طرح های برتر استان طرح های برتر استان

مجری طرح : حمید عابدی نسب
عنوان طرح: پرورش زنبور عسل
محل اجرای طرح: شهرستان خنداب روستای ثمردشت
 مبلغ تسهیلات :پانصد میلیون ریال
 اشتغال ایجاد شده:1 نفر
 سال دریافت تسهیلات:1399
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ مرکزي
مجری طرح : امیرحسین فراهانی
عنوان طرح: پرورش زنبور عسل
محل اجرای طرح: شهرستان خنداب روستای ثمردشت
 مبلغ تسهیلات :پانصد میلیون ریال
 اشتغال ایجاد شده:1 نفر
 سال دریافت تسهیلات:1399
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ مرکزي
مجری طرح : محمد زرنوشه فراهانی
عنوان طرح: کارگاه پرسکاری
محل اجرای طرح: شهرستان آشتیان روستای زرنوشه
 مبلغ تسهیلات :هشتصد میلیون ریال
 اشتغال ایجاد شده:2 نفر
 سال دریافت تسهیلات:1399
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ مرکزي
مجری طرح : محمدابراهیم قزوینی
عنوان طرح: گالری فرش
محل اجرای طرح: شهرستان تفرش
 مبلغ تسهیلات :دو میلیارد ریال
 اشتغال ایجاد شده:10 نفر
 سال دریافت تسهیلات:1399
 
 
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ مرکزي

لیست دفاتر و شعب استان لیست دفاتر و شعب استان

جستجو 0.012 ثانیه طول کشید.
ردیف عنوان شهرستان نام رئيس تلفن نشاني
ردیف
عنوان
شهرستان
نام رئيس
تلفن
نشاني
۱
صندوق شهرستان خنداب محسن اناري 08635452061 کميجان - بلوار شيخ عبدالنبي وفسي - خيابان شهرداري - روبروي شهرداري- کدپستي 3851775746 - نمابر : 08635455410
۲
صندوق شهرستان فراهان سعيد اميري 08633722061 فرمهين-ابتداي بلوار آشتيان-خيابان قائم 1
۳
صندوق شهرستان کميجان محسن اناري 08635452061 کميجان - بلوار شيخ عبدالنبي وفسي - خيابان شهرداري - روبروي شهرداري- کدپستي 3851775746 - نمابر : 08635455410
۴
صندوق شهرستان زرنديه وحيد آشتيان 08645228888 زرنديه - بلوار امام - پايين تر از تامين اجتماعي - نمابر : 08645227455
۵
صندوق شهرستان محلات حميدرضا غفاري 08643228888 محلات - خيابان 15خرداد-نبش چهارراه مخابرات - مجتمع اداري،تجاري تابان-طبقه سوم-واحد9 - نمابر : 08643228888
۶
صندوق شهرستان شازند خسرو فدايي 08638226059 شازند - خيابان جمهوري اسلامي - جنب آب منطقه اي شازند - نمابر : 08638227288
۷
صندوق شهرستان ساوه حميدرضا محسني 08642218888 ساوه - خيابان امام خميني 4- مجتمع تجاري سهند - نمابر : 08642219222
۸
صندوق شهرستان دليجان سعيد حيدربيگي 08644232848 دليجان - خيابان شهيد رجايي - روبروي بانک تجارت - نمابر : 08644232848
۹
صندوق شهرستان خمين ابوالفضل نوروزي 08646228983 خمين - خيابان تختي- ساختمان مرواريد - نمابر : 08646228983
۱۰
صندوق شهرستان تفرش رضا مهري 08636227654 تفرش - بلوار انقلاب - بالاتر از کميته امداد امام خميني(ره)- کد پستي 3951898595- نمابر : 08636227654
۱۱
صندوق شهرستان آشتيان يحيي نوروزي 08637226788 آشتيان - ابتداي سه راه قدس - نمابر : 08637226660
۱۲
مديريت استان اراک محمد امامي 08632213690 اراک - خيابان شريعتي - بعد از فلکه فرمانداري - خيابان استاد شهريار - نمابر 08632213692
۱۳
شعبه مرکزي اراک راحله عزيزسلطاني 08632223453 اراک - خيابان امام خميني_ روبروي بيمارستان وليعصر_ جنب لوازم پزشکي کلهر- نمابر : 08632223453