طرح های برتر استان طرح های برتر استان

نام و نام خانوادگي : محمد يخکشي
عنوان طرح : اقامتگاه بوم گردي
مبلغ تسهيلات : 100 ميليون تومان
آدرس : بهشهر - روستاي يخکش ابتداي محل 
تلفن : 34673249-011    09112517660
تعداد اشتغال : 2 نفر
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ مازندران
نام و نام خانوادگي :  سهيل رمضان نژاد
عنوان طرح : واحد بوجاري ، بسته‌بندي و ضدعفوني محصولات کشاورزي
مبلغ تسهيلات : 200 ميليون تومان
آدرس : بابلسر. بلوار ذوالفقاري. دانش6
تلفن : 09113125821
تعداد اشتغال : 4 نفر
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ مازندران
نام و نام خانوادگي : زينب نادعليزاده
عنوان طرح : پرورش گل و گياه
مبلغ تسهيلات : 100 ميليون تومان
آدرس : قائم شهر - روستاي خرما کلا جنب نانوايي
تلفن : 42152370-011     09112231386
تعداد اشتغال : 3 نفر
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ مازندران
نام و نام خانوادگي : الهه محمدي
عنوان طرح : بينايي سنجي و ساخت عينک طبي
مبلغ تسهيلات : 100 ميليون تومان
آدرس : تنکابن - خيابان طالقاني - ساختمان ارکيده
تلفن : 54222522-011
تعداد اشتغال : 2 نفر
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ مازندران
نام و نام خانوادگي :  صابر کياني نسب
عنوان طرح : کارگاه پرس کارتن
مبلغ تسهيلات : 100 ميليون تومان
آدرس :  نکا - کمربندي - جنب پمپ بنزين
تلفن : 34733446-011     09119541556
تعداد اشتغال : 2 نفر
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ مازندران
نام و نام خانوادگي : اميرحسين حاجي صادق نژاد
عنوان طرح : توليد قايق هاي تفريحي
مبلغ تسهيلات :  300 ميليون تومان
آدرس : بابلسر - شهرک صنعتي
تلفن : 09111111580
تعداد اشتغال : 5 نفر
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ مازندران
نام و نام خانوادگي : عباس خليلي نسب
عنوان طرح : تعميرگاه برق خودرو
مبلغ تسهيلات : 100 ميليون تومان
آدرس : ساري کمربندي غربي
تلفن :33325672-011     09112140786
تعداد اشتغال : 2 نفر
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ مازندران
نام و نام خانوادگي : ابراهيم اماني
عنوان طرح : پرورش گل و گياه
مبلغ تسهيلات : 130 ميليون تومان
آدرس : محمودآباد - روستاي وازيک
تلفن : 44875788-011    09113000681
تعداد اشتغال : 2 نفر
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ مازندران
نام و نام خانوادگي : سيده هاجر هاشمي دارابي
عنوان طرح : پرورش گوسفند
مبلغ تسهيلات : 250 ميليون تومان
آدرس : ساري ، روستاي داراب کلا
تلفن : 33887929-011  09114086172
تعداد اشتغال : 2 نفر
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ مازندران
نام وام گیرنده : مرتضی رحمانی نجارکلائی
عنوان تسهیلات : فروشگاه خوراک دام
مبلغ تسهیلات : 30 میلیون تومان
تعداد اشتغال : 1 نفر
تلفن : 09385622628  - 01142353170
آدرس : سیمرغ -روستای نجارکلای قدیم نبش ک مرکز سلامت نبش بن بست تلار 3
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ مازندران
نام وام گیرنده : سید رضا نصیری دون
عنوان تسهیلات : تولید سبد میوه و گلدان و قطعات پلاستیکی کشاورزی
مبلغ تسهیلات : 180 میلیون تومان
تعداد اشتغال : 4 نفر
تلفن : 01132125735  -  09112187420
آدرس : بابل - جاده جدید آمل، کیلومتر۶ روستای چمازین، سمت راست
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ مازندران
نام وام گیرنده : مبینا صیادی
عنوان تسهیلات : فرآوری شیر
مبلغ تسهیلات : 150 میلیون تومان
تعداد اشتغال : 3 نفر
تلفن : 01132076232 -  09116806755
آدرس : بابل -جاده کیاکلا، روستای رمنت، گلزار۲۹
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ مازندران
نام وام گيرنده : معصومه ملک پور
عنوان طرح : پرورش گوسفند اصلاح نژادي
مبلغ تسهيلات : 1،500،000،000 ريال
تعداد اشتغال : 3 نفر
تلفن : 09105969249 - 01142423234
آدرس : پل سفيد - دوآب - روستاي سيمت
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ مازندران
نام وام گيرنده : کوثر گليج
عنوان طرح : بوم گردي
مبلغ تسهيلات : 1،000،000،000 ريال
تعداد اشتغال : 3 نفر
تلفن : 09195712585 - 01154245599
آدرس : تنکان - خرم آباد - گرماپشته - سليمان محله
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ مازندران
نام وام گيرنده : محمد احساني
عنوان طرح : پرروش قارچ
مبلغ تسهيلات : 1،000،000،000 ريال
تعداد اشتغال : 4 نفر
تلفن : 09125909085 - 01143355586
آدرس :آمل - شهرک صنتي رينه 
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ مازندران
نام وام گيرنده : رامین حسین زاده سرمست
عنوان تسهيلات : مجموعه رستورانهای ونوس
مبلغ تسهيلات : 20،000،000،000 ریال
تلفن : 01152055280 - 09113100031
آدرس : نوشهر - روستای چلک
تعداد اشتغال : 50 نفر
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ مازندران
نام وام گيرنده : نسيم شعبان نژاد
عنوان تسهيلات : گلخانه
مبلغ تسهيلات : 2،500،000،000 ريال
تلفن : 01133434184
آدرس : ساري - مياندرود - روستاي سمسکنده
تعداد اشتغال : 3 نفر
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ مازندران
نام وام گيرنده : شرکت کشت و صنعت پيوند هراز
عنوان تسهيلات : توليد آب آشاميدني و نوشيدنيهاي ميوه اي
مبلغ تسهيلات : 55,000,000,000 ريال
تلفن : 09111930923 - 01154227913
آدرس : تنکابن جاده لشگرک آبکله سر کوچک شرکت پيوند هراز
تعداد اشتغال : 45
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ مازندران
نام و نام خانوادگي : پژمان کرکبودي
عنوان طرح : سفره خانه سنتي
مبلغ تسهيلات : 300 ميليون تومان
آدرس : تنکابن انتهاي جاده دوهزار روستاي شانه تراش رستوران سنتي گردو
تلفن : 09119952172 - 01154342182
تعداد اشتغال : 5 نفر
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ مازندران
نام و نام خانوادگي : شرکت تعاوني زنان تيرتاش
عنوان طرح : توليد عرقيات سنتي و گياهي
مبلغ تسهيلات : 100 ميليون تومان
آدرس :گلوگاه تيرتاش جنب اورژانس
تلفن : 09117139755 - 0113465940
تعداد اشتغال : 10 نفر
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ مازندران
نام و نام خانوادگي : مهران دلدار عبدالملکي
عنوان طرح : مرکز ترک اعتياد
مبلغ تسهيلات : 100 ميليون تومان
آدرس : بهشهر - روستاي زاغمرز خ امام ک فاراوند 
تلفن : 09112525366 - 01134614769
تعداد اشتغال : 3 نفر
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ مازندران
نام و نام خانوادگي : افسانه رضا زاده
عنوان طرح : پرورش گل و گياه
مبلغ تسهيلات : 150 ميليون تومان
آدرس : شهرستان عباس آباد - بااوج خيل-قبل از مسجد محل 
تلفن : 09111962307 - 01154642010
تعداد اشتغال : 2 نفر
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ مازندران
نام : شعبان راستگو
عنوان طرح : چیپس میوه
مبلغ تسهیلات : 5،000،000،000 ریال
تعداد اشتغال : 2 نفر
تلفن : 09122964193
آدرس : تنکابن جاده گرماپشته بعد از کارخانه چای احسان ، کارگاه تولیدی میوه و سبزیجات خشک
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ مازندران
نام : سید جمال حجازی
عنوان طرح : بسته بندی محصولات کشاورزی
مبلغ تسهیلات :  5،000،000،000 ریال
تعداد اشتغال : 4 نفر
تلفن : 01142544890
آدرس : جویبار بلوار آیت اله  شیخ جواد آملی
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ مازندران
نام : محمد باقر اکبری تالارپشتی
عنوان طرح : رستوران بین جاده ای
مبلغ تسهیلات : 5،000،000،000 ریال
تعداد اشتغال : 3 نفر
تلفن : 01142284108
آدرس : قائمشهر خ تهران تالارپشت علیا گلستان نهم
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ مازندران

نام وام گیرنده:  يوسف اسماعیلی

عنوان طرح: تولید قایق های تفریحی

مبلغ دریافتی:  1،500،000 ریال

تعداد اشتغال ایجاد شده:  2 نفر

تلفن: 09116333010

آدرس: بابلسر روبروی دریابانی

۱۳۹۹/۰۴/۰۵ مازندران

نام وام گیرنده:  محمد رضا قاسمی

عنوان طرح: پرورش گوسفند

مبلغ دریافتی:  1،000،000 ریال

تعداد اشتغال ایجاد شده:  1 نفر

تلفن: 09117431770

آدرس: بهشهر -روستای حسین اباد

۱۳۹۹/۰۴/۰۵ مازندران

نام وام گیرنده: آمنه سید میرزاپور

عنوان طرح: اقامتگاه بوم گردی

مبلغ دریافتی: 800،000،000 ریال

تعداد اشتغال ایجاد شده: 3 نفر

تلفن:  01132283615

آدرس: بابل بند پی شرقی - روستای آری

۱۳۹۹/۰۴/۰۵ مازندران

نام وام گیرنده: محمد احسانی

عنوان طرح:  پرورش قارچ

مبلغ تسهیلات :  1,000,000,000 ریال

 آدرس : آمل.شهرک صنعتی رینه

تلفن:   0(11) 4335-5586

تعداد اشتغال:  3 نفر

۱۳۹۹/۰۳/۰۷ مازندران

نام وام گیرنده: اصغر تاری کوهساری

عنوان طرح: پرورش گاو گاو شیری

مبلغ تسهیلات : 1,000,000,000 ریال

آدرس : نکا.روستای کوهسارکنده

تلفن:   0(11) 3476-4255

تعداد اشتغال:  2 نفر

۱۳۹۹/۰۳/۰۷ مازندران

لیست دفاتر و شعب استان لیست دفاتر و شعب استان

جستجو 0.006 ثانیه طول کشید.
ردیف عنوان شهرستان نام رئيس تلفن نشاني
ردیف
عنوان
شهرستان
نام رئيس
تلفن
نشاني
۱
صندوق کارآفريني اميد شهرستان گلوگاه گلوگاه ياسر علينژاد 01134666739 گلوگاه - بلوار امام رضا (ع) جنب شهرداري گلوگاه - ساختمان شيردل
۲
صندوق کارآفريني اميد شهرستان رامسر رامسر رضا مجدي 01155230062 رامسر بلوار امام خميني جنب اداره صنعت و معدن و تجارت
۳
صندوق کارآفريني اميد شهرستان فريدونکنار فريدون کنار محمد اسماعيل ذبيح زاده 01135667254 فريدونکنار - بعد از ميدان ماهي روبروي فرماندهي نيروي انتظامي
۴
صندوق کارآفريني اميد شهرستان سوادکوه سوادکوه مرتضي قنبري 01142456700 سوادکوه زيرآب خيابان آزادي جنب بانک مسکن
۵
صندوق کارآفريني اميد شهرستان جويبار جويبار علي نصيري 01142532008 جويبار ميدان سراج کلا جنب شيريني سراي رز
۶
صندوق کارآفريني اميد شهرستان آمل آمل احمد جعفر قلي زاده 01143294070 آمل ميدان بسيج  بلوار مطهري  بين تربيت 6 و 8
۷
صندوق کارآفريني اميد شهرستان بابلسر بابلسر بهروز عليزاده 01144412095 بابلسر بلوار شريفي - شريفي 13
۸
صندوق کارآفريني اميد شهرستان بابل بابل حميدرضا رضانيا 01132260579 بابل جاده قائم شهر نرسيده به ورودي فاز يک فرهنگ شهر بين خداداد12و14
۹
صندوق کارآفريني اميد شهرستان قائم شهر قائم شهر رضا عبدي 01142033097 قائم شهر خيابان جويبار نبش خزر 40 ساختمان پارسا
۱۰
صندوق کارآفريني اميد شهرستان تنکابن تنکابن افراسياب سلطاني 01154271915 تنکابن خيابان جمهوري روبروي بانک صنعت و معدن
۱۱
صندوق کارآفريني اميد شهرستان چالوس چالوس مهدي خليلي 01152211477 چالوس - پالوجده روبروي دانشگاه طبرستان
۱۲
صندوق کارآفريني اميد شهرستان نکا نکا امين برزگر 01134740999 نکا - خيابان انقلاب - روبروي پمپ بنزين غفاري - طبقه فوقاني بيمه سلامت
۱۳
صندوق کارآفريني اميد شهرستان نور نور جعفر وليپور 01144529768 نور خيابان امام . خيابان پرستار روبروي درب اورژانس بيمارستان امام
۱۴
صندوق کارآفريني اميد شعبه ساري ساري ابوطالب عشقي واسو کلائي 01133350140 ساري بلوار امير مازندران روبروي فرمانداري
۱۵
صندوق کارآفريني اميد شعبه شهرستان بهشهر بهشهر سيد مجيد رضايي 01134576280 بهشهر خ شهيد باهنر نبش باهنر ششم