پیگیری تسهیلات اشتغال پیگیری تسهیلات اشتغال

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

خبرگزاري برنا
مدير صندوق کارآفريني اميد کردستان:
۱۳۹۸/۰۷/۱۷

تصاویر تصاویر

طرح های برتر استان طرح های برتر استان

مجری طرح : حسین منبری

محل اجرای طرح : کردستان کامیاران-توبره ریز

عنوان طرح : شهربازی

نوع کسب و کار: خویش فرمایی

مبلغ تسهیلات: 450  میلیون  ریال

تعداد اشتغال زايي :   4  نفر

سال پرداخت : 1398

۱۳۹۸/۰۷/۱۷ کردستان

مجری طرح : محمد سعید سلیمی نیا

محل اجرای طرح : کردستان کامیاران-موچش

عنوان طرح : شهربازی

نوع کسب و کار: خویش فرمایی

مبلغ تسهیلات: 1000  میلیون  ریال

تعداد اشتغال زايي :   4  نفر

سال پرداخت : 1398

۱۳۹۸/۰۷/۱۷ کردستان

مجری طرح : محمد قادری

محل اجرای طرح : کردستان مریوان-روستای نی

عنوان طرح : تولید فنس

نوع کسب و کار: خویش فرمایی

مبلغ تسهیلات: 500  میلیون  ریال

تعداد اشتغال زايي :   2  نفر

سال پرداخت : 1397

۱۳۹۸/۰۷/۰۷ کردستان

مجری طرح : کیوان احدی

محل اجرای طرح : کردستان مریوان

عنوان طرح : لبنیات محلی

نوع کسب و کار: خویش فرمایی-تفاهم نامه زندانها

مبلغ تسهیلات: 180  میلیون  ریال

تعداد اشتغال زايي :  2  نفر

سال پرداخت : 1397

۱۳۹۸/۰۷/۰۷ کردستان

نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

جستجو 0.045 ثانیه طول کشید.
ردیف عنوان شهرستان نام رئيس تلفن نشاني
ردیف
عنوان
شهرستان
نام رئيس
تلفن
نشاني
۱
صندوق کارآفرینی امید شهرستان بانه بانه آرش دارايي 08734264343 بانه خیابان امام خمینی روبه روی کتابخانه عمومی
۲
صندوق کارآفرینی امید شهرستان بيجار بيجار حسين سحري 08738233005 بیجار ساختمان اداره تعاون صندوق کارآفرینی امید
۳
صندوق کارآفرینی امید شهرستان دهگلان دهگلان سيد محمد حسيني 08735126777 دهگلان بلوار بعثت بالاتر از شرکت نفت صندوق کارآفرینی امید
۴
صندوق کارآفرینی امید شهرستان ديواندره ديواندره محمد رحمي 08738721773 دیواندره ساختمان اداره راه و شهرسازی دیواندره صندوق کارآفرینی امید
۵
صندوق کارآفرینی امید شهرستان سروآباد سروآباد سيد بهنام کهنه پوشي 08734823111 سروآباد ساختمان فرمانداری صندوق کارآفرینی امید
۶
صندوق کارآفرینی امید شهرستان سقز سقز امجد فلاحي 08736222930 سقز میدان 22 بهمن ابتدای بلوار وحدت صندوق کارآفرینی امید
۷
صندوق کارآفرینی امید استان کردستان سنندج جعفر شرف خاني 08733237155 سنندج بلوار بعثت حدفاصل چهارراه فلسطین صندوق کارآفرینی امید
۸
صندوق کارآفرینی امید شهرستان سنندج سنندج خديجه ميرزايي 08733246167 سنندج بلوار بعثت حدفاصل چهارراه فلسطین صندوق کارآفرینی امید
۹
صندوق کارآفرینی امید شهرستان قروه قروه فرهاد مقدم 08735230150 قروه ساختمان اداره تعاون- صندوق کارآفرینی امید
۱۰
صندوق کارآفرینی امید شهرستان مريوان مريوان صبحان خدامرادي 08734605011 مریوان ساختمان اداره کار صندوق کارآفرینی امید