طرح های برتر استان طرح های برتر استان

عنوان طرح:کارگاه بوجاری حبوبات

وام گیرنده: تعاونی روستایی متعهد ازنا

مبلغ تسهیلات:850/000/000 ریال

اشتغال ایجاد شده:3 نفر

محل اجرای طرح:ازنا -روستای آشورآباد

سال اخذ تسهیلات:1398

۱۳۹۹/۰۴/۲۱ لرستان

وام گیرنده:مجید کریم زاده مقدم

عنوان طرح:کارگاه تولید انواع نمد سنتی

مبلغ تسهیلات:1/000/000/000 ریال

اشتغال ایجاد شده:3 نفر

سال اخذ تسهیلات:98

محل اجرای طرح:شهرستان بروجرد

۱۳۹۹/۰۳/۰۳ لرستان

وام گیرنده:مجید کریم زاده مقدم

عنوان طرح:کارگاه تولید انواع نمد سنتی

مبلغ تسهیلات:1/000/000/000 ریال

اشتغال ایجاد شده:3 نفر

سال اخذ تسهیلات:98

محل اجرای طرح:شهرستان بروجرد

۱۳۹۹/۰۳/۰۳ لرستان

وام گیرنده:سعید آزادبخت

عنوان طرح:باشگاه بدنسازی

مبلغ تسهیلات:200/000/000 ریال

اشتغال ایجاد شده:1 نفر

سال اخذ تسهیلات:97

محل اجرای طرح:کوهدشت

۱۳۹۹/۰۳/۰۳ لرستان

لیست دفاتر و شعب استان لیست دفاتر و شعب استان

جستجو 0.009 ثانیه طول کشید.
ردیف عنوان شهرستان نام رئيس تلفن نشاني
ردیف
عنوان
شهرستان
نام رئيس
تلفن
نشاني
۱
صندوق کارآفريني اميد شهرستان دوره چگني دوره چگني سعيد جوانمرد 06633133933 دوره چگني - شهر ويسيان - روبروي بانک کشاورزي
۲
صندوق کارآفريني اميد شهرستان دلفان دلفان مظاهر سهرابي 06632733381 نورآباد ( دلفان ) - بلئار شهيد بهشتي - بعد از اداره آموزش و پرورش
۳
صندوق کارآفريني اميد شهرستان سلسله سلسله سعيد اميري 06632528004 الشتر - خيابان آيت اله بروجردي - بالاتر از چهار راه طالقاني - روبروي دبيرستان ولايت فقيه
۴
صندوق کارآفريني شهرستان پلدختر پلدختر مصطفي کريميان 06632227213 پلدختر - خيابان 7 تير - پايين تر از فرمانداري- روبروي تامين اجتماعي
۵
صندوق کارآفريني اميد شهرستان کوهدشت کوهدشت محسن ايماني 06632640714 کوهدشت -خيابان رهبري - ميدان شهدا - خيابان شهيد عبدالله شهبازي- کوچه جنب پاساژ نگين شهر
۶
صندوق کارآفريني شهرستان ازنا ازنا محمد دهقان 06643432400 ازنا - خيابان آزادي- خيابان شهيدان زرد چغايي -
۷
صندوق کارآفريني اميد شهرستان دورود دورود ابراهيم تاجي پور 06643240409 دورود- ابتداي الغدير - نبش بنفشه 5
۸
صندوق کارآفريني اميد اليگودرز اليگودرز حميد عابديني 06643341117 اليگودرز -فلکه امام خميني- خيابان طالقاني جنوبي-
۹
صندوق کارآفريني اميد شهرستان بروجرد بروجرد محمد رضا کيا 06642516906 بروجرد - خيابان جعفري- روبروي مسجد جامع
۱۰
صندوق کارآفريني اميد شهرستان خرم آباد خرم آباد حسين بيرانوند 06633335629 خرم آباد لرستان -چهار راه فرهنگ -صندوق کارآفريني اميد
۱۱
صندوق کارآفريني اميد استان لرستان خرم آباد علي بخشي 06633328803 خرم آباد لرستان - چهار راه فرهنگ - انتهاي خيابان آيت اله کاشاني غربي - ميدان تختي - صندوق کارآفريني استان لرستان