طرح های برتر استان طرح های برتر استان

نام و نام خانوادگي : محمد يخکشي
عنوان طرح : اقامتگاه بوم گردي
مبلغ تسهيلات : 100 ميليون تومان
آدرس : بهشهر - روستاي يخکش ابتداي محل 
تلفن : 34673249-011    09112517660
تعداد اشتغال : 2 نفر
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ مازندران
نام و نام خانوادگي :  سهيل رمضان نژاد
عنوان طرح : واحد بوجاري ، بسته‌بندي و ضدعفوني محصولات کشاورزي
مبلغ تسهيلات : 200 ميليون تومان
آدرس : بابلسر. بلوار ذوالفقاري. دانش6
تلفن : 09113125821
تعداد اشتغال : 4 نفر
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ مازندران
نام و نام خانوادگي : زينب نادعليزاده
عنوان طرح : پرورش گل و گياه
مبلغ تسهيلات : 100 ميليون تومان
آدرس : قائم شهر - روستاي خرما کلا جنب نانوايي
تلفن : 42152370-011     09112231386
تعداد اشتغال : 3 نفر
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ مازندران
نام و نام خانوادگي : الهه محمدي
عنوان طرح : بينايي سنجي و ساخت عينک طبي
مبلغ تسهيلات : 100 ميليون تومان
آدرس : تنکابن - خيابان طالقاني - ساختمان ارکيده
تلفن : 54222522-011
تعداد اشتغال : 2 نفر
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ مازندران
نام و نام خانوادگي :  صابر کياني نسب
عنوان طرح : کارگاه پرس کارتن
مبلغ تسهيلات : 100 ميليون تومان
آدرس :  نکا - کمربندي - جنب پمپ بنزين
تلفن : 34733446-011     09119541556
تعداد اشتغال : 2 نفر
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ مازندران
نام و نام خانوادگي : اميرحسين حاجي صادق نژاد
عنوان طرح : توليد قايق هاي تفريحي
مبلغ تسهيلات :  300 ميليون تومان
آدرس : بابلسر - شهرک صنعتي
تلفن : 09111111580
تعداد اشتغال : 5 نفر
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ مازندران
نام و نام خانوادگي : عباس خليلي نسب
عنوان طرح : تعميرگاه برق خودرو
مبلغ تسهيلات : 100 ميليون تومان
آدرس : ساري کمربندي غربي
تلفن :33325672-011     09112140786
تعداد اشتغال : 2 نفر
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ مازندران
نام و نام خانوادگي : ابراهيم اماني
عنوان طرح : پرورش گل و گياه
مبلغ تسهيلات : 130 ميليون تومان
آدرس : محمودآباد - روستاي وازيک
تلفن : 44875788-011    09113000681
تعداد اشتغال : 2 نفر
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ مازندران
نام و نام خانوادگي : سيده هاجر هاشمي دارابي
عنوان طرح : پرورش گوسفند
مبلغ تسهيلات : 250 ميليون تومان
آدرس : ساري ، روستاي داراب کلا
تلفن : 33887929-011  09114086172
تعداد اشتغال : 2 نفر
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ مازندران
نام وام گیرنده : مرتضی رحمانی نجارکلائی
عنوان تسهیلات : فروشگاه خوراک دام
مبلغ تسهیلات : 30 میلیون تومان
تعداد اشتغال : 1 نفر
تلفن : 09385622628  - 01142353170
آدرس : سیمرغ -روستای نجارکلای قدیم نبش ک مرکز سلامت نبش بن بست تلار 3
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ مازندران
نام وام گیرنده : سید رضا نصیری دون
عنوان تسهیلات : تولید سبد میوه و گلدان و قطعات پلاستیکی کشاورزی
مبلغ تسهیلات : 180 میلیون تومان
تعداد اشتغال : 4 نفر
تلفن : 01132125735  -  09112187420
آدرس : بابل - جاده جدید آمل، کیلومتر۶ روستای چمازین، سمت راست
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ مازندران
نام وام گیرنده : مبینا صیادی
عنوان تسهیلات : فرآوری شیر
مبلغ تسهیلات : 150 میلیون تومان
تعداد اشتغال : 3 نفر
تلفن : 01132076232 -  09116806755
آدرس : بابل -جاده کیاکلا، روستای رمنت، گلزار۲۹
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ مازندران
نام وام گيرنده : معصومه ملک پور
عنوان طرح : پرورش گوسفند اصلاح نژادي
مبلغ تسهيلات : 1،500،000،000 ريال
تعداد اشتغال : 3 نفر
تلفن : 09105969249 - 01142423234
آدرس : پل سفيد - دوآب - روستاي سيمت
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ مازندران
نام وام گيرنده : کوثر گليج
عنوان طرح : بوم گردي
مبلغ تسهيلات : 1،000،000،000 ريال
تعداد اشتغال : 3 نفر
تلفن : 09195712585 - 01154245599
آدرس : تنکان - خرم آباد - گرماپشته - سليمان محله
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ مازندران
نام وام گيرنده : محمد احساني
عنوان طرح : پرروش قارچ
مبلغ تسهيلات : 1،000،000،000 ريال
تعداد اشتغال : 4 نفر
تلفن : 09125909085 - 01143355586
آدرس :آمل - شهرک صنتي رينه 
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ مازندران
نام وام گيرنده : رامین حسین زاده سرمست
عنوان تسهيلات : مجموعه رستورانهای ونوس
مبلغ تسهيلات : 20،000،000،000 ریال
تلفن : 01152055280 - 09113100031
آدرس : نوشهر - روستای چلک
تعداد اشتغال : 50 نفر
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ مازندران
نام وام گيرنده : نسيم شعبان نژاد
عنوان تسهيلات : گلخانه
مبلغ تسهيلات : 2،500،000،000 ريال
تلفن : 01133434184
آدرس : ساري - مياندرود - روستاي سمسکنده
تعداد اشتغال : 3 نفر
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ مازندران
نام وام گيرنده : شرکت کشت و صنعت پيوند هراز
عنوان تسهيلات : توليد آب آشاميدني و نوشيدنيهاي ميوه اي
مبلغ تسهيلات : 55,000,000,000 ريال
تلفن : 09111930923 - 01154227913
آدرس : تنکابن جاده لشگرک آبکله سر کوچک شرکت پيوند هراز
تعداد اشتغال : 45
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ مازندران
نام و نام خانوادگي : پژمان کرکبودي
عنوان طرح : سفره خانه سنتي
مبلغ تسهيلات : 300 ميليون تومان
آدرس : تنکابن انتهاي جاده دوهزار روستاي شانه تراش رستوران سنتي گردو
تلفن : 09119952172 - 01154342182
تعداد اشتغال : 5 نفر
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ مازندران
نام و نام خانوادگي : شرکت تعاوني زنان تيرتاش
عنوان طرح : توليد عرقيات سنتي و گياهي
مبلغ تسهيلات : 100 ميليون تومان
آدرس :گلوگاه تيرتاش جنب اورژانس
تلفن : 09117139755 - 0113465940
تعداد اشتغال : 10 نفر
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ مازندران
نام و نام خانوادگي : مهران دلدار عبدالملکي
عنوان طرح : مرکز ترک اعتياد
مبلغ تسهيلات : 100 ميليون تومان
آدرس : بهشهر - روستاي زاغمرز خ امام ک فاراوند 
تلفن : 09112525366 - 01134614769
تعداد اشتغال : 3 نفر
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ مازندران
نام و نام خانوادگي : افسانه رضا زاده
عنوان طرح : پرورش گل و گياه
مبلغ تسهيلات : 150 ميليون تومان
آدرس : شهرستان عباس آباد - بااوج خيل-قبل از مسجد محل 
تلفن : 09111962307 - 01154642010
تعداد اشتغال : 2 نفر
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ مازندران
نام : شعبان راستگو
عنوان طرح : چیپس میوه
مبلغ تسهیلات : 5،000،000،000 ریال
تعداد اشتغال : 2 نفر
تلفن : 09122964193
آدرس : تنکابن جاده گرماپشته بعد از کارخانه چای احسان ، کارگاه تولیدی میوه و سبزیجات خشک
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ مازندران
نام : سید جمال حجازی
عنوان طرح : بسته بندی محصولات کشاورزی
مبلغ تسهیلات :  5،000،000،000 ریال
تعداد اشتغال : 4 نفر
تلفن : 01142544890
آدرس : جویبار بلوار آیت اله  شیخ جواد آملی
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ مازندران
نام : محمد باقر اکبری تالارپشتی
عنوان طرح : رستوران بین جاده ای
مبلغ تسهیلات : 5،000،000،000 ریال
تعداد اشتغال : 3 نفر
تلفن : 01142284108
آدرس : قائمشهر خ تهران تالارپشت علیا گلستان نهم
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ مازندران

نام وام گیرنده:  يوسف اسماعیلی

عنوان طرح: تولید قایق های تفریحی

مبلغ دریافتی:  1،500،000 ریال

تعداد اشتغال ایجاد شده:  2 نفر

تلفن: 09116333010

آدرس: بابلسر روبروی دریابانی

۱۳۹۹/۰۴/۰۵ مازندران

نام وام گیرنده:  محمد رضا قاسمی

عنوان طرح: پرورش گوسفند

مبلغ دریافتی:  1،000،000 ریال

تعداد اشتغال ایجاد شده:  1 نفر

تلفن: 09117431770

آدرس: بهشهر -روستای حسین اباد

۱۳۹۹/۰۴/۰۵ مازندران

نام وام گیرنده: آمنه سید میرزاپور

عنوان طرح: اقامتگاه بوم گردی

مبلغ دریافتی: 800،000،000 ریال

تعداد اشتغال ایجاد شده: 3 نفر

تلفن:  01132283615

آدرس: بابل بند پی شرقی - روستای آری

۱۳۹۹/۰۴/۰۵ مازندران

نام وام گیرنده: محمد احسانی

عنوان طرح:  پرورش قارچ

مبلغ تسهیلات :  1,000,000,000 ریال

 آدرس : آمل.شهرک صنعتی رینه

تلفن:   0(11) 4335-5586

تعداد اشتغال:  3 نفر

۱۳۹۹/۰۳/۰۷ مازندران

نام وام گیرنده: اصغر تاری کوهساری

عنوان طرح: پرورش گاو گاو شیری

مبلغ تسهیلات : 1,000,000,000 ریال

آدرس : نکا.روستای کوهسارکنده

تلفن:   0(11) 3476-4255

تعداد اشتغال:  2 نفر

۱۳۹۹/۰۳/۰۷ مازندران

نام وام گیرنده: رامین حسین زاده سرمست

عنوان طرح: رستوران بین راهی

مبلغ تسهیلات : 20,000,000,000 ریال

آدرس : نوشهر. روستای چلک

تلفن:   0(11) 5205-5280

تعداد اشتغال:  5 نفر

۱۳۹۹/۰۳/۰۷ مازندران

نام وام گیرنده: سیده کبریا موسوی

عنوان طرح: پرورش گل و گیاه

مبلغ تسهیلات : 1,000,000,000 ریال

آدرس : قائم شهر  -روستای خرما کلا جنب فروشگاه دهکده

تلفن:   0(11) 4215-8353

تعداد اشتغال:  3 نفر

۱۳۹۹/۰۳/۰۷ مازندران

نام وام گیرنده: محمدجعفر بهرامی

عنوان طرح: تولید مبل و صنایع چوبی

مبلغ تسهیلات : 8,800,000,000 ریال

آدرس : نکابن - تنکابن نشتارود آلکله جنب آهن فروشی بحری

تلفن:   0(11) 5439-3700

تعداد اشتغال:  4 نفر

۱۳۹۹/۰۳/۰۷ مازندران

نام وام گیرنده: نسیم شعبان نژاد

عنوان طرح: پرورش گل و گیاه

مبلغ تسهیلات : 2,500,000,000  ریال

آدرس : ساری - میاندرود. روستای سمسکنده

تلفن:  0(11) 3343-4184

تعداد اشتغال:  3 نفر

 

۱۳۹۹/۰۳/۰۷ مازندران

عنوان طرح : پرورش گل و گیاه

نام وام کیرنده : مطلب امینی زرین کلائی

مبلغ تسهیلات : 1,000,000,000 ریال

تعداد اشتغال : 2 نفر

شماره تماس : 85493030911

آدرس : جویبار - جویبار روستای بالا زرین کلا ک چمران 3

۱۳۹۹/۰۱/۰۵ مازندران

عنوان طرح : تولید ادوات کشاورزی

نام وام کیرنده :  ابوالقاسم صحرائی رستمی

مبلغ تسهیلات : 1,000,000,000 ریال

تعداد اشتغال : 3 نفر

شماره تماس : 34635421011

آدرس : بهشهر - رستمکلا خ شهرداری نبش خ لاله

۱۳۹۹/۰۱/۰۵ مازندران

عنوان طرح : بسته بندی وسورتینگ برنج وحبوبات

نام وام کیرنده : سید حسین آقا بابائی ارچی

مبلغ تسهیلات : 10،000،000،000 ریال

تعداد اشتغال : 5 نفر

شماره تماس : 01132475326

آدرس : بابل - جاده جدید آمل سپاه دانش روستای ارچینبش کوچه شهید میر حسینی

۱۳۹۹/۰۱/۰۵ مازندران

عنوان طرح : کارگاه حلاجی تولید تشک و پشتی

نام وام کیرنده : محمد حسین زاده

مبلغ تسهیلات : 2,500,000,000 ریال

تعداد اشتغال :  3 نفر

شماره تماس : 32196333011

آدرس : بابل  - خیابان گنج افروز روستای روشن آباد کوچه  روشن۷

۱۳۹۹/۰۱/۰۵ مازندران

عنوان طرح : بسته بندی غلات

نام وام کیرنده : سونا آریانفر

مبلغ تسهیلات : 1،000،000،000ریال

تعداد اشتغال : 3 نفر

شماره تماس : 01144281024

آدرس : آمل – کمربندی آمل – محمودآباد ، خیابان وحدت ، صنایع غذایی کامدین

۱۳۹۹/۰۱/۰۵ مازندران

عنوان طرح : دامداری گاو شیری

نام وام کیرنده : رحمان جعفری خورشیدی

مبلغ تسهیلات : 2,000,000,000 ریال

تعداد اشتغال : 4 نفر

شماره تماس : 34667070011

آدرس : گلوگاه  - روستای خورشیدکلا بعد از راه آهن
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ مازندران

نام وام گیرنده: اسفندیار نیک خو

عنوان طرح: تولید بدنه شناور دریایی فایبرگلاس

مبلغ تسهیلات: 2 میلیارد ریال

تعداد اشتغال: 15 نفر

شماره تماس: 09111119578

آدرس: بابلسر – شهرک صنعتی شورک

۱۳۹۸/۱۱/۰۵ مازندران

نام وام گیرنده: رضا صفدریان

عنوان طرح: برند تندیر (کیک و شیرینی)

مبلغ تسهیلات: 2 میلیارد ریال

تعداد اشتغال: 10 نفر

شماره تماس: 09111518600

آدرس: ساری – روستای آبکسر

۱۳۹۸/۱۱/۰۵ مازندران

نام وام گیرنده: سید حسین حسینی

عنوان طرح: برند ژینکو (تولیدی پوشاک)

مبلغ تسهیلات: 30 میلیارد ریال

تعداد اشتغال: 25 نفر

شماره تماس: 09121382062

آدرس: بهشهر – روبروی روستای شهید آباد

۱۳۹۸/۱۱/۰۵ مازندران

نام وام گیرنده: فاطمه زهرا نوریان

عنوان طرح: بوم گردی

مبلغ تسهیلات: 900 میلیون ریال

تعداد اشتغال: 4 نفر

شماره تماس: 09101021952

آدرس: سوادکوه شمالی – روستای چالی

۱۳۹۸/۱۱/۰۵ مازندران

نام وام گیرنده: مجتبی مهدیزاده

عنوان طرح: گلخانه

مبلغ تسهیلات: 500 میلیون ریال

تعداد اشتغال: 4

شماره تماس: 09118520223

آدرس: قائمشهر – روستای خرماکلا

۱۳۹۸/۱۱/۰۵ مازندران

نام وام گیرنده: آقای میری

عنوان طرح: فرآوری نیشکر

مبلغ تسهیلات: 200 میلیون ریال

تعداد اشتغال: 3

شماره تماس: 09119234842

آدرس: قائمشهر – روستای ریکنده

۱۳۹۸/۱۱/۰۵ مازندران

نام وام گیرنده: آقای میری

عنوان طرح: فرآوری نیشکر

مبلغ تسهیلات: 200 میلیون ریال

تعداد اشتغال: 3

شماره تماس: 09119234842

آدرس: قائمشهر – روستای ریکنده

۱۳۹۸/۱۱/۰۵ مازندران

نام وام گیرنده : سکینه نوازی پول

عنوان طرح: تولیدی پوشاک

مبلغ تسهیلات: 500 میلیون ریال

تلفن: 09112903255  - 52359050-011

آدرس: خیابان فردوسی کوچه خاقانی

۱۳۹۸/۰۹/۱۹ مازندران

نام وام گیرنده : علیرضا علی داد

عنوان طرح: کارگاه تیرچه بلوک

مبلغ تسهیلات: یک میلیارد ریال

تلفن: 09374262290 - 34577159

آدرس: شهرستان گلوگاه – خیابان شهید نجفی

۱۳۹۸/۰۹/۱۹ مازندران

نام وام گیرنده : محمد احسانی

عنوان طرح: پرورش قارچ

مبلغ تسهیلات: یک میلیارد ریال

تلفن: 09125909085  -  43355586-011

آدرس: آمل رینه آمل

۱۳۹۸/۰۹/۱۹ مازندران

لیست دفاتر و شعب استان لیست دفاتر و شعب استان

جستجو 0.011 ثانیه طول کشید.
ردیف عنوان شهرستان نام رئيس تلفن نشاني
ردیف
عنوان
شهرستان
نام رئيس
تلفن
نشاني
۱
صندوق کارآفريني اميد شهرستان گلوگاه گلوگاه ياسر علينژاد 01134666739 گلوگاه - بلوار امام رضا (ع) جنب شهرداري گلوگاه - ساختمان شيردل
۲
صندوق کارآفريني اميد شهرستان رامسر رامسر رضا مجدي 01155230062 رامسر بلوار امام خميني جنب اداره صنعت و معدن و تجارت
۳
صندوق کارآفريني اميد شهرستان فريدونکنار فريدون کنار محمد اسماعيل ذبيح زاده 01135667254 فريدونکنار - بعد از ميدان ماهي روبروي فرماندهي نيروي انتظامي
۴
صندوق کارآفريني اميد شهرستان سوادکوه سوادکوه مرتضي قنبري 01142456700 سوادکوه زيرآب خيابان آزادي جنب بانک مسکن
۵
صندوق کارآفريني اميد شهرستان جويبار جويبار علي نصيري 01142532008 جويبار ميدان سراج کلا جنب شيريني سراي رز
۶
صندوق کارآفريني اميد شهرستان آمل آمل احمد جعفر قلي زاده 01143294070 آمل ميدان بسيج  بلوار مطهري  بين تربيت 6 و 8
۷
صندوق کارآفريني اميد شهرستان بابلسر بابلسر بهروز عليزاده 01144412095 بابلسر بلوار شريفي - شريفي 13
۸
صندوق کارآفريني اميد شهرستان بابل بابل حميدرضا رضانيا 01132260579 بابل جاده قائم شهر نرسيده به ورودي فاز يک فرهنگ شهر بين خداداد12و14
۹
صندوق کارآفريني اميد شهرستان قائم شهر قائم شهر رضا عبدي 01142033097 قائم شهر خيابان جويبار نبش خزر 40 ساختمان پارسا
۱۰
صندوق کارآفريني اميد شهرستان تنکابن تنکابن افراسياب سلطاني 01154271915 تنکابن خيابان جمهوري روبروي بانک صنعت و معدن
۱۱
صندوق کارآفريني اميد شهرستان چالوس چالوس مهدي خليلي 01152211477 چالوس - پالوجده روبروي دانشگاه طبرستان
۱۲
صندوق کارآفريني اميد شهرستان نکا نکا امين برزگر 01134740999 نکا - خيابان انقلاب - روبروي پمپ بنزين غفاري - طبقه فوقاني بيمه سلامت
۱۳
صندوق کارآفريني اميد شهرستان نور نور جعفر وليپور 01144529768 نور خيابان امام . خيابان پرستار روبروي درب اورژانس بيمارستان امام
۱۴
صندوق کارآفريني اميد شعبه ساري ساري ابوطالب عشقي واسو کلائي 01133350140 ساري بلوار امير مازندران روبروي فرمانداري
۱۵
صندوق کارآفريني اميد شعبه شهرستان بهشهر بهشهر سيد مجيد رضايي 01134576280 بهشهر خ شهيد باهنر نبش باهنر ششم