختمان فرمانداری صندوق کارآفرینی امید
۴
صندوق کارآفرینی امید شهرستان کامياران کامياران سيد محمد ژيان حسيني 08735530350 ميدان امام خميني(ره) 20متري شهيد نعمتي نبش کوچه شهيد اماني صندوق کارآفريني اميد
۵
صندوق کارآفرینی امید شهرستان ديواندره ديواندره حسين سحري 08738721773 ديواندره خيابان امام خميني ره جنب بانک ملت صندوق کارآفريني اميد
۶
صندوق کارآفرینی امید شهرستان مريوان مريوان ياسين ابراهيمي 08734593611 مریوان ساختمان اداره کار صندوق کارآفرینی امید
۷
صندوق کارآفرینی امید شهرستان قروه قروه فرهاد مقدم 08735230150 قروه ساختمان اداره تعاون- صندوق کارآفرینی امید
۸
صندوق کارآفرینی امید استان کردستان سنندج جعفر شرف خاني 08733237155 سنندج بلوار بعثت حدفاصل چهارراه فلسطین صندوق کارآفرینی امید
۹
صندوق کارآفرینی امید شهرستان سقز سقز امجد فلاحي 08736222930 سقز میدان 22 بهمن ابتدای بلوار وحدت صندوق کارآفرینی امید
۱۰
صندوق کارآفرینی امید شهرستان بيجار بيجار سجاد مديري مفيد 08738233005 بیجار ساختمان اداره تعاون صندوق کارآفرینی امید
۱۱
صندوق کارآفرینی امید شهرستان بانه بانه محمدعلي فاتحي 08734264343 بانه خيابان ساحلي جنب پمپ بنزين توکلي